Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 28. март 2013.

КРАЉЕВСКА ПОРОДИЦА ДОДЕЛИЛА СЕРТИФИКАТЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА „УКЉУЧИ СЕ“Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар, Принц Петар, Принц Филип и г-дин Мајкл Гарфанкл унук Краљевског пара присуствовали су додели сертификата „Председничког клуба“ учесницима који су успешно похађали тренинге у оквиру прве фазе пројекта „Укључи се“ Фондације Престолонаследника Александра за образовање и културу 27. марта 2013. у 13 часова у Краљевском Двору.
Фондација Престолонаследника Александра за образовање и културу и амбасада Аустралије која је представник земље са највишим степеном инклузије особа са инвалидитетом  коорганизатори су пројекта “Укључи се”.
Г-дин Драган Војводић један од најуспешнијих мотивационих тренера у Србији изразито је задовољан успехом и напретком свих 30 полазника који су постали део „Председничког клуба“.
Пројекат „Укључи се“ покренут је у септембру 2012. године доласком светски чувеног мотивационог говорника Ника Вујичића у Београд и одржавањем предавања у Белом Двору за представнике друштвено одговорних компанија и студенте са инвалидитетом.
Циљ пројекта је оснаживање, стручно усавршавање и опште побољшање положаја особа са инвалидитетом у друштву. Четворомесечни програм „Председнички клуб“ обележио је почетак пројекта.
Овај програм је настојао да омогући учесницима да ојачају своја уверења, промене своје понашање и овладају новим техникама – свим оним што чини доброг председника. „Председнички клуб“ водио је Драган Војводић, признати домаћи тренер и говорник.
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са Њ.Е. др Хеленом Студерт, амбасадорком Аустралије, у неколико наврата су обилазили учеснике и уверили се у њихов напредак.
Учесници су дошли из Београда, Новог Сада, Смедерева, Титела, Новог Пазара и Републике Српске. У највећем броју чиниле су их незапослене особе са инвалидитетом и неколико представника различитих удружења који су предавања преносили својим члановима.
Пројекат „Укључи се“ ће наставити са радом у наредних годину дана, а полазници ће кроз различите тренинге, курсеве и предавања бити у прилици да стекну нова знања и вештине потребне за што већу конкурентност на тржишту рада.
После серије мотивационих предавања уследиће део пројекта у коме се учесници баве конкретним вештинама– рад на рачунару, страни језици, писање пројеката и слично.
За додатне информације посетите  www.pafond.rs или контактирајте edufond@dvor.rs  и  телефон: +381 11 306 4010


The Royal family at the “Tune in” certificate award ceremony

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander, Prince Peter, Prince Philip and Mr. Michael Garfinkel grandson of The Royal couple attended the “President’s club” award ceremony that marked the end of the first phase of The Tune In project today at The Royal Palace.

The partnership of The Crown Prince Alexander Foundation for Education with the Australian Embassy gives the project special significance as Australia is the country with the highest rate of successful inclusion of persons with disability within the society.
The “Tune in” project produced more than 30 participants who received certificates of The President’s Club which was held by one of the nation’s best motivational coaches Dragan Vojvodic.
The Tune In project was started in September 2012 with the arrival of the world renowned motivational speaker Nick Vuicic in Belgrade. He held a series of lectures at The White Palace for representatives of socially responsible companies and students with disabilities. The aim of the project is empowering, education and the overall improvement of the lives of disabled people in society.
The project was initiated by the four-month-long program The President’s Club. This program aimed to enable attendants to strengthen their beliefs, change their habits, and master new technologies – all which create and embody what makes a great president. The President’s Club was led by Dragan Vojvodic, a renowned Serbian coach and speaker.
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Princess Katherine along with Her Excellency  Dr. Helena Studdert, Ambassador of Australia to Serbia visited the participants on a couple of occasions and thus witnessed their palpable improvement.
The participants come from Belgrade, Novi Sad, Smederevo, Titel, Novi Pazar and Republic of Srpska. In the most part they consist of unemployed persons with disabilities and some representatives of various associations who then relay the content of the meetings to their members.
The Tune In project will continue for the rest of the year, and participants will attend various training sessions, courses and lectures which will enable them to gain the knowledge and skills necessary for them to become more competitive in the labor market.
After a series of motivational talks the project will continue with the participants taking part in some concrete training programs – like computer training, foreign language instruction and project writing and so on.
For further information please visit  The Crown Prince Alexander II Foundation for Education website www.pafond.rs
To take part at the “Tune In” trainings please contact edufond@dvor.rs  telephone: +381 11 306 4010


Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар