Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

недеља, 11. мај 2014.

Завршен Други Београдски Стартап Викенд у Белом Двору / Second Belgrade Startup Weekend at the White Palace Ends


 
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II свечано је затворио Други београдски Стартап Викенд који је протеклог викенда одржан у Белом Двору, доделивши награде најбољим тимовима.

Други београдски Стартап Викенд одржан је током овог викенда у Белом двору уз подршку Њ.К.В. Принца Наследника Петра и под покровитељтвом Фондације Престолонаследника Александра за културу и образовање, окупивши преко 75 учесника који су радили са 15 ментора на 11 идеја током 54 сата. Веома је интересантан податак да су се учесници упознали на почетку самог догађаја када су подељени у тимове почели да раде на реализацији својих идеја. Била је то савршена прилика за упознавање са потенцијалним партнерима, али и за већ постојеће стартапе да унапреде своје пословање и пронађу додатне изворе финансирања.
У присуству Њ.К.В. Принцезе Катарине и г-ђе Алисон Ендрјуз, проф. др Неде Бокан и проф. др Ане Трбовић, чланова одбора Фондације за образовање и културу Престолонаследника Александра, Њ.К.В. Престолонаследник Александар II је доделивши награде победничким тимовима изразио задовољство што је Краљевска породица другу годину за редом била добар ослонац младим људима у Србији да своје идеје претворе у конкретна остварења. У свом обраћању Њ.К.В. Престолонаследник Александар II је истакао:

 „Веома сам поносан што је овај Стартап Викенд одржан у Белом Двору и што је једанаест идеја формирано у јако кратком периоду. Надамо се да ћемо у будућности имати још већи број „стартапа“, јер чврсто верујем у оно што сам рекао на отварању у петак – предузетништво је кичма сваке успешне економије.“
Његово Краљевско Височанство Принц Наследник Петар је поручио да се Србија већ показала као доста успешна у информационим технологијама. Он је такође истакао да Србија има квалитетне људе који имају идеје и успешну реализацију, али им фали подршка да своје идеје сами представе тржишту и повежу се са партнерима који би им омогућили развој пословања. “Из тог разлога желимо да кроз Фондацију мога оца за образовање и културу истакнемо позитивне примере, као и афирмисане моделе стимулације предузетништва младих људи. Стартап Викенд је најпризнатији догађај овог типа на свету и до сада је одржаван у преко 100 земаља. Веома сам срећан и поносан што је Фондација мог оца за културу и образовање другу годину за редом успела да Србију стави на ‘стартап мапу света.” – додао је Принц Наследник Петар.

Победници Другог београдског Стартап Викенда су:
Место број 1, екипа ‘BookMee’ у саставу Иван Христић, Инес Делић, Страхиња Крстић, Игор Ћирић и Елеонора Сергијевић Они су направили апликацију коју ће даме обожавати јер ће им омогућити да у сваком тренутку у граду у ком живе пронађу фризерски или козметички салон који има слободне термине у жељеном тренутку и заказати свој термин.

Место број 2, екипа ‘Kik badi’ у саставу Мирко Француски, Никола Исаков, Марко Ђуковић и Ненад Николин. Они су направили апликацију која ће љубитељима фудбала помоћи да на интернету брзо и лако пронађу други тим и друге људе са којима ће се такмичити.
Место број 3, екипа ‘Epoharium’ у саставу Марко Николић, Немања Милић, Дејан Вукмировић, Милица Васић, Јованка Цвејић, Властимир Поповић и Сандра Тошић. Они су направили програм који ће основцима и средњошколцима омогућити да кроз игру на занимљивији начин уче историју.

Победнички тимови добили су позивницу за учешће на Београдском предузетничком форуму, конференцији "FundraiseIT", да се представе на Стартит Фесту и бесплатно учествују у "CEED-ovom " едукативном програму “Grow to market”, књигу ‘Lean Startup’ издавачке куће ‘Мате’ као и многобројне друге вредне награде.
Организацију овог догађаја подржали су и чланови Краљевског Савета за предузетништво, међу којима су и "SPEA i SEE ICT", као и Фондација Престолонаследника Александра за културу и образовање. Компанија "Ernst i Jang"  је већ другу годину за редом златни покровитељ стартап викенда.


His Royal Highness Crown Prince Alexander II officially proclaimed the Second Belgrade Startup Weekend completed this evening at the White Palace, and awarded the best teams.

The Second Belgrade Startup Weekend took place this weekend at the White Palace with the support of His Royal Highness Hereditary Prince Peter and under auspices of the Crown Prince Alexander’s Foundation for Culture and Education, gathering over 75 participants who worked with 15 mentors during 54 hours this weekend. It is very interesting that participants have met at this event for the first time, when they were grouped in teams and started working on their ideas. It was a perfect opportunity to meet potential investors, but also for already established startups to improve their business and find additional financing..
In the presence of HRH Crown Princess Katherine and Ms Alison Andrews, Prof. Dr Neda Bokan and Prof. Dr Ana Trbovic, members of the board of Crown Prince Alexander’s Foundation fo education and culture, HRH Crown Prince Alexander presented the best teams with awards and expressed his pleasure that the Royal Family hosted young people of Serbia who did their best to turn their dreams in concrete projects, for a second year in a row. In his speech, HRH Crown Prince Alexander II emphasized:

 “I am very proud that this Startup Weekend took place at the White Palace, and that eleven projects were created in a very short period of time. We hope to have even more Startups in the future, because I sincerely believe what I have said at the opening on Friday – entrepreneurship is the back bone of every successful economy”.
His Royal Highness Hereditary Prince Peter emphasized that Serbia already proved to be very successful in Information Technology. He added that Serbia has innovative people with good ideas, but that they lack support to present their ideas to the market and to connect with partners to develop their business. “Therefore we want to show positive examples through my father’s Foundation for culture and education, and to present established models of fostering entrepreneurship among young people. Startup Weekend is the most highly esteemed event of its kind in the world, and has been held in over 100 countries all over the world so far. I am very happy and proud that my father’s Foundation for Culture and Education managed to put Serbia for a second year in a row on the startup map of the world“, added Hereditary Prince Peter.

Winners of the Second Belgrade Startup Weekend are:
Winner, team ‘BookMee’ with Ivan Hristic, Ines Delic, Strahinja Krstic, Igor Ciric i Eleonora Sergijevic. They created an application that would be loved by ladies because it will make possible for them to book a place in hairdresser’s or beauty salon in their city. 

Second best, team ‘Kick buddy’ with Mirko Francuski, Nikola Isakov, Marko Djukovic and Nenad Nikolin. They designed an application to enable football lovers to easy find another team on Internet to compete with.
Number 3, ekipa ‘Epoharium’ with Marko Nikolic, Nemanja Milić, Dejan Vukmirovic, Milica Vasic, Jovanka Cvejic, Vlastimir Popovic and Sandra Tosic. They created a program to help primary and secondary school students learn history an easy way.

Winning teams received an invitation to participate in the Belgrade Enterpreneurship Forum, FundraiseIT conference, to make a presentation at StartIt Fest and participate for free at CEED educational programme “Grow to market”, they’ve got a ‘Lean Startup’ book published by Mate, and several other worthy prizes.
The organization of this event was supported by members of Royal Council for Entrepreneurship SPEA and SEE ICT, as well as Crown Prince Alexander’s Foundation for Culture and Education. Ernst & Young was a golden sponsor for the second year in a row.

www.royalfamily.org


 

Нема коментара:

Постави коментар