Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 27. март 2014.

Да ли сте знали? - Did you know?


• У Србији рођено чак 16 римских императора!

• Београдски Храм Светог Саве један од највећих православних храмова на свету!

Храм се градио искључиво од добровољних прилога и мада још није у потпуности завршен, представља један од најпознатијих симбола Београда. Укупна висина Храма износи 82 метра, са куполом висине 70 метара и позлаћеним крстом од 12 метара, а уз то присутно је још 18 позлаћених крстова и 49 звона различитих величина;

• Данашња Сремска Митровица, а некадашњи Сирмијум, свој врхунац доживела је у трећем веку када је имала статус једне од четири престонице позног Римског царства.

• Сјеница (позната и као српски Сибир) често најхладније насељено место у Европи са рекордном забележеном минималном температуром од чак -39 степени целзијуса!

• Фреска „Бели анђео“ из српског манастира Милешева била међу првим кадровима који су представили Европу Северној Америци у првом сателитском преносу видео сигнала између два континента, 1963. године.

• Манастир Сопоћани познат је по фрескама које се сматрају претечом италијанске ренесансе;

• Делиблатска пешчара највећа континентална пешчара Европе;

• Србија након Русије највећи произвођач малина на свету. На око 15.000 хектара, Србија гаји око трећину свих малина које се произведу у свету;


Did you know?

• As many as 16 Roman emperors were born in Serbia!

• The Temple of Saint Sava in Belgrade is one of the largest Orthodox temples in the world! The temple was constructed entirely owing to the donations and, although it isn’t completely finished, remains one of the most famous landmarks of Belgrade. The full height of the Temple is 82 meters, together with the dome of 70 meters and the gilded cross of 12 meters, accompanied by another 18 gilded crosses and 49 bells of various dimensions;

• What is today knows as Sremska Mitrovica, and once Sirmium, reached its peak in the third century when it enjoyed the status of one of the four capitals of the Late Roman Empire.

• Sjenica (also known as the Serbian Siberia) is often the coldest inhabited place in Europe with the record minimal temperature observed of as low as -39 degrees Celsius.

• The Fresco “White Angel” from the Serbian monastery Mileševo was in the first shots that presented Europe to the North America in the first ever satellite broadcast of the video signal between two continents in the 1963.

• The monastery Sopoćani is known for its frescoes which are considered the forerunners of the Italian Renaissance;

• Deliblato sands is the largest continental sand area in Europe;


• Apart from Russia, Serbia is the largest producer of raspberries in the world. On around 15,000 hectares, Serbia produces about a third of all the raspberries produced in the world;

Нема коментара:

Постави коментар