Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 28. јануар 2013.

„ПОВРАТАК“ КАРАЂОРЂЕВИЋА НЕ СМЕ БИТИ КОМПЕНЗАЦИЈА
Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Данас, 28. јануар 2013.

Њ.К.В. Престолонаследник Александар о обнови монархије и односу с властима и опозицијом

Заједничко ангажовање власти, Цркве и Краљевског дома је потпуно природно, и ја то поздрављам
Повратак посмртних остатака мога оца Краља Петра Другог је велики корак ка националном и историјском помирењу, ту нема никакве сумње. Овај догађај природно доводи у жижу јавности питање поновног успостављања Монархије. Животно искуство ме је научило да се ништа не дешава само од себе. Све важни догађаји иза себе имају велики рад. Повратак кући Краља Петра је једна од таквих ствари, која се није десила случајно, већ захваљујући великом раду и напорима – каже у разговору за Данас Престолонаследник Александар.
Према Вашој процени, да ли у политичким круговима и народу постоји расположење да се у Србији обнови парламентарна монархија?
Политички кругови су увек опхрвани својим сопственим политичким питањима, којих никад не недостаје овде код нас. Грађани су притиснути својим свакодневним животним проблемима. Ја не кривим никога од њих, али се трудим да непрекидно све подсећам да ми имамо и друга добра решења.
Како коментаришете то што чланове Краљевског дома у отаџбину „враћају" бивши комунисти и радикали, а да са владама произашлим из ДОС, у чијем сте стварању учествовали, проблем није могао да се реши, иако је у њима било и декларисаних монархиста?
Докле год су људи робови својих предрасуда, без обзира како се представљали, сигурно ће бити ограничених видика. Није довољно самог себе називати демократом, да би се то заиста и било. Такође, није битно ако се зовете или сте се звали другачије, све док радите добро и радите шта треба. Дела говоре гласније од речи.
Пренос посмртих остатака Вашег оца многи су доживели као окупљање власти, Цркве и Династије на заједничком историјском задатку. Опозиција ??, укљујучујући и СПО, којој је повратак монахрије био у основи страначког програма, догађај такорећи прећутала, не рачунајући критике на изјаве професора Антића у вези с могућностима за обнову монархије. Како то тумачите?
Заједничко ангажовање власти, цркве и Краљевског дома је потпуно природно, и ја то поздрављам, не само у овом конкретном случају, него везано и за сва друга важна питања. Свима је позната моја добра воља. Овде сам и врата су им свима отворена. Улога професора Антића у државном Одбору, као и приликом враћања кући Кнеза Павла прошлог октобра и мога оца Краља Петра Другог прошле недеље била је изузетно значајна. Не бих хтео да објашњавам његове речи, али је он добар пример особе која је истовремено лојална председнику, али и спремна да помогне да се исправе историјске неправде нанете краљевској породици. Он је својим примером показао да једно не искључује друго.
Колико овакви догађаји помажу власти да побољша своју слику и положај у међународним оквирима?
Што више позитивних порука пошаљемо из Србије у свет, тим боље по нас. Морамо да уграбимо и искористимо сваку прилику. И ми сами морамо да стварамо прилике, јер у модерном свету морамо преузети своју судбину у сопствене руке. Морамо бити проактивни. Имиџ државе и народа није увек базиран само на чињеницама. У данашње време, висе се ради о имиџу који сами створите и вашој способности да га „продате“ другима. Нажалост, услед дуге серије трагичних околности и догађаја, ми се још увек мучимо са својим имиџом. С друге стране, потпуно сам сигуран да Србији сасвим природно пристаје монархистичка традиција, и да јој помаже да поправи слику о себи у међународној заједници.
Да ли повратак и сахрана чланова Краљевског дома на Опленцу могу да се искористе и за скретање пажње јавности са „болних компромиса" које актуелна власт прави у вези с Косовом и Метохијом?
Сахрана уз државне почасти је сама по себи значајан догађај, и не може бити компанзација за нешто друго. Ми не морамо никоме да се извињавамо због тога што обележавамо и поштујемо своју историју. Опет, тај догађај нам не сме бити изговор да не урадимо неке друге тешке и важне ствари.

За Косово потребна дугорочна стратегија

Зашто се до сада нисте јавно изјашњавали о решавању косовског проблема, који није само политичко, него национално и државно питање број један, а сада се отвара и као проблем територијалног интегритета Србије?
Веома је важно да сви ми схватимо да понекад постоје питања, проблеми, за чије је решавање неопходно више времена од једног или два мандата, некада висе И од једног људског века. Чини ми се да је проблем Косова управо такво питање. Због тога је важно имати државну стратегију, план, консензус око кога ће се ујединити све релевантне институције (не само политичари, већ и САНУ, СПЦ …) Разлика између политичара, и монархије и цркве лежи управо у перцепцији времена. За последње две институције увек постоји и време после избора, и у складу с тим се ствари посматрају, разумеју а тако се и решавају. Чињеница да је Краљ Петар Први био ослободилац Косова 1912. и 1913. године, у ствари је резултат борбе која је започета 1804. и која је трајала непрекидно више од 100 година, без обзира која је српска династија у ком периоду била на престолу. Постојала је веома јасно дефинисана државна стратегија, и на крају је постигнут и циљ. Историја нас непрекидно учи, само смо ми често склони да заборављамо. Због тога политичари морају да имају план којим ће се водити и нека друга партија, ако победи на следећим изборима. Луј xiv је на самртној постељи рекао: „Ја сада одлазим, али ће држава вечно трајати“.

Јелена Тасић

28 January 2013            
DANAS DAILY
 By Jelena Tasic

HRH Crown Prince Alexander about the restitution of the Monarchy and his relationship with parties in power and opposition parties
The “return” of the members of Karageorgevitch Family must not be a compensation
The coordinated activities of officials, Church and the Royal House are perfectly natural and most welcome, and I commend that
- The return of the remains my father King Peter is without any doubt a big step toward national and historical reconciliation. However, regarding the restitution of the monarchy, it (re)opens the issue in public by default. Nothing happens by default, life taught me this lesson. Everything, especially important issues, need a lot of background work. King Peter's homecoming is one of  the things that also didn't happen by default, but it happened thanks to a lot of background work and planning, says for “Danas” Crown Prince Alexander.
In Your opinion is there an interest in political circles and among the people of Serbia to become a parliamentary monarchy, on which values and advantages You are constantly reminding us of?
- Political circles are always preoccupied with their own political issues, and we do not lack of them. On the other hand, people are preoccupied with their own every day struggle for survival. I do not blame any of those two groups, but I am here to remind constantly, that we have some positive solutions.
Please share your thoughts with us regarding the fact that ex-communists and radicals are bringing back the Royal Family members remains in the country, while the problem was not solved during governments that came from DOS that you have helped to create, even though declared monarchists were part of them?
    - As far as people are driven by prejudices, they have limited minds, however they call themselves. It is not enough to call yourself a democrat to be one. Also, on the other hand, it is not a shortfall if your name is or was something else, as far you are doing well and right. Deeds speak much louder than words.
Many are seeing the return of remains the late King, Your father as the coming together of Church, State and Dynasty on a joint historical assignment. The Opposition including SPO that held in its programme reinstating monarchy has stayed silent, except for Professor Antic’s remarks on possibilities for the restitution of the Monarchy. How do you comment on that ?
    - The joint efforts of parties in power, the Church and the Royal House are perfectly natural and most welcome, not only in this particular case, but in all other important issues. My good will is well known, I am here and my doors are open. Professor Antic's contribution in the state board and in bringing back Prince Paul last October and my father King Peter II last week was tremendous. I do not intend to interpret his words, but he is a good example of a person who is at the same time loyal to the President and willing to help to repair historical injustices towards the Royal Family. He shows by personal example that one thing does not exclude the other.
How much these kind of occassions are helping current authorities to improve the image and the international status of the country ?
- The more positive messages we send from Serbia to the world, the better. We must use and grab every opportunity. We have to create the opportunities, in the modern world we have to take destiny in our hands and be proactive. The public image of countries, nations, is not solely about real content. In the modern world, it is pretty much about the image you create and ability to "sell it" to others. Unfortunately, due to the series of tragic circumstances and events, we still struggle with our own image. On the other hand, I am absolutely certain that the Royal tradition comes naturally to Serbia and is constantly helping to improve its image within the international community.
Can the return of members of the Royal Family and state funeral in Oplenac be a distraction from the “painful compromises” that authorities are making regarding Kosovo and Metohija?
- The State funeral is an important event for itself, and cannot be compensation for something else. We do not have to excuse ourselves to anybody for commemorating and respecting our own history. On the other hand, such event could not be an excuse for ourselves not to do some important and difficult things.

A long-term strategy is needed for Kosovo

Why haven’t you publicly stated anything about Kosovo solutions, that is not only the political but national and state issue of outmost importance, and now becomes a territorial integrity issue of Serbia?
- It is very important for all of us to understand that sometimes there are some issues, problems, and that their solutions take much longer than one or two political terms (in-between elections), or even longer than a human life. The Kosovo issue seems to be like that. Therefore, it is very important to have a national strategy, plan, consensus upon which the opinion of all leaders will agree (not only politicians, but also SANU, SPC….). The difference between politicians on one side, and monarchy and church on other is the perception of time. For the last two there is always life after elections, and accordingly all the issues are observed, perceived and treated. The fact that King Peter I is known as the liberator of Kosovo in 1912/13 is just the final result of the efforts that started in 1804, with the continuation of more than 100 years regardless of the Serbian dynasties that were in power during that time. There was a national strategy, very clear, and finally the goal was achieved. History teaches us constantly, we only tend to forget. Therefore politicians should have a plan which will continue even if some other party comes to power in the next round. Louis XIV said on his deathbed: "I am leaving now, but the state will remain eternally".
Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар