Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 19. март 2015.

Фондација Принцезе Катарине домаћин пријема поводом Националног дана борбе против рака дојке у Краљевском двору – Crown Princess Katherine Foundation hosts reception on the occasion of the National Day Against Breast Cancer at the Royal Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њ.К.В. Принцеза Катарина и њена Хуманитарна Фондација организовали су пријем којим је обележен Национални дан борбе против рака дојке на Краљевском двору у Београду. Том приликом представљена је и књига „Живети као пре“, која преноси животне приче чланица Друштва за борбу против рака из Сомбора које су преживеле ову често смртоносну болест.
Поред Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине која је у Краљевском Двору била домаћин овог догађаја, присуствовали су и др Ђерђи Шарић, представница НАЛОР-а из Сомбора, г-ђа Сара Гојковић, истакнута чланица Кола Српских сестара (мајка председнице Народне скупштине Србије), др Тамара Кликовац, психолог Института за онкологију и радиологију, г-дин Јован Кнежевић, помоћник секретара за здравство града Београда, г-ђа Љиљана Хабјановић Ђуровић, списатељица, г-ђа Љиљана Стјепановић, истакнута драмска уметница,  чланице асоцијације НАЛОР чије су приче испричане у књизи, као и велики број представница дипломатског кора.
У свом обраћању присутнима, Њ.К.В. Принцеза Катарина је истакла: „Рак дојке је болест која погађа многе жене, али захваљујући овим дивним женама знамо да ниједна битка није унапред изгубљена. Желим да вам кажем да моја Фондација наставља рад на пројектима који ће  омогућити да се стопа обољевања од рака дојке смањи. Kључ за успешну борбу против рака дојке је рано откривање, зато жене треба редовно требају радити све прегледе“.
Хуманитарна Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине је веома ангажована на пољу првенције и лечења рака дојке у Србији. До сада је донирала први мобилни дигитални мамограф у Србији вредан преко 700.000 евра Клиничком центру Ниш 2009. године, на коме је прегледано преко 100.000 жена из јужне Србије. Аналогни мамограф дониран је Клиничком центру Бежанијска коса 2007. године, а поклонила га је организација РМИ из Акрона у Охају, САД. Оснивач ове организације, проф. др Ричард Хирш, заједно са својим тимом, организовао је и обуку за наше радиологе и техничаре током своје посете Србији. Још један аналогни мамограф дониран је Здравственом центру у Ћуприји 2009. године. Ултразвучни апарат са биопсијом дониран је Институту за онкологију и радиологију Србије у Београду у јануару 2012, док је још једна таква машина донирана Клиничком центру Ниш у мају 2013.
У сарадњи са Меморијалним Слоан Кетеринг центром за рак у Њујорку, и под покровитељством Министарства здравља Србије, организоване су три медицинске конференције, 2008, 2009 и 2011. године, посвећене скринингу рака дојке, рака грлића материце и рака плућа, на којима је учествовало преко 1.000 лекара из наше земље.
Захваљујући Меморијалном Слоан Кетеринг центру за рак из Њујорка, Сузан Г. Комен Фондацији и хуманитарној организацији Лајфлајн Њујорк, обезбеђене су донације од 100.000 америчких долара, захваљујући којима је 15 наших лекара отишло на усавршавање у Њујорку.
Још двадесет лекара било је на обуци у Андерсон и Меморијалној Херман болници у Хјустону у Тексасу, а ова сарадња биће настављена  и у будућности.  Драго нам је што можемо да најавимо да ће први секвенатор за БРКА тестирање гена за рак дојке бити у Србији за мање од месец дана на Институту за Онкологију и радиологију. Ова вредна машина је купљена заједничким напорима  Фондације Принцезе катарине, Хемофарм Фондације, компаније Астра Зенека и стипендијом Ставрос Ниархос Фондације из Њујорка.
Организовањем овог догађаја, Њ.К.В. Принцеза Катарина и њена Фондација желе да нагласе значај превенције и потребу редовних прегледа. Такође, значај подршке коју жене које пате од ове тешке болести треба да добију од својих породица, као и од друштва, током њиховог лечења и опоравка.


Crown Princess Katherine Foundation hosts reception on the occasion of the National Day Against Breast Cancer at the Royal Palace

HRH Princess Katherine and her Humanitarian Foundation organized a reception marking the National Day Against Breast Cancer at the Royal Palace in Belgrade. On that occasion, the book “Living like before”, which conveys the life stories of the members of the Society for the fight against cancer from Sombor who survived this often fatal disease.
Beside Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, the hosts at the Royal Palace, this event was also attended by Dr. Djerdji Saric, NALOR representative from Sombor, Tamara Klikovac, psychologist from the Institute for Oncology and Radiology, Mrs Sara Gojkovic, mother of Speaker of the Parliament of Serbia, Jovan Knezevic, Assistant Secretary for Health of the City of Belgrade, Ljiljana Habjanovic Djurovic, writer, representatives of the diplomatic corps and the members of the association NALOR whose stories are told in the book.
In her speech, HRH Princess Katherine said: “Breast cancer is a disease that affects many women, but thanks to these wonderful women we know that no battle is lost in advance. I want to assure you that my Foundation continues to work on the projects that will allow the rate of breast cancer to decrease. The key for breast cancer is early detection. Therefore, women should follow up on all exams”.
HRH Crown Princess Katherine Humanitarian Foundation is very active in the field of prevention and treatment of breast cancer in Serbia. It donated the first digital mobile mammography unit to Clinical Center in Nis worth over Euros 700,000 in 2009, which has been used so far to perform mammography check-ups on more than 100,000 women in Southern Serbia. Analog mammography machine was donated to the Clinical Center Bezanijska Kosa in 2007, donation of Radiology Mammography International organisation from Akron, Ohio. Founder of this organization, Prof. Richard Hirsh, M.D., F.A.C.R, and his team conducted a professional training during their visit to Serbia. Another analog mammography machine was donated to the Health Center of Cuprija in 2009. An ultrasound machine with biopsy has was donated to the Institute for Oncology and Radiology in Belgrade in January 2012, and another one was delivered to Clinical Center in Nis in May 2013.
In cooperation with Memorial Sloan-Kettering Cancer center in New York, and under auspices of Ministry of health of Serbia, three medical conferences on breast cancer, cervical cancer and lung cancer screening for more than 1,000 doctors in Serbia were organized in 2008, 2009 and 2011.

Thanks to the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York and the Susan G. Komen Foundation and Lifeline New York Humanitarian Organization donations worth US$ 100,000, 15 medical doctors from Serbia were sent for training in New York.
Twenty more doctors were trained in Anderson and Memorial Hermann Hospital in Houston, Texas, and this cooperation will continued in the future. We are pleased that we can announce that the first sequencer for BRKA testing for breast cancer genes will be in Serbia in less than a month at the Institute for Oncology and Radiology. This valuable equipment was purchased by joint efforts of the Crown Princess Katherine Foundation, Hemofarm Foundation, the company Astra Zeneca and the Stavros Niarchos Foundation from New York.
By organizing this event, HRH Princess Katherine and her Foundation wish to emphasize the importance of prevention and the need for regular check-ups. Also, the importance of support that women who suffer from this devastating disease should receive from their families and from society during their treatment and recovery.
Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs