Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 23. фебруар 2009.

Зашто сам монархиста - Why I am a monarchist - Dragiša Jocić

Мислим да је прави моменат за остварење тог циља. После другог светског рата Србија је изгубила правог домаћина, сада смо без домаћина, а имамо га и то правог– Његово Краљевско Височанство Престолонаследника Александра II Карађорђевића. Не видим никакав разлог да нам се деси још неки лажни домаћин, а може се приметити да за то место већ постоји кандитат који већ не губи време, себи једноставно не смемо дозволити ништа слично, сматрам да је ово јединствена прилика која се не сме пропустити. Србија је тренутно без политичке алтернативе и без наде за будућност а то је веома опасан период који може за тили час прерасти у анархију или у диктатуру са новим вођом, зато треба веома мудро радити на томе да се народу да нада и алтернатива и то искрена и права а то је успостављање парламентарне Монархије. Циљ ка којем идемо је успостављање система вредности, пропагирање демократских вредности, али без злоупотрбе демократије. Људи који буду радили на овом задатку морају бити пример афирмације демократских вредности и значаја парламетарне Монархије у остварењу тих циљева, који засигурно воде ка напретку Србије.
Краљевска породица је доста тога урадила за Србију и српски народ а да то нису оглашавали на фанфаре. Имајући у виду наш менталитет тај приступ се мора мењати иако знам да породица Карађорђевић жели један миран, скроман и постепен приступ, али околности се мењају и да то више не зависи толико од њих. Просто речено, врло лако могу остати укопани у статусу који сада имају а идеја о Краљевини Србији нестане ко мехур од сапунице. Дубоко сам убеђен да морамо ући у Европску унију као Краљевина, јер само Краљевина Србија биће у стању да остане политички и економски независна и постане равноправни члан Европске Уније.
 Драгиша Јоцић  23.02.2009.


Why I am a monarchist 
Dragiša Jocić

It is my opinion that parliamentary monarchy is the only way, and our genetic code, that will lead Serbia to a better future and prosperity. I believe now is the right moment to achieve this goal. After the WW2, Serbia lost a true head of state, and she is still without one – although we could easily have a true head of state – His Royal Highness Crown Prince Alexander II Karadjordjevic. I see no reason to keep having false heads of state, and one can see that a candidate for the position is not wasting time, we just can’t allow that to happen, I think today we have a unique chance that we mustn’t miss. Serbia today has no true political alternative and no hope for the future, which is very dangerous, for it can in no time erupt into anarchy or dictatorship, which is the reason why we must work very wisely to give hope and alternative to our citizens, and I mean honest and real hope and alternative – reestablishment of parliamentary monarchy. Our final goal is to establish a system of values, to promote democracy, without abusing it. People who should work on this goal must exemplify democratic values and importance of parliamentary monarchy in achieving this goal, which for sure leads to Serbia’s progress.

The Royal Family has done so much for Serbia and Serbian people, without fanfare. Having in mind our mentality, this sort of approach must be changed, and although I am aware that the Karadjordjevics wish to have a calm, unassuming and gradual approach, circumstances have changed, and it really does not depend so much on them anymore. Simply, it can very easily happen that they remain stuck in the status they currently have, and that the idea of the Kingdom of Serbia vanishes like a soap bubble. I am deeply convinced that we must enter the EU as a kingdom, for it is only the Kingdom of Serbia that will be able to retain political and economic independence, while becoming a member of the European Union.
Dragiša Jocić , 22.04.2009.

Нема коментара:

Постави коментар