Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 11. јул 2015.

НА ДАНАШЊИ ДАН НАВРШАВА СЕ 171 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА Њ.В. КРАЉА ПЕТРА I

Њ.В. Краљ Петар I


Краљ Петар Први Карађорђевић рођен је као пето дете Кнеза Александра и Кнегиње Персиде (кћерке Војводе Јеврема Ненадовића) на Петровдан, 11. јула 1844. године. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, а даље школовање је наставио у Швајцарској у заводу Венел-Оливије у Женеви. По завршеном школовању септембра 1861, Кнежевић  Петар се уписује у париски Колеж Сен Барб, а 1862. у чувену војну академију у Сен-Сиру коју завршава 1864. године. У Паризу се бавио фотографијом и сликарством, и усавршавао своје војничко и политичко образовање. Оно му је отворило видике идеја политичког либерализма, парламентаризма, демократије и њених институција. Почетком 1868, са свега 24 године, Кнежевић Петар је у Бечу штампао свој превод књиге енглеског политичара и филозофа Џона Стјуарта Мила “О слободи”, са својим предговором, који ће касније постати његов политички програм.
После убиства Кнеза Михајла у мају 1868, политички кругови блиски династији Обреновић прикључили су новом српском Уставу и одредбу којом се породици Карађорђевић забрањује повратак у отаџбину и одузима сва имовина.
Кнежевић Петар се придружио Легији странаца француске војске 1870. и са њом је учествовао у рату између Француске и Пруске, због чега је одликован Орденом Легије части. Године 1875. радио је на организовању и активно учествовао у босанско-херцеговачком устанку. Након неуспеле Тополске буне 1877, водио је  живу политичку активност.
У лето 1883. године на Цетињу се оженио Кнегињом Љубицом - Зорком, најстаријом кћерком црногорског Књаза Николе. У том браку рођено је петоро деце: кћерке Јелена и Милена (умрла као дете), и синови Ђорђе (одрекао се права наследства престола 1909), Александар и Андрија (умро као дете). После краћег боравка у Паризу, породица Карађорђевић преселила се на Цетиње, где је остала следећих десет година. Због лошег материјалног положаја, Кнежевић Петар продао је  кућу у Паризу 1894, и настанио се са породицом у Женеви. Његови контакти са људима из Србије, нарочито са вођом радикала Николом Пашићем никада нису престајали.
Током 1897, Кнежевић Петар одлази у Русију, и бива примљен код цара Николаја II.  Три године касније покушао је да се споразуме са Краљем Александром Обреновићем о признавању принчевске титуле и повраћају одузете имовине, али без успеха. Кнежевић Петар је још више појачао своју политичку активност за повратак у Србију. Године 1901. настојао је да ступи у ближе односе са Аустро-Угарском, нудећи јој свој политички програм.
У ноћи између 28. и 29. маја 1903. официри завереници убили су Краља Александра Обреновића и Краљицу Драгу. Војска је на своју руку извела државни удар и прогласила Кнежевића Петра Карађорђевића за Краља Србије, што је својим избором потврдила Народна Скупштина 15. јуна. После 45 година Карађорђево потомство поново долази на чело српске државе, чиме почиње нови период у њеном развоју. ''Желим да будем прави уставни Краљ Србије'' – рекао је Краљ Петар I у свом прогласу током полагања заклетве.
Од самог почетка своје владавине, Краљ Петар I суочио се са озбиљним препрекама. Земља је била растрзана унутрашњом политичком борбом, а Аустро-Угарска, испрва наклоњена новом српском Краљу, постала је убрзо отворени непријатељ Србије, нарочито после кризе изазване анексијом Босне и Херцеговине 1908. године.
Први балкански рат против Турске 1912, и Други – против Бугарске 1913. - окончани су тријумфом српске војске под врховном командом Краља Петра I, и ослобађањем Рашке области, Косова, Метохије и Македоније, и њиховим припајањем Србији.
Услед сталних и тешких напора у Балканским ратовима, здравствено стање Краља Петра I се погоршало, и он је 24. јуна 1914. пренео краљевска овлашћења на свог сина Престолонаследника Александра. Месец дана касније, Аустро-Угарска је објавила рат Србији, чиме је започет  Први светски рат. После величанствених победа на Церу и Колубари 1914, након уласка Немачке и Бугарске у рат 1915, српска војска била је принуђена на повлачење и напуштање земље. Албанска голгота оставила је великог трага на здравље остарелог Краља. Он је ипак доживео да дочека коначну победу и ослобођење Србије, и стварање нове државе настале уједињењем Срба, Хрвата и Словенаца.

Умро је 16. августа 1921. у Београду, а сахрањен је у својој задужбини на Опленцу. Због својих заслуга у Балканским ратовима и у Првом светском рату у српском народу остао је запамћен као Краљ Петар I Ослободилац.


HM King Peter I

King Peter I Karadjordjevic was the fifth child of Prince Alexander and Princess Persida (the daughter of Duke Jevrem Nenadovic). He was born on St. Peter’s Day 11 July 1844. He finished elementary and high school in Belgrade, and continued his education at the Venel – Olivier Institute in Geneva. After his graduation, Prince Peter went to College Saint Barb in 1861, and then in 1862 he enrolled in the famous French military academy Saint-Cyr and graduated in 1864. 
While he was in Paris he showed interest in photography and painting, and kept improving his military and political education. That broadened his views on liberalism, parliamentarianism, democracy and its institutions. In the beginning of 1868, when he was only 24 Prince Peter printed his translation of John Stuart Mill’s essay “On Liberty”, with his preface, which later became his political program. 

After the assassination of Prince Mihailo Obrenovic in May 1868, political circles close to the Obrenovic dynasty included a paragraph in the new constitution, prohibiting the Karadjordjevic’s from returning to Serbia and confiscated their property.
Prince Peter joined the Foreign Legion in 1870 and fought in the war between France and Prussia during which he was decorated with the Legion of Honour. In 1875, he took part in the Bosnian-Herzegovina uprising as a volunteer under the assumed name of Peter Mrkonjic. After the failure of the Topola rebellion in 1877 he continued his political activities.
In the summer of 1883 he married Princess Ljubica-Zorka, the eldest daughter of the Montenegrin Prince Nikola in CetinjeMontenegro. They had five children: two daughters Jelena and Milena and three sons Djordje (who renounced his right to the throne in 1909), Aleksandar and Andrija (he died as a child). After a short time in Paris, the Karadjordjevic family moved to Cetinje, where they lived for ten years. Due to his poor financial situation, Prince Peter sold his residence in Paris in 1894 and settled in Geneva Switzerland with his family. His contacts with people from Serbia continued, above all with Nikola Pasic, the leader of the Radical Party.
During 1897 Prince Peter left for Russia and was received by Tsar Nikola II. Three years later, he tried to reach an agreement with Serbia’s King Aleksandar Obrenovic regarding the recognition of the title Prince and the return of Karadjordjevic family confiscated property, but without success. Prince Peter reinforced his political activity for his return to Serbia. In 1901, he intensified his efforts to get closer to Austro-Hungary, offering his political programme.
On 28 May 1903, a group of Serbian army officers assassinated King Alexander and Queen Draga Obrenovic. The Serbian army organized a Coup d’Etat and proclaimed Prince Peter Karadjordjevic, then living in Switzerland, as the new King of Serbia. The National Parliament confirmed this on 15 June 1903. After 45 years the Karadjordjevic family regained the leadership of the Serbian state, starting a new era in its development. “I want to be a true constitutional King of Serbia” – said King Peter I in his declaration on the day of taking his oath.
From the beginning of his reign, King Peter I faced serious obstacles. Interior political fights disrupted the country and Austro-Hungary, benevolent towards the new Serbian King at first, it soon became an open enemy of Serbia, particularly after the crisis caused by the annexation of Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary in 1908.
The first Balkan War against Turkey in 1912 and the second – against Bulgaria in 1913, ended in the triumph of the Serbian Army under the supreme command of King Peter I. Serbian victories in these wars resulted in the liberation of the Raska District, Kosovo, Metohija and Macedonia, and their uniting with Serbia.
The constant physical demands of the Balkan Wars resulted in King Peter’s deteriorating health and on 24 June 1914 he transferred his royal prerogatives to his son Crown Prince Alexander. A month later Austro-Hungary declared war on Serbia, which sparked World War I. After the victories of the battles of Cer and Kolubara in 1914, Germany and Bulgaria entered the war in 1915 and the Serbian Army was forced to withdraw and leave the country. The Albanian Golgotha, a winter retreat of the Serbian Army through the mountains of Albania, furthermore affected the health of the aging King. However, he lived on to witness Serbia’s victory at the end of World War I and the liberation of Serbia along with the establishment of the new country the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes of which he was proclaimed the first King.
King Peter I died 16 August 1921 in Belgrade and was buried in the Mausoleum of St. George in Oplenac. Owing to his accomplishments in the Balkan wars and World War I, he was known by the people as King Peter I, The Liberator.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР И ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА ПОСЕТИЛИ НОВЕ КОЗАРЦЕ - CROWN PRINCE ALEXANDER AND CROWN PRINCESS KATHERINE VISIT NOVI KOZARCI


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина посетили су данас Нове Козарце у општини Кикинда. Приликом ове посете Краљевски пар је амбуланти Дома здравља Кикинда у Новим козарцима поклонио путнички аутомобил за превоз пацијената, и поделио прехрамбене пакете и пакете са кућним потребштинама за 60 социјално угрожених породица. Средства за куповину аутомобила и хуманитарну помоћ обезбеђена су захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн из Чикага која је под покровитељством Принцезе Катарине. У галерији Удружења Ликовних Уметника „Крила Анђела“ отворена је изложба „Долазак Краља“ у част предстојећег 70-ог рођендана Престолонаследника Александра.
Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина су у Новим Козарцима прво посетили Цркву Светог Пророка Илије. У порти Цркве их је поред свештеника и великог броја грађана дочекао начелник северно-банатског округа г-дин Никола Лукач, председница скупштине општине Кикинда г-ђа Александра Мајкић, председник општине Чока г-дин Балаж Ференц и г-дин Милан Рељић, председник Удружења Ликовних Уметника „Крила Анђела“.
У порти Цркве Светог Пророка Илије, Престолонаследник и Принцеза су поделили 60 прехрамбених пакета и пакете са средствима за личну хигијену и кућним потребштинама социјално угроженим породицама у Новим Козарцима, који су обезбежени захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн из Чикага која је под покровитељством Принцезе Катарине.
Г-дин Милан Рељић, председник Удружења Ликовних Уметника „Крила Анђела“ у Новим Козарцима угостио је Краљевски пар у галерији овог Удружења, а Престолонаследник Александар је том приликом отворио изложбу „Долазак Краља“ у оквиру које су изложени портрети чланова династије Карађорђевић које су радили ликовни уметници из Македоније, Бугарске, Румуније, Мађарске, Словеније и Србије. Изложба је приређена у част предстојећег 70-ог рођендана Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра.
„Овакви догађаји доприносе неговању наше културне баштине, која је саставни део наше традиције и нашег идентитета. Хвала Вам на изванредним напорима које улажете да кроз културу и уметност представите нашу земљу у најбољем светлу“ – истакао је Престолонаследник Александар у свом обраћању.
Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина су посетили и сеоску амбуланту у Новим Козарцима која је под ингеренцијом Дома здравља у Кикинди. Они су овој здравственој установи поклонили путнички аутомобил за превоз пацијената који је такође обезбеђен захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн из Чикага која је под покровитељством Принцезе Катарине. Принцеза Катарина је истакла да је веома срећна што је захваљујући својим хуманитарним организацијама у прилици да помаже здравствене установе широм Србије и Републике Српске и да је посебно поносна на чињеницу да помоћ њене хуманитарне Фондације не заобилази ни мање градове, вароши и села широм Србије, јер Србија нису само њени градови, већ и села попут Нових Козараца.
Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина посетили су данас и винарију „Чока“ једну од најуспешнијих винарија на Балкану која има 112 година дугу традицију производње вина.


CROWN PRINCE ALEXANDER AND CROWN PRINCESS KATHERINE VISIT NOVI KOZARCI


Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine visited today Novi Kozarci in the municipality of Kikinda. During this visit, the Royal Couple donated a car for patient transport for treatment to the local Health Centre, and distributed food and household utensils for 60 socially vulnerable families. The funds for the purchase of the car and humanitarian aid were provided by the Lifeline Humanitarian Organization Chicago, whose Patron is Crown Princess Katherine. The exhibition “The Arrival of the King” was organized at the “Wings of Angels” Fine Art Association gallery, in honour of the upcoming 70th birthday of Crown Prince Alexander.
Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine first visited the church of the Prophet Elijah in Novi Kozarci. Beside the priest and a large number of citizens, they were welcomed in the churchyard by the Head of North Banat County Mr. Nikola Lukac, the President of Kikinda Municipal Assembly Mrs. Aleksandra Majkic, the Mayor of Coka Mr. Ferenc Balázs, as well as by Mr Milan Reljic, the President of the “Wings of Angels” Fine Art Association.
In the courtyard of the Church of the Holy Prophet Elijah, the Crown Prince and Princess delivered 60 food parcels and packages with personal hygiene and household utensils to the vulnerable families in Novi Kozarci, that were provided thanks to Lifeline Humanitarian Organization Chicago, whose Patron is Crown Princess Katherine.
Mr. Milan Reljic, the President of the “Wings of Angels” Fine Art Association from Novi Kozarci welcomed the Royal Couple at the gallery of the Association, and Crown Prince Alexander opened the exhibition “The Arrival of the King” which displayed portraits of the members of the Karadjordjevic dynasty that were painted by the artists from Macedonia, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovenia and Serbia. The exhibition was organized in honour of the upcoming 70th birthday of His Royal Highness Crown Prince Alexander.
“Such events contribute to cherishing our cultural and artistic heritage, which is an integral part of our tradition and our identity. Thank you for the great efforts you are putting into presenting our country in the best possible light, through art and culture” – emphasized Crown Prince Alexander in his speech.
Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine visited the Health Center in Novi Kozarci, which is under the jurisdiction of the Health Centre in Kikinda. They donated a passenger car for the transport of patients to this institution, which has also been provided thanks to Lifeline Humanitarian Organization Chicago, whose Patron is Crown Princess Katherine. Crown Princess Katherine said that she was very happy that thanks to her humanitarian organizations she was able to help health institutions across Serbia and the Republic of Srpska and that she was especially proud of the fact that the Foundation’s humanitarian assistance is not bypassing smaller towns and villages across Serbia, because Serbia is not just the cities, but also the villages such as Novi Kozarci.
Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine also visited today the winery “Coka”, one of the most successful wineries in the Balkans, which has 112 year long tradition of wine production.
Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs