Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 29. јул 2013.

Потврђен нови састав српско-америчког и канадског Краљевског медицинског одбора


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Под покровитељством Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине, и уз подршку хуманитарних организација Лајфлајн у Сједињеним Америчким Државама и Канади, током јуна и јула одржано је више састанака експерата из области медицине српског порекла који живе и раде у овим државама. Циљ састанака био је умрежавање експерата из Србије, Сједињених Америчких Држава и Канаде, како би идентификовали медицинске пројекте од којих би Србија имала користи.

Током последњег састанка одржаног јуна 2013. године у Чикагу, потрвђени су чланови српско-америчког Краљевског медицинског одбора у следећем саставу:
Председавајући: др Драгана Чупић, др Нада Милосављевић, др Ана Станковић и др Љуба Стојиљковић. Остали чланови одбора су: др Душица Бабовић, др Дејан Будимировић, др Мира Иронс, др Ервин Коцјанцић, др Снежана Милановић, др Жика Павловић и др Оливера Пековић.
Њ.К.В. Принцеза Катарина жели много успеха у раду свим члановима медицинског одбора, и радује се пројектима који ће настати као резултат њиховог рада.
Планирано је да се слични српски медицински одбори организују широм света. Ове активности покренула је Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине у Београду јануара 2013. године.

Confirmed new composition of Serbian American and Canadian Royal Medical Board

Under the patronage of HRH Crown Princess Katherine and with the support of Lifeline Humanitarian Organizations in the United States and Canada, a series of meetings of medical experts of Serbian origin that live and work in these countries took place June and July. The aim of these meetings is the networking of medical experts in Serbia, United States and Canada in order to determine medical projects that could aid Serbia.

During the last meeting in June 2013 held in Chicago, a new composition of the Serbian American Royal Medical Board was confirmed as follows:

Chairs: Dr Dragana Čupić, Dr. Nada Milosavljević, Dr  Ana Stanković and Dr Ljuba Stojiljković. Other members of the Board are: Dr  Dušica Babović, Dr  Dejan Budimirović, Dr  Mira Irons, Dr Ervin Kocjancić, Dr  Snežana Milanović, Dr  Žika Pavlović and Dr  Olivera Peković.

HRH Crown Princess Katherine wishes much success for this Medical Board and is looking forward to projects that will result from these meetings.


The objective and plan is to organize similar Serbian Medical Boards all over the word. This effort was started in January 2013 by the Foundation of Princess Katherine in Belgrade.


Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар