Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 18. јул 2013.

ТИЈАНА ОГЊЕНОВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА ДОБИЈЕ БИТКУ ЗА ЖИВОТ


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

У име породице Огњановић, са великом тугом обавештавамо јавност да је осмогодишња Тијана Огњановић изгубила битку за живот. Тијана је била под медицинским третманом очекујући одговарајућег донора како би добила шансу да настави свој млади живот. није успела да добије ново срце, самим тим и прилику да настави свој млади живот. Тијана је преминула у понедељак, 15. јула 2013. у Тексашкој Дечијој Болници у Хјустону где је чекала трансплантацију срца.

Сахрана мале Тијане ће бити организована у недељу, 21. јула у 11.00 часова на Београдском гробљу Лешће.

Здравствено стање мале Тијане Огњановић је било веома деликатно. Тијани је пре шест година откривен веома редак облик рестриктивне кардиомиопатије и од тада је лечена на Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ у Београду. На лето 2012. код Тијане је дошло до наглог погоршања стања и у децембру су јој отказали бубрези. Родитељи су у међувремену покренули акцију прикупљања новчаних средстава за трансплантацију срца у Бечу, као једину могућу опцију да се Тијани спасе живот. Тијана је примљена у АКХ болницу у Бечу али су лекари, с обзиром на  отказивање бубрега и лошу клиничку слику одбили да је приме и ставе на листу чекања за ново срце.  Родитељи су покушали да пронађу решење  и контактирали су неколико светски реномираних клиника које раде трансплантације срца код деце. Коначно су прихваћени од стране Тексашке Дечје Болнице (Теxас Цхилдрен Хоспитал) где им је речено да ће цена процедуре и боравка у болници износити до милион долара. Родитељи су у жељи да ураде све што је могуће за своје дете наставили акцију прикупљања средстава за трансплантацију срца.

Њ.К.В. Принцеза Катарина и њена Хуманитарна Фондација су успели да спусте цену трансплантације на 700.000 долара и да обезбеде смештај за Тијанине родитеље док бораве у Хјустону. Борба да Тијана добије ново срце је пробудила и покренула јавност и медије и анимирала велики број друштвено одговорних компанија, институција и појединаца који су помогли и уз велике напоре успели да прикупе потребна средства за одлазак у Хјустон.

Тијана је почетком априла 2013. у пратњи својих родитеља Небојше и Јелене Огњановић отпутовала специјализованим медицинским летом авио комапније Оранж Авијејшн у Хјустон у Сједињеним Америчким Државама где је примљена на Тексашку Дечију болницу и започела низ испитивања и припрема за трансплантацију срца као једини начин да се спаси њен млади живот.

После низа испитивања и стабилизације Тијаниног здравственог стања на Велики петак, 10. маја 2013. Тијана је и званично стављена на листу чекања за ново срце. Опоравак је текао јако добро, Тијана је отпуштена из болнице и била је са родитељима у Роналд Мек Доналд кући и ишла три пута недељно на контроле у болницу.

Пре две недеље, почетком јула појавиле су се нове компликације и Тијани је почело да се погоршава стање. Да би јој спасли живот, лекари су одлучили да ураде операцију и да је ставе на механичку пумпу која је покретала срце. Операција коју су радили врхунски светски кардиолози трајала је више од девет сати. Тијана је успела да се избори са овим проблемом и након завршене операције почела је да се опоравља. Лекари су родитељима рекли да ће организму бити потребно бар два месеца да се опорави да би трансплантација  уопште била могућа. По први пут за шест година Тијанино срце је радило капацитетом од преко 70 %.

На жалост у ноћи између недеље и понедељка дошло је до наглог отказивања бубрега, затим јетре и на крају до масивног крварења на мозгу. Тијанин организам није успео да се избори и њен живот се угасио у раним јутарњим часовима.   

У овом изузетно тешком тренутку за породицу Огњановић, родитељи мале Тијане се још једном захваљују свима онима који су им пружили подршку у борби за живот њиховог детета и апелују на јавност да има разумевања за њихов велики губитак и бол са којим желе да се суоче у кругу породице.

За све додатне информације молимо вас обратите се служби за односе са јавношћу Краљевског Двора.

Tijana Ognjanović sadly lost her fight to live

On behalf of the Ognjanović family, we very sadly announce that eight year old Tijana Ognjanović lost her fight to live. Tijana was being medical prepared to receive a new heart from a prospective donor so as to have a chance to continue her young life. Tijana died on Monday, July 15, 2013, in the Texas Children Hospital in HoustonTexas was due to have a heart transplantation.

Little Tijana's  funeral will be held Sunday, July 21, at 11 a.m. at Lešće cemetery in Belgrade.

Little Tijana’s condition was a very delicate one. Six years ago she was diagnosed with a very rare form of restrictive cardiomyopathy and since then was treated at the Institute for Mother and Child “Dr. Vukan Čupić” in Belgrade. In the summer of 2012, Tijana suffered a sudden deterioration of her health and in December her kidneys failed. In the meantime, her parents initiated a fundraising for a heart transplantation in Vienna, Austria as the only option for saving Tijana’s life. Tijana was admitted in the AKH Hospital in Vienna, but the doctors, having in mind the kidney failure and the bad clinical findings, declines to put her on the list for a new heart. The parents tried to find a new solution and contacted several internationally renowned clinics that perform heart transplants on children. They were accepted by the Texas Children Hospital, Houston and told that the cost of the procedure and the stay would be up to one million dollars. In their effort to do whatever it takes for their child, the parents continued the fundraising for the heart transplant. 

HRH Crown Princess Katherine and her Foundation managed to lower the price to $ 700,000 as well as to provide accommodation for Tijana’s parents during their stay in Houston. The struggle for Tijana’s new heart stirred and moved both the public and the media, and prompted many socially responsible companies, institutions and individuals, who put great efforts into raising the necessary funds for the trip to Houston.

At the beginning of April 2013, Tijana, accompanied by her parents Nebojša and Jelena Ognjanović, travelled on a special medical flight of Orange Aviation to Houston, United States, where she was admitted to the Texas Children Hospital and started a series of tests and preparations for the heart transplant, as the only way of saving her young life.

After the series of tests and stabilization of Tijana’s health condition, on Good Friday, May 10, 2013, Tijana was officially put on the waiting list for  a new heart. The recovery went very well, Tijana was discharged from the hospital and went with her parents to Ronald McDonald’s guest house, having check-ups at the hospital three times a week.

Two weeks ago, in the beginning of July, new complications emerged and Tijana’s condition started to deteriorate. In order to save her life, the doctors decided to perform an operation of installing a mechanical pump that stimulates the heart. The operation was performed by the top world’s cardio-surgeons and it lasted over nine hours. Tijana managed to overcome this problem and started her recovery. The doctors told the parents that her organism would require at least two months to recover, so that the transplantation would be possible. For the first time in six years, Tijana’s heart worked with a capacity over 70%.

Unfortunately, in the night between Sunday and Monday, a sudden failure of her kidneys occurred, followed by liver failure and eventually a massive brain haemorrhage. Tijana’s body could not fight anymore and her life was over in the early morning hours.

At this very difficult moment for Ognjanović family, little Tijana’s parents once more thank all who supported them in the struggle for the life of their child, and appeal to the public to have understanding for their great loss and pain, which they wish to face in privacy.


For additional information please contact PR Department of the Royal Palace.

Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija                                   
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар