Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

недеља, 15. децембар 2013.

Краљевски пар домаћини завршне свечаности регионалног међународног такмичења студената из области Међународног и медијског права у Краљевском Двору - Royal Couple host Southeast Europe Media Law Moot Court Competition closing ceremony at The Royal Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина били су домаћини завршне свечаности седмог регионалног међународног такмичења студената из области Међународног и медијског права, која се одржала вечерас на Краљевском двору. Поред Краљевског пара, студенте је поздравио и Њ.Е. г-дин Никола Селаковић, министар правде и државне управе у Влади Републике Србије.

Госте је поздравио Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II и истакао: „Значај медијског права данас готово да није ни потребно истицати. Ипак, желим да кажем да се ради о области од највеће важности за укупан развој људског друштва у двадесет првом веку. У свету који се све више повезује, питања као што су однос права на слободу говора и права на приватност, обим права на приватност јавних личности, слобода говора на друштвеним мрежама, или одговорност посредника на Интернету, имаће кључну улогу у учвршћивању владавине права. Поносан сам што је Правном факултету Универзитета у Београду указана велика част да, заједно са Универзитетом у Оксфорду, организује, по други пут ове године, ово регионално такмичење. То је сјајна прилика да се једна од најстаријих образовних установа у Србији повеже са једним од најугледнијих светских универзитета, што је, између осталог, и један од циљева моје Фондације за образовање. Таква сарадња свакако ће допринети напретку образовања и академског истраживања, промоцији демократских вредности и отварању могућности за талентоване младе људе, њихов даљи развој и лично испуњење. Честитам свим учесницима и победницима такмичења и сигуран сам сам да ће достојно представљати Југоисточну Европу у Оксфорду!“

Гостима се обратио и Њ.Е. г-дин Никола Селаковић, министар правде и државне управе у Влади Републике Србије и истакао: „Министарство правде и државне управе, поред великог броја других активности у области остваривања, промоције и заштите људских права, предузело је и мере којима се поспешује размена идеја у јавном дискурсу. ... Министарство је ове године одлучило и да посебну пажњу посвети медијском праву тиме што је прописало да ће предмети из ове области убудуће бити расправљани пред за то посебно одређеним судом“.

Програм за упоредно медијско право и политику Центра за друштвене и правне студије Универзитета у Оксфорду већ седму годину за редом успешно организује међународно такмичење студената из области међународног медијског права. На овогодишњем такмичењу, одржаном априла 2013. године, учешће је узело преко 80 универзитета из више од 30 земаља са шест континената. Поред финалне рунде у Оксфорду, такмичење је обухватило и три регионална такмичења, у Индији за универзитете из југоисточне Азије, Катару за тимове са Блиског Истока, Београду за тимове из југоисточне Европе, као и национално такмичење у Авганистану. У финалну рунду у Оксфорду се на основу писаних поднесака и победа на квалификационим такмичењима, пласирало 40 тимова. Такмичење се састоји у решавању једног задатог случаја из области међународног медијског права. Ове године, студенти су се бавили решавањем проблема који је обухватио како класична питања медијског права, као што су питања односа права на слободу говора и права на приватност и обима права на приватност јавних личности, тако и актуелна питања везана за регулисање слободе говора на друштвеним мрежама и одговорности посредника на Интернету.

Након победе у Оксфорду 2011. године, Правном факултету Универзитета у Београду је 2012. године указана велика част да, заједно са Универзитетом у Оксфорду, организује регионално такмичење за подручје југоисточне Европе. Универзитет у Београду је ове године по други пут организовао регионалну рунду такмичењам, обе године уз пуну подршку Фондације за образовање Њ.К.В. Престолонаследника Александра II. Учешће у овом подухвату је узело преко 40 такмичара и тренера, као и преко 30 судија из редова стручњака за медијско право из девет земаља региона.

Royal Couple host Southeast Europe Media Law Moot Court Competition closing ceremony at The Royal Palace

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine hosted the closing ceremony of the seventh Southeast Europe Media Law Moot Court Competition, which was held tonight at the Royal Palace. In addition to the Royal Couple, the students were welcomed by HE Mr. Nikola Selakovic, Minister of Justice and Public Administration of the Republic of Serbia

HRH Crown Prince Alexander II welcomed the guests and emphasised: “There is almost no need to emphasise the importance of media law today. However, I want to say that it is the area of the greatest importance to the overall development of human society in the twenty-first century. In a world that is getting increasingly interconnected, issues such as the relationship between the right to free speech and privacy rights, the scope of the right to privacy of public figures, freedom of speech on social networks, or the liability of the Internet intermediaries, will have a key role to play in strengthening the rule of law. I am proud that the Faculty of Law of the University of Belgrade had the great honour to organize, for the second time this year, this regional competition, together with the University of Oxford. It is a great opportunity to connect one of the oldest educational institutions in Serbia with one of the most prominent universities in the world, which, among other things, is one of the goals of my Foundation for Education. Such co-operation will certainly contribute to the advancement of education and academic research, the promotion of democratic values and the creation of opportunities for further development of the talented young people and their personal fulfilment. I sincerely congratulate all participants and the winners of the competition, and I am sure they will honourably represent South East Europe in Oxford!”

HE Mr Nikola Selakovic, Minister of Justice and Public Administration of Republic of Serbia addressed the guests and emphasized: „Ministry of Justice and Public Administration, beside numerous other measures in the field of promotion and protection of human rights, fosters exchange of ideas in public disicuorse ... Ministry has decided this year to pay special attention to Media rights, and set up a special Court for cases from this field“.

The Programme in Comparative Media Law and Policy at the University of Oxford for the seventh year in a row successfully organized the international competition for the students in the field of international media law. This year's competition, held in April 2013, was attended by over 80 universities from more than 30 countries from six continents. In addition to the final round in Oxford, the competition included three regional competitions, in India for the universities in Southeast Asia, Qatar for the teams from the Middle East, Belgrade for teams from South East Europe, as well as a national competition in Afghanistan. Based on the written submissions and victories at the qualifying events, 40 teams qualified for the final round in Oxford. The competition consists of solving a given case in the field of international media rights. This year, the students are engaged in solving problems, which included both classical media law issues, such as the relationship between the right to free speech and privacy rights, the scope of the right to privacy of public figures, freedom of speech on social networks, or the liability of the Internet intermediaries.

After the victory at Oxford in 2011, the Faculty of Law in Belgrade had the great honour in 2012, to organize, together with the University of Oxford, a regional competition for the Southeast Europe. This year, the University of Belgrade organised for the second time the regional round of the competition, both times with the support of Crown Prince Alexander’s Foundation for Education. Over 40 competitors and coaches participated in this project, as well as more than 30 judges, experts in media law from nine countries in the region.


The organization of the competition in Belgrade was financially supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the OSCE Mission to Serbia.


Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар