Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 21. мај 2015.

Принцеза Катарина присуствовала конференцији “ЦСР Србија: Изазови корпоративне друштвене одговорности” – Crown Princess Katherine attended conference “CSR Serbia: Challenges of corporate social responsibility”


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина присуствовала је конференцији “ЦСР Србија: Изазови корпоративне друштвене одговорности” у организацији Колор прес групе која је одржана у хотелу Краун Плаза у Београду.
Идеја конференције је да се помогне промоција активности које компаније, организације и појединци спроводе у домену (корпоративне) друштвене одговорности. Конференција је имала пет   панела, теме панела су биле „Друштвено одговорно понашање: Улога државе”, “ Медији: Друштвено одговорно извештавање вс. пословни интереси издавача”, “Од Давида до Голијата: Ко је све у Србији друштвено одговоран и како то ради”, “Људи и звери: Колико смо друштвено одговорни према животињама” и тема петог панела је била “Чему служе и како раде фондације”.
Принцеза Катарина се обратила присутним учесницима конференције и истакла „Велико ми је задовољство и част да се обратим учесницима конференције “Изазови корпоративне друштвене одговорности”. Појам корпоративне друштвене одговорност је релативно нов у нашем речнику и нашем свакодневном животу, али веома значајан. Сматрам да је од великог значаја то што на конференцији заједно учествују представници успешних компанија, државе и јавног сектора, медија и фондација. Надам се да ће овакав свеобухватни приступ помоћи да се на конференцији дође до корисних закључака, и још важније, да се они у будућности спроведу у дело. На послетку, али никако не и на последњем месту желела бих да истакнем значај медија, који имају веома важну контролну функцију у целом процесу ” – изјавила је Принцеза Катарина и на тај начин затворила други панел “Медији: Друштвено одговорно извештавање насупрот пословног интереса издавача”
Поред Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине на конференцији су се обратили и: Мишел Саинт-Лот, директор Канцеларије УНИЦЕФ-а у Републици Србији, Саша Мирковић, државни секретар у Министарству културе и информисања, Даница Шмиц, најстарија волонтерка Црвеног крста, Будимир Плавшић, Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине, Владимир Маринковић, потпредседник Народне скупштине Републике Србије и други. Подршку конференцији су пружиле и друштвено одоворне компаније у Србији.


Crown Princess Katherine attended conference “CSR Serbia: Challenges of corporate social responsibility”

Her Royal Highness Crown Princess Katherine attended the conference “CSR Serbia: Challenges of corporate social responsibility”, which was held at the Crowne Plaza Hotel in Belgrade.
The idea of the conference is to help promote the activities that companies, organizations and individuals conduct in the field of (corporate) social responsibility. The conference had five panels: “Corporate Social Responsibility: The Role of the State”, “Media: Socially responsible reporting vs. business interests of publishers”, “From David to Goliath: Who is socially responsible in Serbia and how it works”, “Men and Beasts: How socially responsible are we towards animals”, and the theme of the fifth panel was “What are foundations and how they work”.Crown Princess Katherine address the guests and emphasized: “It is my great pleasure and honor to address the participants of the conference “Challenges of corporate social responsibility”. The concept of corporate social responsibility is relatively new in our vocabulary and our daily life, but very significant. I think it is of great importance that the conference is participated by the representatives of successful companies, the state and the public sector, media and foundations. I hope that such a comprehensive approach will help the Conference reach useful conclusions, and more importantly, put them in effect in the future. Last, but by no means the least, I would like to emphasize the importance of the media, which play a very important control function in the whole process” – said Crown Princess Katherine closing the second panel, “Media: Socially responsible reporting vs. business interests of the publishers”.In addition to the HRH Crown Princess Katherine the conference participants were addressed by Michel Saint-Lot, Director of the UNICEF Office in the Republic of Serbia, Sasa Mirkovic, State Secretary at the Ministry of Culture and Information, Danica Smic, the oldest volunteer of the Red Cross, Budimir Plavsic, the Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Vladimir Marinkovic, Vice President of the National Assembly of the Republic of Serbia and others. Support for the conference was provided by the socially responsible companies in Serbia.Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs