Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 15. октобар 2013.

Њ.К.В. Престолонаследник Александар II одликован орденом Витеза – Тесле - HRH Crown Prince Alexander II receives Medal of Knighthood – Tesla


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II одликован је данас у Краљевском двору орденом Витеза - Тесле од стране Српска краљевска асоцијација академика, иноватора и научника (СКАИН).

Њ.К.В. Престолонаследник Александар II приредио је данас свечани пријем у Краљевском двору члановима Српске краљевске асоцијације академика, иноватора и научника (СКАИН) предвођене председником академије, академиком Љубинком Илићем који је Његово Краљевско Височанство Престолонаследника Александра одликовао орденом Витеза – Тесле.

Том приликом Њ.К.В. Престолонаследник Александар II је рекао да је Тесла велико и светло име не само српског народа већ и света и да је поносан што је након Његове Светости Патријарха Српског Г. Иринеја баш он одликован орденом Витеза – Тесле.

Српска краљевска асоцијација академика, иноватора и научника је јединствени демократски покрет стваралаца у области науке и технологије, био – медицинских наука, духовности, уметности и екологије, ванстраначка организација од посебног интереса за привредни развој земље


HRH Crown Prince Alexander II receives Medal of Knighthood – Tesla

His Royal Highness Crown Prince Alexander II received a Medal of Knighthood – Tesla from Serbian Royal Association of Academicians, innovators and scientists (SKAIN) today at the Royal Palace.

His Royal Highness Crown Prince Alexander II hosted a reception for members of Serbian Royal Association of Academicians, innovators and scientists (SKAIN) led by President of the Academy, academician Ljubinko Ilic who presented the Order to His Royal Highness Crown Prince Alexander II.

HRH Crown Prince Alexander II thanked for the honour and said that Tesla was very important figure not just of the Serbian people, but of the world, as well, and  that he was very proud to receive this decoration after His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, who also was the laureate.


Serbian Royal Association of Academicians, innovators and scientists is a democratic movement of science and technological inventors, people of spiritual, artistic and ecological achievements, a non-political organization of special interest for economic development of Serbia.

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Њ.К.В. Принцеза Катарина приредила јутарњу кафу за даме и разговор о раку дојке - HRH Crown Princess Katherine hosts Ladies’ Morning Coffee and Discussion for breast cancer awareness


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Поводом месеца октобра, који је светски месец борбе против рака, Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина је данас приредила јутарњу кафу и разговор о раку дојке у Краљевском Двору. Овај јединствени догађај, део шире кампање „Знањем покажи да ти је стало“ коју спроводи Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине, окупио је жене амбасадоре и супруге страних амбасадора, супруге министара у Влади Србије, жене које су победиле рак, представнице Међународног клуба жена и Клуба првих жена, успешне пословне жене и представнице међународних организација у Србији.

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине се и ове године укључила у међународну кампању подизања свести о раку дојке, уз истовремено прикупљање средстава за превенцију, дијагностику и куповину опреме за лечење ове болести. 

Јутарњој кафи и разговору о раку дојке присуствовале су г-ђа Слободанка Бачевић, супруга министра природних ресурса, рударства и просторног планирања, г-ђа Наташа Вулин, супруга министра без портфеља задуженог за Косово и Метохију, г-ђа Ана Ружић, супруга министра без портфеља задуженог за европске интеграције, г-ђа Беатрис Мандл – Грозданић, потпредседник Међународног клуба жена, г-ђа Јудита Рајхенберг, представница УНИЦЕФ-а за Србију. Својим присуством јутарњу кафу су увеличале и Њихове Екселенције г-ђа Нафсика Кроусти, амбасадор Кипра, г-ђа Нариндер Цхаухан, амбасадор Индије, као и г-ђа Кармита Ауриа Вегас де Спалајковиц почасни конзул Еквадора, г-ђа Верица Милаковић, почасни конзул Филипина, г-ђа Ан Пешић, почасни конзул Републике Ирске. Такође су присуствовале и супруге Њихових Екселенција амбасадора у Србији:  г-ђа Куyенга Еугениа  Серао, супруга амбасадора Анголе, г-ђа Стела Маркотић, супруга амбасадора Хрватске, г-ђа Оксана Смерецхук, супруга амбасадора Канаде, г-ђа Александра Молден, супруга амбасадора Француске, г-ђа Захра Фахим Поур, супруга амбасадора Ирана, г-ђа Јанг-сун Квон, супруга амбасадора Кореје,  г-ђа Весна Јововић, супруга амбасадора Црне Горе, г-ђа Тун Соу Кај, супруга амбасадора Мијанмара, г-ђа Одилиа Доротхеа Баронеса од Боетзелара, супруга амбасадора Холандије, г-ђа Кристиана Ибифуро Коко, супруга амбасадора Нигерије, г-ђа Фатима Асп Берето, супруга амбасадора Шведске,г-ђа Азра Бозај, супруга амбасадора Турске, г-ђа Олга Островерхова, супруга амбасадора Украјине, и г-ђа Сара Кирби, супруга амбасадора Сједињених Америчких Држава. Догађају су присуствовале и наша чувена оперска певачица г-ђа Јадранка Јовановић, г-ђа Весна Мандић, оснивач Модне агенције „Фабрика”, г-ђа Душанка Суботић – Хомен, и многе друге успешне жене.

Њ.К.В.Принцеза Катарина поздравила је гошће и нагласила колико је важно да сви будемо свесни опасности коју носи ова обака болест, као и да будемо спремни да помогнемо и подржимо жене које од ње болују и њихове породице. Истакла је да ће њена хуманитарна Фондација наставити да подржава здравствене установе како би набавили најбољу опрему, а наше лекаре да се усавршавају у сарадњи са најбољим светским медицинским установама. Сарадници у Фондацији Њ.К.В. Принцезе Катарине представили су своје многобројне активности у овој области.  

Др Снежана Мијалковић одржала је веома занимљиво предавање о психолошком приступу пацијентима са раком дојке, и проблемима са којима се суочавају ове жене и њихове породице док се боре са болешћу. 

Др Ана Јовићевић са Института за онкологију, чланица Краљевског медицинског одбора, говорила је о медицинским аспектима рака дојке.

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине изражава посебну захвалност компанијама  Марушка, златари Стефановић, АМЦ, Опленачкој винарији, Арт Ивалу, Евеxиа, Јога удружењу Србије, Хотелу ИНН за великодушне донације које су подељене током хуманитарне томболе.

HRH Crown Princess Katherine hosts Ladies’ Morning Coffee and Discussion for breast cancer awareness

Owing that October is the international month against breast cancer, Her Royal Highness Crown Princess Katherine hosted today at the Royal Palace a Coffee Morning and Discussion devoted to breast cancer awareness. This unique event, part of “Be aware and show that you care” Campaign run by HRH Crown Princess Katherine Foundation was attended by lady ambassadors and the wives of the ambassadors to Serbia, wives of Serbian Government members, cancer survivors, representatives of the International Women’s Club, “First Women’s Club” Association, successful business women as well as the ladies from international organizations in Serbia.

HRH Crown Princess Katherine Humanitarian Foundation is joining again this year the annual international cancer campaign to increases awareness on breast cancer in Serbia and to raise funds for prevention, diagnosis, and buying of equipment tor treatment of this disease.

Ladies’ Morning Coffee and Discussion was attended by Mrs. Slobodanka Bacevic, wife of Minister of Natural Resources, Mining and Spatial Planning, Mrs. Natasa Vulin, wife of Minister for Kosovo and Metohija, Mrs. Ana Ruzic, wife of Minister responsible for European integration, Mrs. Beatrice Mandl-Grozdanic, vice president of International Women’s Club, Mrs. Judite Reichenberg, Country representative of UNICEF. The Ladies morning coffee was also graced by the presence of Lady Ambassadors to Serbia: H.E. Mrs. Nafsika Krousti, Ambassador of Cyprus, H.E. Mrs. Narinder Chauhan, Ambassador of India, as well as Ms. Carmita Auria Vegas de Spalajkovic Honorary Consul of Ecuador, Mrs. Verica Milakovic Honorary Consul of Philippines, Mrs. Ann Pesic, Honorary Consul of Republic of Ireland. Their Excellences Ambassadors to Serbia spouses also graced this event with their presence: Mrs. Kuyenga Eugenia  Serao, Angola’s Ambassador wife, Mrs. Stela Markotic, Croatia Ambassador’s wife, Mrs. Oksana Smerechuk, Canada Ambassador’s wife, Mrs. Alexandra Molden, French Ambassador’s wife, Mrs. Zahra Fahim Pour, Iran’s Ambassador’s wife, Mrs. Young-soon Kwon, Korea Ambassador’s wife,  Mrs. Vesna Jovovic Montenegro Ambassador’s wife, Mrs. Tun Saw Kay, Myanmar Ambassador’s  wife, Mrs. Odilia Dorothee Baroness van Boetzelaer, Netherlands  Ambassador’s wife, Mrs. Christiana Ibifuro Koko, Nigeria Ambassador’s wife, Mrs. Fatima Asp Bereto, Swedish Ambassador’s wife, Mrs. Azra Bozay, Turkish Ambassador’s wife, Mrs. Olga Ostroverhova, Ukraine Ambassador’s wife, and Mrs. Sara Kirby, United States of America Ambassador’ s wife. There were also present Mrs. Jadranka Jovanovic, famous Serbian mezzo – soprano, Mrs. Vesna Mandic, founder of “Fabrika” fashion Agency, Mrs. Dusanka Subotic – Homen, and many other successful women.

HRH Crown Princess Katherine greeted the guests and emphasized how important it was that all the people are aware of this serious disease and constantly show their care and support to women who suffer from this disease and to their families. She said that her humanitarian Foundation will continue to provide their assistance in obtaining best medical equipment and providing training for our doctors in cooperation with best medical institutions in the world. Representatives of Her Royal Highness Crown Princess Katherine humanitarian Foundation presented their numerous activities.

Dr Snezana Mijalkovic made very interesting presentation about psychological approach to oncology patients, and problems that these women and their families are facing while fighting this disease.

Dr Ana Jovicevic, from Institute of oncology of Serbia and member of the Royal Medical Board spoke about medical aspects of breast cancer.


HRH Crown Princess Katherine Foundation expresses special thanks to companies Maruska, Jewlerty Stefanovic, AMC, Oplenac wines, Art Ival, Evexia, Yoga Association of Serbia, INN Hotel for beautiful items donated for the ruffle.

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs