Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 01. јун 2016.

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЈФЛАЈН ЊУЈОРК И ФОНДАЦИЈА БОДОСАКИ УДРУЖУЈУ НАПОРЕ ДА ПОМОГНУ ДЕЦИ ИЗБЕГЛИЦАМА БЕЗ СТАРАТЕЉА - LIFELINE NY & BODOSSAKI FOUNDATION JOIN EFFORTS TO HELP HOMELESS REFUGEE CHILDREN


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Лајфлајн Њујорк и Фондација Бодосаки из Грчке удружују напоре да помогну деци избеглицама без старатеља којима је потребан дом.
Више од 1.012.000 људи стигло је у Грчку од почетка 2015. године. Међу њима су и хиљаде деце и тинејџера који долазе сами – званично, без старатеља. У само прва четири месеца 2016. године, грчке власти регистровале су 1.530 малолетних лица без старатеља. Тренутно, њих 420 су без дома, расуто широм земље, а многа од њих искусила су услове на затворском нивоу.
Лајфлајн Њујорк и Фондација Бодосаки удружили су напоре да деци избеглицама без старатеља пруже безбедност и основне услове за живот. То подразумева храну и кров над главом, лекове, психолошку подршку, старање и на крају, ако је могуће, процедуру спајања са породицом.
За све то треба да се обезбеде неопходна средства. Због тога ће Лајфлајн Њујорк и Фондација Бодосаки бити домаћини добротворне вечере у Метрополитен клубу у Њујорку у четвртак, 2. јуна 2016, у присуству Њихових Краљевских Височанства Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине.
Њ.К.В. Принцеза Катарина основала је хуманитарну организацију Лајфлајн 1993. године, са канцеларијама у Њујорку, Чикагу, Торонту, Лондону и Атини. Једна од најважнијих активности Лајфлајна обухвата прикупљање средстава за хуманитарне фондације у Грчкој. Широм земље дистрибуиране су велике количине хуманитарне помоћи.
Фондација Бодосаки једна је од највећих приватних хуманитарних организација у Грчкој. Основао ју је 1973. године Продромос Бодосакис – Атанасиадес, који је одлучио да све своје богатство усмери на промовисање здравствене заштите, једнаких могућности, образовања, научног напретка и заштите животне средине.
Фондација такође подржава и рад НВО које помажу социјално угроженим групама. Фондација Бодосаки веома добро познаје непрофитни сектор у Грчкој и од свог оснивања дистрибуирала је више од 400 милиона евра, са великим нагласком на делатности усмерене на смањење неједнакости, образовање младих, побољшање медицинске и истраживачке инфраструктуре и промовисање заштите животне средине.

LIFELINE NY & BODOSSAKI FOUNDATION JOIN EFFORTS TO HELP HOMELESS REFUGEE CHILDREN

Lifeline New York and the Bodossaki Foundation of Greece are joining efforts to support unaccompanied refugee children in need of a home.
More than 1,012,000 people have reached Greece since the beginning of 2015. Among these are thousands of children and teenagers who arrive alone – officially referred to as unaccompanied minors. In the first four months of 2016 alone, 1,530 unaccompanied minors have been registered by the Greek authorities. Currently, 420 of them are without a home, they are scattered throughout the country and many of them have experienced detention level conditions.
Lifeline New York and the Bodossaki Foundation join their efforts to provide critical support services for the safety and wellbeing of unaccompanied refugee children. Those services include: food and shelter, medical provisions, psychological support, guardianship services and eventually, when this is possible, family reunification procedures.
For these services to be delivered, the necessary funding needs to be secured. To that end, Lifeline New York and the Bodossaki Foundation are hosting a benefit dinner on Thursday, June 2, 2016, at the Metropolitan Club in NYC, in the presence of Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander Crown Princess Katherine of Serbia.
HRH Crown Princess Katherine founded “Lifeline Humanitarian Organization” in 1993, with offices in New York, Chicago, Toronto, London and Athens. One of the most important activities of Lifeline Hellas includes raising funds for foundations in Greece. A large amount of humanitarian aid has been distributed throughout the country.
The Bodossaki Foundation is one of the largest privately owned public-benefit organizations in Greece. It was established in 1973, by Prodromos Bodossakis – Athanassiades, who decided to donate his entire fortune in order to promote the provision of health care, equality of opportunity, education, scientific progress and environmental protection.
The Foundation also supports the work of NGOs that treat socially vulnerable groups. The Bodossaki Foundation has a deep knowledge of the non-profit sector in Greece and has managed since its inception more than 400 million euros that have been spent placing a great emphasis on decreasing inequality of opportunity, on contributing to the education of young people, on improving medical and research infrastructure and on promoting environmental protection.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs