Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 07. јун 2014.

Макета Видовданског храма и скулптуре Ивана Мештровића из Косовског циклуса у Белом Двору у Ноћи музеја - Vidovdan Temple Model and Kosovo Cycle sculptures of Ivan Mestrovic at the White Palace for the Night of the Museums

 
Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 
 
Краљевски Двор и ове године поново учествује у Ноћи музеја, и представља модел Видовданског храма нашег чувеног вајара Ивана Мештровића у сарадњи са Народним музејем из Крушевца, као и скулптуре из његовог косовског циклуса, у суботу, 7. јуна од 18 до 2 часа по поноћи у Белом Двору у Дворском комплеску на Дедињу (улаз из улице Баје Пивљанина). Хваљен и оспораван, уздизан и хуљен, Видовдански храм Ивана Мештровића један је од најмање познатих славних уметничких и политичких пројеката у историји Срба и Србије.Настао је у време оживљеног и моћног националног заноса, мање од четврт века пошто је обновљена краљевина и осокољена српска државност прославила пет стотина година од Косовске епопеје. Године 1911. Србија је одлучила да овај пројекат изложи на светској изложби у Риму.Енормна цена такве инвестиције и избијање првог од ратова 20. века који ће обележити читаву новију историју Србије учинили су пројекат неостваривим, а његова неостваривост га је учинила готово митским.Још током 1915. године, макета Храма са римске изложбе упућена је у Лондон, потом у Њујорк и тамо је, заборављена и гурнута на зачеље интереса у поређењу са вестима о стању на фронтовима и агонији дотадашњег света, нестала!Године 1968, као сцена из филма о отимачима изгубљеног Ковчега завета, макета је пронађена у једном од магацина њујоршких докова, идентификована, и прослеђена у Београд. Ту је извршена њена стручна поправка и рестаурација, а потом је, у приличној тишини, пребачена у музеј у Крушевцу, где се налази и данас. Током Ноћи музеја биће представљене скулптуре Ивана Мештровића из његовог Косовског циклуса које су део уметничке збирке Дворског комплекса: скулптура Марка Краљевића, скулптура Петра Петровића Његоша, скулптура Сећање, мали модел сфинге који се чува у Краљевом кабинету, као и више постера великог формата. Историчари уметности водиће посетиоце кроз изложбу. Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II и Краљевска породица са задовољством позивају све грађане да посете Бели Двор током Ноћи музеја и упознају се са неким од највећих дела наше националне уметности.

Vidovdan Temple Model and Kosovo Cycle sculptures of Ivan Mestrovic at the White Palace for the Night of the Museums

Royal Palace will again take part of this years’ Night of the Museums by presenting “Vidovdan Temple” model of world famous sculptor Ivan Mestrovic in cooperation with the National Museum of Krusevac and sculptures from his Kosovo Cycle, on Saturday, June 7, from 6 pm to 2 am at the White Palace in Dedinje Royal Compound (entrance from Baje Pivljanina Str).

Praised and criticized, exalted and blasphemed, Vidovdan temple by Ivan Mestrovic is one of the least known famous artistic and political projects in the history of Serbs and Serbia. It was created at the time of a revived and powerful national fervour, less than a quarter of a century since the kingdom was restored and encouraged Serbian state celebrated five hundred years since the epic battle of Kosovo. In 1911 Serbia decided to exhibit this project at the world exhibition in Rome. The enormous cost of such investments and the outbreak of the great war of the 20th century, which marked the entire recent history of Serbia, made the project unfeasible, and its impossibility made it almost mythical. In 1915, the temple’s model was sent from the Roman exhibition to London, then to New York and there, forgotten and pushed to the rear of interest in comparison to the news about the state of the fronts and the agony of the earlier world – it disappeared! In 1968, just like in ascene fromthefilm “Raiders of the LostArk”, the model wasfound in awarehousebythe docksof New York. It was identifiedandsent toBelgrade. There itwas professionallyrepairedandrestored, and then,insilence,transferred to theMuseumin Krusevac, where it has remained untiltoday.
During Night of the Museums, sculptures of Ivan Mestrovic from his Kosovo Cycle that are part of the Royal Compound Art Collection will also be displayed: sculpture of Marko Kraljevic, sculpture of Petar Petrovic Njegos, sculpture Memory, small model of sphinx from the Kings Office, together with several posters. Professional Art Historians will guide the visitors.
His Royal Highness Crown Prince Alexander II and Royal Family cordially invite all to visit the White Palace during the Night of the Museums and get acquainted with some of the greatest works of our National art. 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар