Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 22. децембар 2012.

БАЈКА О ЦРВЕНКАПИ И ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ
Информационе технологије

Врлина и проклетство информационих технологија данас зависе од брзине коју нуде и од ризика који прете. У једном тренутку имате све што пожелети можете, а у следећем немате неопходне податке или их је „неко“ фризирао.

Шта да се ради?

Посебно, шта да раде финанјсијске институције, које су најнежније по питању ризика?

Данас су финансијске услуге дебело зависне од информационих система. Зато се у финансијским институцијама посебно негује пажња у односу на претње информационом систему. Ови системи имају своје слабости упркос великој порцији логике хардвера и софтвера, имају затим оперативне ризике, који потичу од коришћења информационих технологија у пословању финансијских институција.

Последице ових ризика су многобројне и утичу на: профитабилност, ликвидност и капитал финансијских институција, али и на репутацију финансијске институције и финансијског система.

 Ови ризици утичу на прекид континуитета пружања финансијских услуга, као и на смањење поверења у поједине финансијске производе и у крајњој инстанци – у финансијски систем.

Ствар је дакле озбиљна и не сме се занемарити. Стога је процедура супервизије информационих система овде спасоносни лек. Али, о томе ћемо нешто касније.

Додатни изазов који се у области информационих технологија намеће је и брзина, којом се оне развијају и мењају, односно обезбеђивање континуираног праћења трендова у овој области и процена њиховог утицаја на пословање финансијских институција...

Супервизија информационих система је препозната као неминовност и нужан аспект супервизије и подразумева проверу адекватности управљања информационим системом финансијске институције.

Озбиљне финансијске институције, попут националних централних банака , овај ризик умањују оснивањем „штабских“ посебних тела која воде овај посао безбедности система. Тако чини и Народна банка Србије. Ризик информационог система, који је у средишту пажње Центра за супервизију информационих система финансијских институција, према дефиницијама Народне банке Србије саставни је део оперативног ризика и подразумева могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал финансијске институције као последица неадекватног управљања информационим системом.

Успеси ове супервизије резултира тиме да је Народна банка Србије интензивирала активности на успостављању функције супервизије информационих система у финансијским институцијама, с циљем, да се, уз примену позитивних искустава, обезбеди адекватност система управљања ризицима у овој области, као и да развије начине превентивног деловања у финансијском сектору.

Ова институција сматра да су кључна два потеза у очувању мирног сна и поузданог рада. Први је - упитник о информационом систему финансијске институције припремљен ради оцене постојећег стања информационог система и процеса управљања тим системом, а други је - одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције.

Ово је само пример, какве нас опасности вребају данас од информационих технологија и система.

Очигледно, да је бајка о Црвенкапи и даље актуелна, како за децу, тако и за одрасле, а посебно изгледа за финансијске институције. Значи, како за баку, тако и за унуке.

Српски либерални савет - СЛС
Председник, Милорад Станојловић