Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 15. јун 2018.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ДЕВЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ - 9TH SERBIAN DIASPORA MEDICAL CONFERENCE OFFICIALLY OPENED


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина званично су отворили девету „Конференцију српске медицинске дијаспоре“ у хотелу Хајат у Београду. Овогодишњој Конференцији присуствоваће више од 600 домаћих лекара, као и више од 70 лекара из иностранства, из више од 20 земаља.

Дводневна „Конференција српске медицинске дијаспоре“ одржава се под покровитељством Њихових Краљевских Височанства Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине, а у организацији Фондације Њ.К.В Принцезе Катарине и хуманитарне организације Лајфлајн, уз подршку Министарства здравља, Министарства спољних послова, Лекарске коморе Србије, Медицинског факултета Универзитета у Београду и Светске здравствене организације.

Њ.К.В. Престолонасленик Александар поздравио је све присутне и захвалио им на томе што пружају подршку традиционалној конференцији у организацији Принцезе Катарине и њене Фондације. Званичном отварању су присуствовали проф. Владимир Ђукић, државни секретар Министарства здравља, др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије, проф. др Тања Јовановић, продекан Медицинског факултета у Београду, Њ.Е. г-дин Кајл Скот, амбасадор САД у Србији, представници медицинских одбора хуманитарне организације Лајфлајн, чланови Краљевског медицинског борда, као и бројни предавачи и учесници из Србије и иностранства.

„Ова девета по реду Конференција српске медицинске дијаспоре је јако важна као мост којим се преносе знања и искуства из дијаспоре у Србију. Хвала нашим партнерима који нам сваке године помажу у организацији ове конференцијем без ваше помоћи, ово не би било могуће. Драго ми је да сваке године видим све више и више лекара из Србије који учествују на овој конференцији, надам се да ћете искуство стечено моћи да пренесете својим колегама и помогнете пацијентима. Мој супруг Престолонаследник Александар и ја радимо пуно да би помогли наше болнице и здравствени систем. Настављамо да помажемо наше болнице, домове за незбринуту децу, домове за старе и школе. Желим вам успешан рад и најављујем следећу конференцију за 22. јун 2019”, рекла је Принцеза Катарина.

Девета „Конференција српске медицинске дијаспоре“ покрива широко подручје медицинских наука, из различитих области медицине, са фокусом на области гинекологије, спортске медицине, рака плућа, генетике, гојазности и дијабетеса, аутизма, кардиологије и старења „Можемо ли нешто урадити на време?“. Предавачи и модератори су најистакнутији медицински стручњаци из Србије и иностранства – из Рочестера, Бирмингема, Вурцбурга, Блумингтона, Њујорка, Љубљане и тако даље.
Циљ Конференције која се одржава већ годинама, унапређење је сарадње између наших лекара и експерата на пољу медицинских наука из дијаспоре са институцијама и појединцима који представљају стубове квалитета здравствене заштите у Србији, као и умрежавање српских интелектуалних вредности у области здравства у Републици Србији са српском академском заједницом у дијаспори.

9TH SERBIAN DIASPORA MEDICAL CONFERENCE OFFICIALLY OPENED

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine officially opened the 9th Serbian Diaspora Medical Conference at the Hyatt Hotel in Belgrade. This year’s Conference is being attended by more than 600 domestic doctors and more than 70 from 20 countries.

The two-day Conference is being held under the auspices of Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, organized by the Foundation of HRH Crown Princess Katherine and Lifeline Humanitarian Organization, with the support of the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs, the Medical Chamber of Serbia, University of Belgrade Faculty of Medicine and the World Health Organization.

HRH Crown Prince Alexander greeted all present and thanked them for a great help and support to the traditional conference organized by Crown Princess Katherine and her Foundation. The official opening was attended by Prof. Vladimir Djukic, State Secretary of Ministry of Health, Dr. Milan Dinic, Director of the Medical Chamber of Serbia, Prof. Dr. Tanja Jovanovic, Vice Dean of the Faculty of Medicine, HE Mr. Kyle Scott, US Ambassador to Serbia, members of the Royal Medical Board, as well as numerous lecturers and participants from Serbia and abroad.

“This ninth conference is very important since it is a bridge for the transfer of knowledge and experience from dialogue in Serbia. I’m very glad that I see so many participants here today and I would like to thank all our partners who are helping us for all these years, hospitals abroad and of course my Foundation which I’m very proud of since just from the beginning of this year we delivered help to numerous institutions in the amount more than two million euros. My husband HRH Crown Prince Alexander and I will keep working in helping our hospitals and the health system. I hope to see you all next year for the jubilee of the Serbian Diaspora Medical Conference on 22 June 2019, said HRH Crown Princess Katherine in her speech.

The ninth “Serbian Diaspora Medical Conference” covers a wide range of fields of medicine, focusing on gynecology, lung cancer, genetics, obesity and diabetes, autism, cardiology and aging “Can we do something on time?”. The lecturers and moderators are the most prominent medical experts from Serbia and abroad – Rochester, Birmingham, Wurzburg, Bloomington, New York, Ljubljana etc.

The goal of the Conference is to improve cooperation between our doctors and experts in the field of medical science from the Diaspora with institutions and individuals that represent the pillars of quality of healthcare in Serbia, as well as networking the experts in the field of health care in the Republic of Serbia with the Serbian academic community in the diaspora.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

недеља, 27. мај 2018.

LAJFLAJN ČIKAGO OBELEŽAVA 25 GODINA RADA UZ NOVI LOGO - LIFELINE CHICAGO IS MARKING 25TH ANNIVERSARY WITH NEW LOGO


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIOvo je godina u kojoj humanitarna organizacija Lajflajn iz Čikaga, Sjedinjene Američke Države, obeležava 25. godišnjicu i tim povodom organizovan je konkurs za izradu njihovog novog logotipa. Učesnici su bili deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja, kao i deca iz svih institucija kojima pomaže Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine.

Ceremonija povodom proglašenja pobednika održana je u Kraljevskom dvoru na Dedinju u prisustvu Njihovih Kraljevskih Visočanstava Prestolonaslednika Aleksandra i Princeze Katarine, Njegove Ekselencije Kajla Skota, ambasadora SAD u Srbiji, dr Milene Tatić Bajić, predsednice Lajflajn Čikago, g-đe Sonje Ogrizović, sekretara i g-đe Melani Sever, blagajnika Lajflajn Čikago.

Pobednički logo osmislio je Mihail Tusunović iz dečijeg doma „Hristina Markišić“ iz Aleksinca. Pobednik, kao i još dvoje finalista – Suzana Mega, Prihvatilište za decu Beograd i Stefan Bajić, OŠ „Gavrilo Princip“ iz Beograda, nagrađeni su diplomama i novčanim nagradama.

„Srbi iz Amerike pomažu naše bolnice, sigurne kuće, domove za decu bez roditelja, stare ljude, decu, i to svake godine! Samo za Božić i Uskrs oni svakom detetu pošalju posebnu kesu sa poklonima i odećom i obućom u pravom broju. Samo ove godine oni su dali Srbiji više od 200.000 dolara pomoći. Ponosna sam da budem pokrovitelj ovom humanitarnom cilju i volela bih da vam zahvalim na svemu što ste uradili za Srbiju i da naglasim koliko je važna dijaspora kada je u pitanju humanitarni rad. Zato hvala Čikago, hvala što niste zaboravili svoj narod. Hvala i deci što niste zaboravili da one koji vas vole. Neka uz novi logo dođe i mnogo sreće, ljubavi i novih projekata za Srbiju“, rekla je Princeza Katarina.

Čikaška kancelarija humanitarne organizacije Lajflajn podržava rad Nj.K.V. Princeze Katarine i pomaže Srbiji već 25 godina. Lajflajn je osnovala Princeza Katarina, kako bi pružila neophodnu humanitarnu pomoć najugroženijim ljudima u Srbiji. Cilj Lajflajn Čikago organizacije je smanjiti i ublažiti patnju fizički i mentalno ometene dece, siročadi, starijih osoba, kao i poboljšati uslove u zdravstvenim ustanovama u zemlji. Upravni odbor humanitarne organizacije Lajflajn Čikago služi kao upravno telo misije i operacija organizacije. Svaki član odbora preuzima odgovornost da inicira i uspostavlja politike kojima upravlja Organizacija i da održava povereničku odgovornost u vezi sa finansijskim poslovima Organizacije.

LIFELINE CHICAGO IS MARKING 25TH ANNIVERSARY WITH NEW LOGO

This is the year when Lifeline humanitarian organization from Chicago, United States of America, is marking 25th anniversary and on that occassion the design contest for their new logo has been organized. The participants were the children from homes for the children without parental care, as well as the children from all the institutions that were being helped by HRH Crown Princess Katherine’s Foundation.
The winning ceremony was held at the Royal Palace in Dedinje in the presence of Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, His Excellency Mr. Kyle Scott, US Ambassador to Serbia, Dr. Milena Tatic Bajich, the President of Lifeline Chicago, Mrs. Sonja Ogrizovich, secretary and Mrs. Melanie Sever, treasurer of Lifeline Chicago.

The winning logo was made by Mihail Tusunovic from children’s home “Hristina Markisic“ from Aleksinac. The winner, as well as the two more finalists Suzana Mega, The Belgrade Children’s Shelter and Stefan Bajic, Elementary school “Gavrilo Princip“ from Belgrade have been rewarded with diplomas and money awards.

„Serbs from America are helping our hospitals, safe houses, homes for children without parents, homes for elderly, children, and they do that every year! For Christmas and Easter they make special bags for each orphan with their name, toys, and clothes and shoes in their size. Only in this year they donated help to Serbia worth more than 200,000 dollars. I am very glad that we are here announcing the winning logo of Lifeline Chicago organization. I must say it is beautiful and that it was very hard to choose just one! The logo was made by the ones who are the most important to us – the children. This children are very familiar with the work of Lifeline Chicago. This organization whose patron I am, is helping Serbia, especially children, for 25 years already. I’m very proud to be a patron to this humanitarian cause and I would like to thank them for everything they did for Serbia and to emphasize how important diaspora is when it comes to humanitarian work“, said HRH Crown Princess Katherine.
The Chicago Office of Lifeline Humanitarian Organization supports the work of HRH Crown Princess Katherine and helps Serbia for 25 years. Lifeline was founded by Princess Katherine in order to provide critically needed humanitarian aid to the neediest people of Serbia. Lifeline Chicago’s goal is to reduce and relieve the suffering of physically and mentally disabled children, orphans, the elderly as well as to improve medical facilities in the country. The Board of Directors of the Lifeline Humanitarian Organization Chicago serves as the governing body of the organization’s mission and operations. Each member of the board assumes the responsibility to initiate and establish the policies governing the Organization and to maintain a fiduciary responsibility over the financial affairs of the Organization.
Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

четвртак, 17. мај 2018.

Њ.К.В. ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР И ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА УЧЕСТВОВАЛИ У СПАСОВДАНСКОЈ ЛИТИЈИ У БЕОГРАДУ - TRH CROWN PRINCE ALEXANDER AND CROWN PRINCESS KATHERINE TAKE PART IN BELGRADE “SPASOVDAN” PROCESSION


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали су данас, на Вазнесење Господње – Спасовдан, славу града Београда, литургији у Вазнесењској цркви и учествовали у традиционалној Спасовданској литији улицама Београда.
Свету Литургију у Вазнесењској цркви служио је Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј, а поворка кроз Београд кренула је од цркве Вазнесења Господњег у улици Адмирала Гепрата, а затим је улицама Кнеза Милоша и Краља Милана дошла до чесме на Теразијама, у чијој близини је одржана прва молитва за добробит грађана Београда. Поворка је затим наставила Кнез Михаиловом и улицом Краља Петра, до Саборне цркве Светог Арханђела Михаила, где је одржана друга молитва за мир и напредак. Након тога, поворка је отишла у улицу Кнеза Симе Марковића, а завршила испред цркве Вазнесења, где је одржан помен у знак сећања на све пале јунаке Београда.

TRH CROWN PRINCE ALEXANDER AND CROWN PRINCESS KATHERINE TAKE PART IN BELGRADE “SPASOVDAN” PROCESSION

On the occasion of Ascension of Our Lord Day – Spasovdan, the City of Belgrade’s Slava, Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended a Liturgy at the Church of the Ascension and took part in the traditional Spasovdan Procession through the streets of Belgrade.
The Divine Liturgy at the Church of Ascension was officiated by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, and the procession through Belgrade started at the Church of Ascension in Admirala Geprata Street, then went to Kneza Milosa Street, Kralja Milana Street, followed by the first prayer for the wellbeing of the citizens of Belgrade near the Terazije Fountain. The procession then continued to Knez Mihailova Street and King Peter’s Street, to the Cathedral Church of St. Michael the Archangel, where the second prayer for peace and progress was said. After that, the procession went to Kneza Sime Markovica Street, and ended in front of the Church of Ascension where a church service was held in memory of all fallen heroes of Belgrade.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

четвртак, 10. мај 2018.

ЊИХОВА КРАЉЕВСКА ВИСОЧАНСТВА НА ПРИЈЕМУ У ЧАСТ ЊИХОВИХ КРАЉЕВСКИХ ВИСОЧАНСТАВА ПРИНЦА ОД ВЕЛСА И ВОЈВОТКИЊЕ ОД КОРНВОЛА - THEIR ROYAL HIGHNESSES AT A RECEPTION IN THE HONOUR OF THEIR ROYAL HIGHNESSES THE PRINCE OF WALES AND THE DUCHESS OF CORNWALL


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

На позив Њ.Е. госпође Кејт Смит, Британске амбасадорке у Атини, Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали су пријему који је организован у резиденцији Британске амбасаде у Атини у част Њихових Краљевских Височанства Принца од Велса и Војвоткиње Корнвола.

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина веома су захвални на љубазном позиву госпођа Кејт Смит ЦМГ, нарочито зато што је Грчка земља са којом Престолонаследник има веома снажне породичне везе: деда Њ.К.В. Престолонаследника Александра је био грчки краљ – Њ.В. Краљ Александар од Грчке, његова мајка Њ.В. Краљица Александра рођена је у Атини, а његова бака је била Њ.К.В. Принцеза Аспазије од Грчке (рођене као Аспазија Манос).

THEIR ROYAL HIGHNESSES AT A RECEPTION IN THE HONOUR OF THEIR ROYAL HIGHNESSES THE PRINCE OF WALES AND THE DUCHESS OF CORNWALL

On the invitation of HE Ms Kate Smith CMG, the British Ambassador in Athens, Their Royal Highness Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended a reception which was organized in British Embassy Residence in Athens in the honour of Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.

Their Royal Highness Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine are very grateful for the kind invitation of HE Ms Kate Smith CMG, especially since Greece is the country with which the Crown Prince has very strong family connections: HRH Crown Prince Alexander’s grandfather was a Greek king – HM King Alexander of the Hellenes, his mother HM Queen Alexandra was born in Athens and his grandmother was HRH Princess Aspasia of Greece (née Aspasia Manos).
Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

четвртак, 03. мај 2018.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР ДОМАЋИН ПАТРИЈАРХУ И СВЕТОМ СИНОДУ НА ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ВЕЧЕРИ НА БЕЛОМ ДВОРУ - CROWN PRINCE ALEXANDER HOSTED PATRIARCH AND HOLY SYNOD AT THE TRADITIONAL DINNER IN WHITE PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар приредио је вечеру на Белом Двору у част редовног заседања Архијерејског сабора Српске православне цркве.

Вечери су присуствовали Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј са митрополитима и епископима, проф. др Милета Радојевић, директор Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије, као и чланови саветодавних тела Круне.

„Веома ми је драго што смо се окупили на Белом Двору на вечери као и сваке године. Ово је вечера у част Његове Светости Патријарха српског и Светог архијерејског сабора. Ово је постао традиционални догађај који треба неговати, јер даје пример јединства и сарадње за опште добро. Црква и Круна су две институције у нашој земљи које доносе стабилност. Протекла година била је посебно важна у овом смислу, јер је наш Патријарх чинодејствовао венчању мог сина Филипа и Принцезе Данице, а звона највећег православног храма на Балкану, храма Светог Саве, звонила су у знак рођења Принца Стефана. Нека Бог благослови све наше људе и нашу земљу“, рекао је Престолонаследник Александар.

Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј захвалио је на гостопримству Њ.К.В. Престолонаследнику Александру, пожелео срећу Краљевској породици, као и мир, правду и спасење свим људима добре воље.

CROWN PRINCE ALEXANDER HOSTED PATRIARCH AND HOLY SYNOD AT THE TRADITIONAL DINNER IN WHITE PALACE

His Royal Highness Crown Prince Alexander hosted a dinner at the White Palace in honour of Arch hierarchs of the Serbian Orthodox Church who are participating in the regular Church Assembly.

The dinner was attended by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia with Metropolitans and Bishops of the Church, Prof. Dr. Mileta Radojevic Serbian Government Director for Cooperation with Churches and Religious Communities, and members of the advisory bodies to the Crown.

“I am very glad that we gathered at the White Palace for dinner as we do every year. This dinner is in the honour of His Holiness the Patriarch of Serbia and the members of the Holy Assembly of Bishops. This has become a traditional event that should be cherished because it gives an example of unity and cooperation for the common good. The Church and the Crown are the two institutions in our country that bring stability. Last year was even more special since our Patriarch officiated the wedding of my son Philip and Princess Danica, and the bells of St. Sava temple rang as the main and official sign of birth of Prince Stefan. May God bless all our people and our country”, said HRH Crown Prince Alexander.

His Holiness Patriarch Irinej of Serbia thanked for the hospitality to HRH Crown Prince Alexander, wished the good luck to the Royal Family, as well as peace, justice and salvation to all people of good will.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

петак, 20. април 2018.

НОВА ХУМАНИТАРНА ИСПОРУКА ВРЕДНОСТИ ВИШЕ ОД 100.000 ЕВРА ЗА БОЛНИЦУ „ОЗРЕН“ У СОКОБАЊИ - NEW HUMANITARIAN DELIVERY WORTH MORE THAN 100,000 EUROS FOR “OZREN” HOSPITAL IN SOKOBANJA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок, медицински саветник хуманитарне организације Лајфлајн Велика Британија и дугогодишња сарадница и пријатељ Краљевске породице и Фондације Принцезе Катарине, у пратњи Принцезине сестре г-ђе Бети Румелиотис, свечано су испоручиле помоћ у виду медицинске опреме Специјалној болници за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи.

Донација вредности више од 100.000 евра, која обухвата 92 болничка кревета и душека, потпуно опремљено санитетско возило, апарат фиброскоп, рачунаре и компјутерску опрему, остварена је захваљујући др Елејн Лејкок, као и сарадњи са Лајфлајн организацијом из Чикага, чији је Принцеза Катарина покровитељ. Средства за амбулатно возило прикупљена су у марту ове године када су Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали традиционалном хуманитарном концерту који је докторка Лејкок организовала у Ферфилд цркви у Нортвуд Хилсу у близини Лондона.

Свечаном уручењу у „Озрен“ болници присуствовали су и господин Исидор Крстић, председник општине Сокобања, др Михајло Јовановић, директор болнице „Озрен“, г-ђа Снежана Филиповић, заменица директора болнице, г-ђа Драгана Сотировски, начелница Нишавског округа, г-ђа Рада Милићевић, директорка Сектора осигурања Републичког фонда за здравстено осигурање, г-ђа Марија Милић, директорка Сектора за контролу РФЗО, г-ђа Светлана Милијић, директорка нишке филијале РФЗО, као и бројни други пријатељи и партнери који подржавају хуманитарни рад др Елејн Лејкок и Њ.К.В. Принцезе Катарине.

Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок сарађују од 2001. године и успешно су оствариле многе пројекте укључујући и Дом „Кулина“ где је направљена породична јединица како би се деца са сметњама у развоју припремила да напусте болницу. Такође, у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“ урађено је много тога – стоматолошка ординација, ново геријатријаско одељење, а набављена су и два амбулантна возила. Уз помоћ др Лејкок, Принцеза Катарина отворила је и три обданишта – у Топоници, Горњем Матејевцу и Белој Паланци. Њ.К.В. Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок такође су веома ангажоване у увођењу палијативне неге у установе у Србији, па је тако први центар под именом „Центар за палијативну негу Принцеза Катарина“ отворен 2013. године у Кнез селу.

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ најстарија је здравствена установа у Сокобањи, а специјализована је у лечењу опструктивних болести плућа, кардио васкуларних и очних обољења.

NEW HUMANITARIAN DELIVERY WORTH MORE THAN 100,000 EUROS FOR “OZREN” HOSPITAL IN SOKOBANJA

Her Royal Highness Crown Princess Katherine and Dr. Elaine Laycock, Medical Advisor to Lifeline Humanitarian Organization United Kingdom (whose patron is HRH Crown Princess Katherine) and for many years’ great supporter of our country and friend of the Royal family, accompanied with Mrs. Betty Roumeliotis, Crown Princess Katherine’s sister, officially delivered medical help for the Special Hospital for Lung Diseases “Ozren” in Sokobanja.

The donation worth more than 100,000 EUR which includes 92 hospital beds with mattresses, fully equipped ambulance car, fiberscope and computers, have been achieved thank to Dr. Laycock and Lifeline Chicago whose patron is HRH Crown Princess Katherine. Funds for the ambulance car were collected previously in March this year when TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended the traditional humanitarian concert organized by Dr. Laycock at Fairfield Evangelical Church in Northwood Hills near London, United Kingdom.

Ceremony of delivery was attended by Mr. Isidor Krstic, the president of Sokobanja municipality, Dr. Mihajlo Jovanovic, the director of “Ozren“ hospital, Mrs. Snezana Filipovic, deputy hospital director, Mrs. Dragana Sotirovski, the head of Nisava district, Mrs. Sladjana Djukic, the assistant of the Minister of health of Republic of Serbia and many others friends who support the humanitarian work of Dr. Elaine Laycock and Her Royal Highness Crown Princess Katherine.

HRH Crown Princess Katherine and Dr. Elaine Laycock have been working together since 2001 on many projects including Kulina Institute where a Family Unit was established to prepare handicapped children to be trained to leave hospital, for the first time. Also, Toponica Special Psychiatric Hospital projects included a new dental surgery, new geriatric ward, new acute medical ward, and two ambulances. There have been three kindergartens opened by HRH Crown Princess Katherine in Toponica, Matejevac and Bela Palanka with the equipment provided by Dr Laycock. HRH Crown Princess Katherine and Dr. Laycock have also been heavily involved in introducing palliative care to Serbia, the first in-patient unit “The Princess Katherine Palliative Care Centre” was opened by Her Royal Highness at Knez Selo in 2013.

Special Hospital for Lung Diseases “Ozren” is the oldest healthcare institution in Sokobanja, and it is specialized in the treatments of obstructive lung diseases, cardio vascular and eye diseases.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

четвртак, 19. април 2018.

ОТВОРЕНА ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА 2018 НА ДВОРСКОМ КОМПЛЕКСУ НА ДЕДИЊУ - TOURIST SEASON 2018 OFFICIALY OPENED AT THE ROYAL COMPOUND


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина отворили су туристичку сезону 2018. и позвали све заинтересоване да у периоду од 20. априла до 31. октобра посете дворски комплекс на Дедињу. Представници медија који су се придружили првој тури кроз дворове имали су прилику да се послуже кафом из широке палете производа компаније „Бин енд лиф“.

Уз пратњу професионалних туристичких водича, туристи имају прилику да обиђу дворски парк, Краљевски двор, Бели двор и дворску цркву Светог Андреја Првозваног, како би се у пријатној једноипосатној шетњи упознали са историјом, уметношћу и културом којима наша земља може да се поноси. Посетиоци ће у оквиру тура имати прилику и да се сретну и поздраве са Престолонаследником и Принцезом када год су присутни.

„Задовољство ми је што имамо прилику да отворимо још једну туристичку сезону и што ће наши грађани, као и сви туристи, и ове године уживати у обиласцима дворова. Историја и успомене дворског комплекса су непресушне и веома је важно да их пренесемо на младе нараштаје и едукујемо их. Нажалост, чест је случај да наши грађани нису информисани о важним уметничким делима која се овде налазе, а туристичке туре су одлична прилика да их виде уживо и науче нешто ново“, истакао је Престолонаследник Александар.
Туристичка организација Београда (ТОБ) организоваће посете краљевским дворовима сваке среде, суботе и недеље почев од 22. априла до 31. октобра, са организованим аутобуским превозом. Поласци су са туристичког стајалишта на Тргу Николе Пашића, у следећим терминима: средом од 9:30 (тура на енглеском језику), суботом од 9:30 на енглеском и 12:30 часова на српском језику и недељом од 9:30 и 12.30 часова на српском језику. Цена улазнице је 650 динара. Број људи у групи је ограничен на 50.

Постоји и могућност организације групних посета током радних дана уз претходну најаву. Школе, студентске организације и пензионерска удружења дворове на Дедињу могу посетити у оквиру групних посета сваког радног дана у терминима од 10 до 14 часова уз обавезну најаву Канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра на број 011 306 4050 или путем е-поште: kancelarija@dvor.rs. Једна група може да буде сачињена од најмање 15 и највише 50 посетилаца. Вебсајт: www.dvor.rs.

„Разгледање Дворског комплекса је један од најпосећенијих туристичких програма који се реализује већ 14 година. Услед великог интересовања наших суграђана као и гостију из земље и иностранства, ове године смо одлучили да уз обиласке викендом уведемо додатне термине“, рекао је г-дин Миодраг Поповић, в.д. директора Туристичке организације Београда.

За све информације и резервације посетиоци се могу обратити Туристичком информативном центру у Београду, Кнез Михаилова 56, телефон: 011 26 22 798, e-mail: bginfo.knezmihailova@tob.rs, вебсајт www.tob.rs.

TOURIST SEASON 2018 OFFICIALY OPENED AT THE ROYAL COMPOUND

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine opened the tourist season for 2018 and invited everyone interested in visiting the Royal Palaces to join the tours during the period from 20 April to 31 October. Media representatives who joined the first tour had the opportunity to refresh themselves with coffee from a wide range of “Bean and Leaf” products.

During the tours, visitors will be accompanied by professional tourist guides and will have the opportunity to visit the Royal Palace, the White Palace, the Royal Chapel of St. Andrew the First-Called and the Royal Park, as well as when available to be greeted by Their Royal Highnesses. The tour is a pleasant 1½ hour walk to get acquainted with history, art and culture of our country.

“I am very glad to open the Royal Palaces for another tourist season. The history and memories of the Royal Compound are magnificent, so it is very important that they are conveyed to our younger generation. Unfortunately, it is often the case that our people are not fully aware about the history and important works of art which are here, and organized touristic tours are the best opportunity to see the art and learn something new”, said HRH Crown Prince Alexander.

Tourist Organization of Belgrade (TOB) organizes visits to the Royal Palaces every Wednesday at 10:00 am, and on weekends – Saturday and Sunday at 10:00 am and 1:00 pm. Ticket purchased from Tourist Organization of Belgrade include organized bus transportation from Nikola Pasic Square to the Royal Palaces (meetings for transport on Wednesday 9:30 am (tour in English); Saturday 9:30 am (tour in English) and 12:30 pm (tour in Serbian); Sunday 9:30 am and 12:30 pm (tours in Serbian). Ticket price is 650 RSD. The number of people in a group is restricted to maximum 50 visitors.

Schools, students and pensioner associations can visit the Royal Palaces in Dedinje in announced group visits every working day from 10:00 am to 2:00 pm with the mandatory notification to the Office of HRH Crown Prince Alexander, +381 11 306 4050 or via e-mail: kancelarija@dvor.rs. Each group must consist of at least 15 visitors and up to a maximum of 50 visitors. Website: www.dvor.rs

“The sightseeing of the Palace complex is one of the most visited tourist programs that has been organized for 14 years already. Due to the great interest of our citizens as well as the guests from the country and abroad, this year we decided to make additional tours on weekends”, said Mr. Miodrag Popovic, acting Director of the Tourist Organization of Belgrade.

For information and reservations, tourists must visit the Tourist Information Centre in Belgrade, Knez Mihailova 56, phone: 011 26 22 798, e-mail: bginfo.knezmihailova@tob.rs, website www.tob.rs.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040