Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 31. мај 2013.

КРАЉЕВСКИ ПАР ДОМАЋИН ПРОМОЦИЈЕ КЊИГЕ " О ОГЛЕДАЛИМА , РУЖАМА И НИШТАВИЛУ " И ИЗЛОЖБЕ АУТОРА ПРОФ. ЈЕЛЕНЕ ТОДОРОВИЋ У БЕЛОМ ДВОРУ


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина вечерас су у Белом двору били домаћини  промоције књиге “О огледалима, ружама и ништавилу” аутора Јелене Тодоровић, професора Факултета ликовних уметности. Том приликом представљена су и дела из Ликовне збирке Дворског комплекса која ауторка помиње у књизи. На промоцији, о књизи су говорили проф. др Мирослав Тимотијевић, професор Филозофског факултета, проф. др Саша Брајовић, професор Филозофског факултета, др Ђорђе С. Костић, научни саветник Балканолошког института у Београду, и аутор проф. др Јелена Тодоровић. Књигу је издало Издавачко предузеће ЦЛИО. Књига аутора Јелене Тодоровић је прво свеобухватно, интердисциплинарно разматрање велике, а скоро занемарене теме историје културе, питања времена и пролазности у бароку. Ауторка јасно показује да је барокни човек егзистирао на размеђи двају великих временских поларитета, између вечности и пролазности. Књига представља један могући одговор на комплексно питање односа барокног доба према феномену времена у свим његовим појавностима: време као пролазност, време као покрет, време као манипулација прошлошћу, однос времена и природе и питање безвремености. Проф др. Јелена Тодоровић аутор књиге “О огледалима, ружама и ништавилу” докторирала је на Катедри за историју уметности на Унивезитетском колеџу  у Лондону. Тренутно ради као ванредни професор на Факултету ликовних уметности у Београду. Проф. др Јелена Тодоровић члан је Уметничког савета Краљевског Двора. Представљање књиге прати изложба слика из Ликовне збирке Дворског комплекса на Дедињу. У питању је пет дела барокне епохе аутора Симона Вуеа, Николаса Пусена, Себастијена Бурдона, Франсоа Мијеа и једног непознатог уметника. Ова дела, која спадају међу најзначајнија у Колекцији Дворског комплекса, приказана су у књизи ауторке проф. др Јелене Тодоровић у контексту времена и пролазности барокне културе. Изложба ће бити отворена за посетиоце до петка, 7. јуна 2013. године у термину од 12 часова, а посету је неопходно најавити позивом на телефон 011 306 4075.

Royal Couple Host “About mirrors, roses and nothingness” Book promotion and Exhibition by Prof. Jelena Todorovic at the White Palace


Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine hosted “About mirrors, roses and nothingness” a book promotion by Prof. Dr Jelena Todorovic, professor at the Faculty of Fine Arts, this evening at the White Palace. At the same time, the paintings mentioned in the book from Royal Compound Art Collection were also presented. Prof. Dr Miroslav Timotijevic and Prof. Dr Sasa Brajovic from the Faculty of Philosophy, Dr Djordje S. Kostic, from the Institute for Balkan Studies, and author Prof. Dr Jelena Todorovic spoke about the book, published by CLIO. The book by Jelena Todorovic is the first comprehensive, inter disciplinary study of a huge, but almost neglected theme in the history of culture, question of time and transience in Baroque. The book provides a possible answer to the complex question regarding Baroque relations towards phenomenon of time in different aspects: time as transience, time as movement, time as manipulation with the past, relationship between time and nature. Professor Jelena Todorovic Phd, MA, BA, Received BA in the History of Art (1993-1998) at the Faculty of Philosophy in Belgrade. She continued studies for both MA and PhD at University College London (UCL - 1998-2004) where she also worked, first as a teaching assistant then later as a part-time lecturer. In 2005 she was transferred to the University of the Arts in Belgrade where she presently teaches in the Faculty of Fine Arts as an Associate Professor. She is member of the Art Council of the Royal Palace. There is also an exhibition of paintings from the Royal Art Collection organised at the White Palace, with authors mentioned in the book: Simon Vouet, Nicolas Poussin, Sébastien Bourdon, Francois Millet, and one unknown artist. The exhibition will be open for visitors every day at 12 pm, until Friday, 7 June 2013, and visitors should please call 011 306 4075 to announce their arrival.Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija                                   
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар