Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

недеља, 18. новембар 2012.

ИЗЈАВА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ ХАШКОГ ТРИБУНАЛАКанцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

САОПШТЕЊЕ


Београд, 17. новембар 2012. – Изјава Њ.К.В. Престолонаследника Александра поводом одлуке Хашког Трибунала у случају Маркач и Готовина.

„Цивилизовано друштво мора да почива на високим принципима једнакости пред законом и судом. То је заправо један од основних темеља европска цивилизација. Садашња одлука ће сигурно као и све друге одлуке бити предмет анализа и професионалних критика у деценијама пред нама и формираће се непристрасни професионални и морални суд о истима.

Постоји озбиљан ризик да се свака идеја поверења у непристрасност Суда у Хагу неповратно уруши, са свим тешким цивилизацијским последицама. Тешко је разумети да могу да постоје правни разлози због којих постоји велика разлика у осуди злочина и злочинаца зависно од етничке припадности, да починиоци злочина над Србима бивају поново врло благо кажњени или чак ослобођени, а посебно у поређењу са врло оштрим казнама које се изричу Србима. Хашки трибунал има моралну одговорност и дугује објашњење.

Трибунал у Хагу сада има обавезу да одмах, без икаквих одлагања, изврши ревизију случајева у којима су осуђени Срби, то је једино фер“.

CROWN PRINCE APPALLED ABOUT THE HAGUE TRIBUNAL DECISION

Belgrade, 17 November 2012 – The Crown Prince Alexander issued a statement regarding the decision of the Hague Tribunal in the cases of Markac and Gotovina.

“Civilized society must rest on the high principles of equality before law and court. It is one of the principle foundations of European civilization. The present Judgment as well as the others will certainly be the subject of analyses and professional critique for decades ahead of us and an impartial professional and moral view of the same will be formed.

There is a serious risk that any idea of trust in impartiality of the Hague Tribunal will be absolutely irreparably demolished with all the heavy civilizational consequences. It is hard to understand that there could be legal reasons due to which a great difference exists in judgment of atrocities and culprits depending on ethnic origin, that culprits of atrocities against the Serbs are again either very lightly punished or even set free, especially in comparison to the very severe sentences imposed against the Serbs. The Hague Tribunal has a moral responsibility and owes an explanation.

The Hague Tribunal has the obligation now to immediately review all the Serbian cases without any delay and this is only fair”.Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар