Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 12. мај 2016.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК И ПРИНЦЕЗА ПОКЛОНИЛИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ УЖИЦЕ И ПОМОЋ ПРИХВАТИЛИШТУ У КРАГУЈЕВЦУ – CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS DELIVER CAR TО GENERAL HOSPITAL UZICE AND AID TO SHELTER IN KRAGUJEVAC


Након Здравствених установа у Краљеву, Ваљеву, Ковину, Пожаревцу и Новом Саду, Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина поклонили су још један путнички аутомобил Фиат 500Л. Овога пута аутомобил је уручен Општој болници у Ужицу, и намењен је за превоз пацијената којима је неопходна терапија. Средства за аутомобил обезбеђена су захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн Канада која је под покровитељством Принцезе Катарине.
Краљевски пар је  најпре посетио службу за младе Центра за развој услуга социјалне застите “ Књегиња Љубица“ у Крагујевцу и директорки ове установе г-ђи Љиљани Станковић уручио донацију гардеробе, обуће, играчака које је обезбедила хуманитарна организација Лајфлајн Чикаго која је под покровитељством Принцезе Катарине, док је слаткише за децу обезбедила компанија Делез (Делхаизе).
Затим су Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина посетили ужичку Општу болницу где су уручили још једну донацију путничког аутомобила Фиат 500Л, за превоз пацијената којима је неопходна терапија, овог пута Здравственом центру Ужице.
Аутомобил су преузели  др Милош Божовић, директор Здравственог центра Ужице, и др Јелена Раковић Радовановић, директорка ужичке болнице који су се захвалили Престолонаследнику и Принцези на овој изузетно значајној донацији.
Принцеза Катарина се у свом обраћању захвалила својим сарадницима и пријатељима из хуманитарне организације Лајфлајн Канада, са којима је реализовала успешну донаторску вечеру на којој су прикупљена средства за куповину шест путничких аутомобила за Здравствене установе у Србији.
“Мој супруг Престолонаследник Александар и ја веома смо захвални нашим пријатељима из иностранства који већ више од две деценије подржавају наше напоре да помогнемо нашу земљу и наш народ. Здравље нашег народа нам је најважније, јер без народа нема ни земље” – истакла је Принцеза Катарина.
Престолонаследник Александар поносан је на рад своје супруге Принцезе Катарине и рад хуманитарних организација чији је она покровитељ, јер сви заједно веома напорно раде како би пружили помоћ свуда где је помоћ потребна. Престолонаследник је такође истакао да је веома срећан што је током свих ових година Круна остала симбол окупљања наших људи у Дијаспори.
Краљевски пар је и до сада помагао Здравствени центар у Ужицу кроз комплетну адаптацију и опремање операционе сале за кардиохирургију, донације ултразвука, инкубатора…

CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS DELIVER CAR TО GENERAL HOSPITAL UZICE AND AID TO SHELTER IN KRAGUJEVAC

After health institutions in Kraljevo, Valjevo, Kovin, Pozarevac and Novi Sad, Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine delivered another Fiat 500L car, this time to the Health Center in Uzice, designated to transport patients in need of therapy. The funds for the car were provided through the Lifeline Canada Humanitarian Organization, whose patron is Crown Princess Katherine.
The Royal couple first visited Youth Service of the Centre for Development of Social Protection “Princess Ljubica” in Kragujevac and delivered a donation of clothes, shoes, toys and sweets provided by Lifeline Chicago Humanitarian Organization whose patron is HRH Crown Princess Katherine, and sweets for children provided by the Delhaize company to the director of this institution, Mrs Ljiljana Stankovic.
During the day, Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine donated another Fiat 500L car, this time to the Health Center in Uzice.
The car was received from Their Royal Highnesses by Dr. Milos Bozovic, director of the Health Center Uzice and Dr. Jelena Rakovic Radovanovic, director of Uzice Hospital, who thanked the Crown Prince and Crown Princess for this extremely important donation.
Crown Princess Katherine in her speech thanked her associates and friends from the Lifeline Canada Humanitarian Organization, with whom she organized a successful fundraising dinner that raised funds for the purchase of six cars for health institutions in Serbia.
“My husband Crown Prince Aleksandar and I are very grateful to our friends from abroad who have been supporting our efforts to help our country and our people for more than two decades. The health of our people is of utmost importance because without people there is no country” – said Crown Princess Katherine.
Crown Prince Alexander is proud of his wife Crown Princess Katherine’s work and humanitarian organizations of which she is patron, since they all work very hard to provide help wherever help is needed. The Crown Prince also emphasized he was very happy that over the years the Crown has remained a symbol of gathering of our people in the Diaspora.
The Royal Couple has so far helped Uzice Health Center through a complete renovation and equipping of operating rooms for cardiac surgery, donation of ultrasound, incubators…