Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 07. јануар 2014.

Телеграф: Божићни интервју, Петар III Карађорђевић - Уставна монархија је спас за Србију! - Telegraf: Christmas Interview of Peter III Karageorgevitch - Constitutional Monarchy is Serbia’s salvation


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Принц наследник и будући Краљ Србије за Телеграф отворено о поновном увођењу парламентарне монархије, о српској историји и обичајима, као и о, за њега важној 2013. години.

Његово Краљевско Височанство принц наследник Петар III Карађорђевић најрадоснији хришћански празник проводи, како каже за Телеграф.рс “у својој отаџбини и свом Београду“, где заједно са својом породицом прославља Божић уз поштовање свих српских обичаја где сумира годину која је за нама и машта о поновном успостављању парламентарне монархије у Србији.

Породица Карађорђевић на челу са престолонаследником Александром II традиционално Бадњи дан и Божић прославља у свом Краљевском Двору, а Телеграф.рс је ексклузивно за најрадоснији празник сумирао утиске са принцом наследником Петром III Карађорђевићем.

Момак за кога су многи још 5. октобра 1991. године, кад су се Карађорђевићи вратили у земљу, рекли да има највеће шансе да буде српски краљ, сад први пут прича о томе, рекавши: “Ми јесмо код куће, веома често смо у Београду и озбиљно смо заинтересовани за догађаје у Србији. Наше каријере везане су за иностранство, али Србија је наш дом“.

Шта за Вас и Вашу породицу представља Божић?

- Веома леп празник, то је, за нас дан када се породица окупља да подели радост Божића.

Колико сте упознати са традиционалним Српским обичајима и да ли их се Ваша породица придржава?

- У великој мери. Моји родитељи, моја браћа и ја сваке године на Бадње вече сечемо бадњак и доносимо га до Двора. Када га запалимо, долазе припадници Жандармерије да нам честитају Бадње вече, и том приликом организујемо мали пријем за њих. После тога имамо породичну вечеру.

Да ли сте читали о историји нашег народа и колико сте упознати са истом?

- Наравно, али и даље сазнајем нове детаље, нарочито из новије историје, која је у нашој земљи, нажалост, у великој мери и даље прекривена вишедеценијском диктатуром.

Коју историјску личност би у нашој историји издвојили као најзначајнију?

- Морам да будем субјективан и издвојим моје претке – мог чукун-чукун-чукундеду Карађорђа и мог чукундеду Краља Петра Првог.

Година за нама била је од историјског значаја за Вашу породицу и цео Српски народ? Какав је утисак на Вас оставио повратак посмртних остатака чланова Ваше породице у Србију?

- Веома дубок. Био сам веома дирнут љубављу према мојим прецима коју сам осетио од грађана Србије. Такође сам био веома срећан због мог оца, коме је пренос његових родитеља, баке и стрица значио изузетно много. Драго ми је да је једна велика историјска неправда исправљена. Био сам поносан што је мој деда, Краљ Петар II имао Државну сахрану и што се коначно вратио у отаџбину.

Која је Ваша порука грађанима Србије за 2014?

- Надам се да ће ова година бити боља од претходне, и да ће и свака следећа бити још боља! Нашим људима су потребна нова радна места а нашој земљи су потребни инвеститори. Веома ме је обрадовала вест да је у протеклој години рођен рекордан број беба у последњих 25 година. То је веома охрабрујуће и ја се надам да је то показатељ да се у Србију полако, али сигурно враћа стабилност. На стабилност државе утичу многи фактори, један од њих је и облик владавине, а ја сам убеђен да би је уставна парламентарна монархија свакако повећала! То би Србији дало оно што јој је потребно, а то су јединство, континуитет и стабилност.

(Аутор: Дарко Злојутро)


Telegraf: Christmas Interview of Peter III Karageorgevitch - Constitutional Monarchy is Serbia’s salvation

Hereditary Prince and future King of Serbia talks frankly for Telegraf about restitution of Parliamentary Monarchy, Serbian history and amenities, and about for him especially important 2013.

His Royal Highness Hereditary Prince Peter III Karageorgevitch spends one of the most important Christian Holidays “In his homeland, in his Belgrade”, together with his family for Christmas, following all traditional Serbian customs, thinking of the past year and daydreaming about restitution of Parliamentary Monarchy in Serbia. 

Karageorgevitch Family, headed by Crown Prince Alexander II, traditionally celebrates the Christmas Eve and Christmas at the Royal Palace, and Telegraf got an exclusive interview with Hereditary Prince Peter III Karageorgevitch.

Boy for whom many have said that has the biggest chances of becoming a Serbian King, when Karageorgevitchs returned to homeland in 1991, speaks about that for the first time: “ we are home, we are frequently in Belgrade and we are truly interested in all that is happening in Serbia. Our careers are taking place abroad, but Serbia is our home”.   

 What does Christmas mean to you and your family?

- A beautiful holiday, a day when we gather the family to share the joy of Christmas.

How familiar are you with the traditional Serbian customs and does your family respect them?

- To a large extent. My parents, my brothers and I every year on Christmas Eve cut the Yule-log and bring it in front of the palace. When we burn it, members of the Gendarmerie come to congratulate us for Christmas Eve, and then we organise and a small reception for them. We then have a family Christmas dinner.

Have you read about the history of our nation and how much are you familiar with it?

- Of course, but I still find out new details, especially about the recent history, which in our country, unfortunately, is still to a large extent not covered due to several decades of dictatorship.

Which historical figure in our history would you single out as the most important?

- I have to be subjective and say it would be my ancestors:  my great-great-great-grandfather Karadjordje and my great -great-grandfather King Peter I.

The year behind us was of historical significance for your family and the entire Serbian people. What impression was left on you by the return of the remains of the members of your family to Serbia?

- Very deep. I was very touched by the love for my ancestors that I felt from the citizens of Serbia. I was also very happy for my father, to whom the transfer of his parents, his grandmother and his uncle meant so very much. I’m glad that a great historical injustice was rectified. I was proud that my grandfather King Peter II was given a State Funeral and that he is finally back in his homeland.

What is your message to the citizens of Serbia in 2014?

- I hope that this year will be a better year than the previous one, and that every following year will be even better! Our people need jobs and our country also needs investors. I was very happy to see the news that in 2013, a record number of babies were born for the last 25 years! This is very encouraging and I hope it is an indication that slowly, but surely, growth and stability are returning to Serbia. The stability of the state is influenced by many factors, one of them is the form of government, and I am convinced that constitutional parliamentary monarchy would certainly increase it! It would give Serbia what it needs and that is unity, continuity and stability.


(By Darko Zlojutro)

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар