Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 22. фебруар 2017.

ИЗЛОЖБА ЗА ЉУБИТЕЉЕ ХЕРАЛДИКЕ НА БЕЛОМ ДВОРУ - WHITE PALACE EXHIBITION FOR HERALDRY LOVERS


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Грбови краљевске породице Карађорђевић, као и бројне занимљиве чињенице о хералдици и историји Карађорђевића, очекују посетиоце изложбе „Хералдика Карађорђевог дома“ која је отворена у Белом двору на Дедињу.
Изложбу је свечано отворио Њ.К.В. Престолонаследник Александар:
„Хералдика је дисциплина која многе интересује, а малобројни је познају, понекад веома контроверзна, али битна као важан део језика знакова и симбола. Слично имену и презимену или потпису, грб је део индивидуалне и скупне слике свога власника и корисника. Грб свога поседника обавезује и заступа. Од свог грба не можете ни утећи ни дистанцирати се јер је он слика ваших предака, ваше садашњости и предсказање ваше будућности. Ми Карађорђевићи то добро знамо, јер нас грб Србије и грб Вожда прате од првог до последњег дана наших живота. Када смо у сумњи, поглед на наш грб нам враћа самопуздање. Када се питамо ко смо и где смо, Србија нам даје одговор! Ово није изложба великих претензија, али јесте изложба великих тема и великих опомена”, рекао је престолонасленик Александар у свом обраћању.
Отварању су присуствовали и Њ.К.В. Принцеза Катарина, ћерка Њихових Краљевских Височанстава Алисон, чланови саветодавних тела Круне и други уважени гости. Аутори поставке су господин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета и господин Љубодраг Грујић, хералд Краљевског дома.
„Ми смо нација која воли симболе, чак и када се око њих свађамо и због њих ратујемо. Можда баш зато! Ретко ми се дешавало да сретнем свог земљака који не би веровао да зна све битно о српском грбу и застави и да су сви који се по том питању са њим не слажу или незналице или издајници! Најчешће и једно и друго! За разлику од Британаца и Руса, који се хералдиком баве системски и систематски, ми се хералдиком бавимо висцерално и театрално.
Изложба о грбовима у Дому Карађорђевом први пут је представљена јавности на Опленцу, у Петровој кући, прошле године. Вечерас се, у нешто измењеном обиму, представља овде, у Белом Двору. Оба места су прави простори за тему која није само хералдичка, већ у највећој могућој мери и историјска и сентиментална“, рекао је господин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета и један од аутора изложбе.
Гости на отварању имали су прилику да уживају у кафи и послужењу компаније „Бин енд Лиф“.

WHITE PALACE EXHIBITION FOR HERALDRY LOVERS

Coats of arms of the Royal Family Karadjordjevic, as well as many interesting facts about heraldry and history of the Karadjordjevics, are expecting visitors of the exhibition “Heraldry of the House of Karadjordje” which was opened at the White Palace in Dedinje.
The exhibition was officially opened by HRH Crown Prince Alexander:
“Heraldry is a discipline that many are interested in, but few know it, sometimes it is very controversial, but important as a part of the language of signs and symbols. Similarly to a name or signature, coat of arms is part of individual and group image of its owner and user. Coat of arms obliges and represents its possessor. One cannot escape or distance from one’s coat of arms because it is the image of one’s ancestors, one’s present and future. We, the Karadjordjevics, know that well, because the coats of arms of Serbia and its Supreme Leader have followed us from the first to the last day of our lives. When we are in any doubt, just one look at our emblem gives us back our confidence. When we ask ourselves who we are and where we are, Serbia gives us the answer! This is not an exhibition of great pretensions, but it is a display of great themes and great warnings”, said Crown Prince Alexander in his speech.
The opening was attended by HRH Princess Katherine, the daughter of Their Royal Highnesses Alison, members of the Advisory Bodies of the Crown and other distinguished guests. The authors are Mr. Dragomir Acovic, chairman of the Crown Council and Mr. Ljubodrag Grujic, Herald of the Royal House.
“We are a nation that loves symbols, even when we fight or even go to war because of them. Perhaps that’s why! Rarely I had met my countryman, who would not believe that he knew everything important about the Serbian coat of arms and the flag and believed that all who did not agree on that point were either ignorant, or traitors! Most often both! Unlike the British and the Russians, who are concerned with heraldry systemically and systematically, we are dealing with it viscerally and theatrically.
The exhibition “Heraldry of the House of Karadjordje” was first presented to the public at Oplenac, at King Peter’s house last year. Tonight, in a slightly different scope, it is presented here at the White Palace. Both venues are truly appropriate for a topic that is not only heraldic, but to the greatest possible extent historical and sentimental”, said Mr. Dragomir Acovic, chairman of the Crown Council and one of the authors of the exhibition.
The guests at the opening were able to enjoy coffee and refreshments provided by the “Bean and Leaf” company.
The exhibition “Heraldry of the House of Karadjordje” will be open to the public until March 7, on weekdays, the tours beginning at 11:00 am and 2:00 pm.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs