Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 22. јун 2017.

ОБЕЛЕЖЕНО 56 ГОДИНА ОД СМРТИ Њ.В. КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА НА ОПЛЕНЦУ - FIFTY SIXTH MEMORIAL ANNIVERSARY OF HM QUEEN MARIA AT ST. GEORGE CHURCH IN OPLENAC


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Поменом и полагањем цвећа на гроб Њеног Величанства Краљице Марије у Цркви Светог Ђорђа на Опленцу обележено је 56 година од њеног упокојења. Помен блаженопочившој Краљици служило је свештенство опленачког намесништва, а у име Његовог Краљевског Височаства Престолонаследника Александра цвеће на Краљичин гроб положио је г-дин Предраг Марковић, члан Крунског савета, заједно са г-дином Драганом Рељићем, директором Задужбине Краља Петра I.
Њ.В. Краљица Марија од Југославије била је кћерка Њ.В. Краља Фердинанда од Румуније и Њ. В. Краљице Марије од Румуније (кћерке Њ.К.В. Принца Алфреда, Војводе од Единбурга, сина Краљице Викторије од Велике Британије). Краљица је рођена у Готи, у Турингији у Немачкој, 6. јануара 1900, а умрла у Лондону, 22. јуна 1961. Њено Величанство удала се за Њ.В. Краља Александра I од Југославије у Београду, 8. јуна 1922, и са њим имала три сина –Престолонаследника Петра (касније Њ.В. Краља Петра II, оца Њ.К.В. Престолонаследника Александра) и Краљевиће Томислава и Андреја.
Била је веома омиљена у српском народу. У традиционалном друштву тадашње Србије, била је узор смерне супруге и мајке. Била је активна у добротворним организацијама. После убиства Њ.В. Краља Александра у Марсељу, 9. октобра 1934. остала је да се брине о синовима и спрема Петра да преузме краљевске дужности када постане пунолетан. Када је краљ Петар II ступио на престо 28. марта 1941. она је постала краљица-мајка. Током Другог светског рата учествовала је у раду Црвеног крста преко кога је слала хуманитарну помоћ у Југославију али се није потписивала својим именом већ псеудонимом Марија К. Ђорђевић.
После Другог светског рата скромно је живела у Енглеској на имању у Кенту. Шарл де Гол је 1959. одликовао великим крстом Ордена легије части. Умрла је 22. јуна 1961. у Лондону и сахрањена у Краљевском гробљу Фрогмор у Виндзору. Њени посмртни остаци су ексхумирани и пренети у Србију 29. априла 2013. године, да би 26. маја 2013. у оквиру државне сахране били сахрањени на Опленцу, у породичном маузолеју Краљевске породице у Цркви Светог Ђорђа.

FIFTY SIXTH MEMORIAL ANNIVERSARY OF HM QUEEN MARIA AT ST. GEORGE CHURCH IN OPLENAC

A Holy Liturgy and Memorial Service were held at the Church of St. George in Oplenac today, on the occasion of the fifty sixth anniversary of death of Her Majesty Queen Maria. The Clergy of St. George Church officiated the services. On behalf of His Royal Highness Crown Prince Alexander, Mr Predrag Markovic member of the Crown Council and Mr Dragan Reljic, the director of HM King Peter I Foundation laid flowers.
HM Queen Maria was the daughter of HM King Ferdinand of Romania and HM Queen Marie of Romania (a daughter of HRH Prince Alfred, Duke of Edinburgh, a son of Queen Victoria of the United Kingdom). The Queen was born in Gotha, Thuringia, in Germany 6 January 1900 and died in London 22 June 1961. Her Majesty married HM King Alexander I of Yugoslavia in Belgrade 8 June 1922 and they had three sons Crown Prince Peter (later HM King Peter II, father of HRH Crown Prince Alexander), Prince Tomislav and Prince Andrej.
She was loved very much by the Serbian people. She was a role model of a devoted and caring wife and mother. She was very much engaged in humanitarian work. After the assassination of HM King Alexander I in Marseilles 9 October 1934 she continued to care for her sons and became the Queen Mother. She was very active with the Red Cross during World War II, and sent a lot of humanitarian help to Yugoslavia, but always signed herself with alias Maria K. Djordjevic.
She lived modestly on her estate in Kent, England after the World War II. General Charles de Gaulle decorated her with the Great Cross of the Legion of Honour in 1959. She passed away on 22 June 1961, and was buried at the Royal Cemetery in Frogmore in Windsor. Her remains were transferred to Serbia on 29 April 2013, and she was buried at the Royal Mausoleum in Oplenac during the State funeral 26 May 2013.
                         


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

КРАЉЕВСКИ ПАР ОТВОРИО 8. КОНФЕРЕНЦИЈУ СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ - ROYAL COUPLE OPENS 8 SERBIAN DIASPORA MEDICAL CONFERENCE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина званично су отворили осму „Конференцију српске медицинске дијаспоре“ у хотелу Хајат у Београду.
Тродневна „Конференција српске медицинске дијаспоре“ одржава се под покровитељством Њихових Краљевских Височанства Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине, а у организацији Фондације Њ.К.В Принцезе Катарине и хуманитарне организације Лајфлајн, уз подршку Министарства здравља, Министарства спољних послова, Лекарске коморе Србије, Медицинског факултета Универзитета у Београду и Светске здравствене организације.
Њ.К.В. Престолонасленик Александар поздравио је све присутне и захвалио им на томе што пружају подршку традиционалној конференцији у организацији Принцезе Катарине и њене Фондације. Званичном отварању су присуствовали др Мехо Махмутовић, државни секретар Министарства здравља, др Софија Пуштаји, директорка Светске здравствене организације у Србији, др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије, проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета у Београду, мр Николина Милатовић Поповић из Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, представници медицинских одбора хуманитарне организације Лајфлајн из Сједињених Америчких Држава и Канаде, чланови Краљевског медицинског борда, као и бројни предавачи и учесници из Србије и иностранства.
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина у свом обраћању истакла је: „Велико ми је задовољство да поздравим све наше лекаре и драге госте из иностранства. Ова осма конференција је јако важна као мост којим се преносе знања и искуства из дијаспоре у Србију. Желим да захвалим нашим партнерима који нам сваке године свесрдно помажу у организацији – Министарству здравља, Министарству спољних послова и Канцеларији за дијаспору, Лекарској комори Србије, Медицинском факултету Универзитета у Београду, Краљевском медицинском одбору, Мејо клиници из Америке и својој Фондацији. Без ваше помоћи и подршке све ово не би било могуће. Надам се да ћете искуство стечено овде моћи да пренесете својим колегама, а на добробит пацијената. Желим вам успешан рад на конференцији и најављујем следећу за период од 13. до 15. јуна 2018. године“.
Гостима су се обратили и др Мехо Махмутовић, државни секретар Министарства здравља, др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије, проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета у Београду, др Софија Пуштаји, директорка Светске здравствене организације у Србији и проф. Ида Јовановић, начелница Одељења кардиологије Универзитетске дечије клинике у Тиршовој.
Осма „Конференција српске медицинске дијаспоре“ покрива широко подручје медицинских наука, из различитих области медицине, са фокусом на области дијабетологије, хематологије, гинекологије, хирургије, психијатрије, кардиологије, генетике. Предавачи и модератори су најистакнутији медицински стручњаци из Србије и иностранства.
Циљ Конференције која се одржава већ годинама, унапређење је сарадње између наших лекара и експерата на пољу медицинских наука из дијаспоре са институцијама и појединцима који представљају стубове квалитета здравствене заштите у Србији, као и умрежавање српских интелектуалних вредности у области здравства у Републици Србији са српском академском заједницом у дијаспори.

ROYAL COUPLE OPENS 8 SERBIAN DIASPORA MEDICAL CONFERENCE

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine officially opened the 8 Serbian Diaspora Medical Conference at the Hyatt Hotel in Belgrade.
The three-day Conference is being held under the auspices of their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, organized by the Foundation of HRH Crown Princess Katherine and Lifeline Humanitarian Organization, with the support of the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs, the Medical Chamber of Serbia, University of Belgrade Faculty of Medicine and the World Health Organization.
HRH Crown Prince Alexander greeted all present and thanked them for a great help and support to the traditional conference organized by Crown Princess Katherine and her Foundation. The official opening was attended by Dr. Meho Mahmutovic, State Secretary of the Serbian Ministry of Health, Dr. Zsofia Pusztai, Director of the World Health Organization in Serbia, Dr. Milan Dinic, director of the Medical Chamber of Serbia, Prof. Dr. Nebojsa Lalic, Dean of the Faculty of Medicine, Mrs. Nikolina Milatovic Popovic, director of the Office for Cooperation with the Diaspora and Serbs in the region, representatives of Lifeline Humanitarian Organization medical teams from the United States and Canada, members of the Royal Medical Board, as well as numerous lecturers and participants from Serbia and abroad.
In her address, HRH Crown Princess Katherine said: “It is a great pleasure to greet all our doctors and dear guests from abroad. This eighth Conference is very important as a bridge that transfers knowledge and experience from the Diaspora to Serbia. I want to thank our partners who wholeheartedly help the organization every year – the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs and the Office for Diaspora, the Medical Chamber of Serbia, the University of Belgrade Faculty of Medicine, the Royal Medical Board, the Mayo Clinic and my Foundation. Without your help and support, this would not be possible. I hope that you will be able to share the experience you gained with your colleagues, to the benefit of patients. I wish you successful work at the Conference and I am happy to announce the next Conference for 13-15 June 2018”.
The guests were also addressed by Dr. Meho Mahmutovic, State Secretary of the Serbian Ministry of Health, Dr. Milan Dinic, director of the Medical Chamber of Serbia, Prof. Dr. Nebojsa Lalic, Dean of the Faculty of Medicine, Dr. Zsofia Pusztai, director of the World Health Organization in Serbia and Prof. Ida Jovanovic, chief of Cardiology at University Children’s Clinic in Tirsova.
The eighth “Serbian Diaspora Medical Conference” covers a wide range of fields of medicine, focusing on diabetes, haematology, gynaecology, surgery, psychiatry, cardiology, and genetics. The lecturers and moderators are the most prominent medical experts from Serbia and abroad.
The goal of the Conference, which has been held for years, is to improve the cooperation between our doctors and experts in the field of medical science from the Diaspora with institutions and individuals that represent the pillars of quality of healthcare in Serbia, as well as networking the experts in the field of health care in the Republic of Serbia with the Serbian academic community in the diaspora.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs