Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 15. септембар 2014.

Нобеловац Тим Хант током седмодневне посете Србији упознао домаће научнике и приближио им могућности фондова Европске комисије -Nobel Laureate Sir Tim Hunt assisted national research projects development through European Commission funds in his seven day visit to Serbia


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


 

Србију је на позив Фондације Престолонаследника Александра за образовање посетио проф. др Тим Хант, добитник Нобелове награде за медицину 2001. године. Од 9. до 15. септембра 2014. године проф. др Хант обишао је научне установе у Београду, Новом Саду, Неготину и Зајечару и презентовао програм Европског истраживачког савета који одваја значајна средства за развој науке у Европи и Србији.

Циљ посете био је да се оснажи подршка домаћим научницима и помогне им се указивањем на могућности за финансирање истраживачких пројеката унутар Европске комисије. Тим поводом Престолонаследник Александар је изјавио:

„Веома сам поносан што је професор Хант прихватио мој позив и дошао у Србију. Наша земља је пуна младих и талентованих  научника и веома је важно да сви они буду информисани на који начин могу обезбедити средства за остварење својих научних идеја. Наша земља налази се у тешкој финансијској ситуацији и није у стању да у пуној мери подржи реализацију нових научних подухвата и због тога је важно да сви они знају да су Европски фондови отворени и за њихове пројекте, а има ли бољег начина да то сазнају него од једног од највећих научних умова данашњице као што је професор Хант. Сигуран сам да ће многим студентима и научним радницима у нашој земљи посета професора Тима Ханта бити од велике користи.“

Проф. др Тим Хант је Нобелову награду добио 2001. године за откриће темељног механизма контроле ћелијског циклуса, а пет година касније додељена му је и титула Сера.

Сер Тим је члан научног тима Европског истраживачког савета који дефинише стратегију и методологију финансирања научних пројеката, а у Србију је дошао уз подршку Европске комисије са циљем да подржи и помогне нашим научницима да се повежу и боље упознају са могућностима финансирања унутар програма Хорajзон 2020 и конкретније Европског истраживачког савета.

Сер Тим је у току своје посете одржао 3 предавања у Београду и Новом Саду, где је осим приближавања рада Истраживачког савета и начина на који домаћи научници могу постати њихов део, значајно време посветио у директним разговорима са научницима.

На Медицинском факултету у Београду одржао је и стручно предавање које је одушевило велики број присутних међу којима су били научници и професори, али и велики број младих људи који су са пажњом пратили начин на који је pроф. др Тим Хант са својим колегама дошао до открића за које је добио Нобелову награду.

Током предавања на Универзитетима у Београду и Новом Саду проф. др Хант мотивисао је многе домаће научнике да се пријаве за позиве Европског истраживачког савета и на тај начин добију финансијска средства за своја истраживања, али и за плате својих сарадника и институција на којима раде.

Поред предавања, сер Тим је о могућностима у оквиру Европског истраживачког савета разговарао и приликом посете Института за молекуларну генетику и генетичка истраживања, где је разговарао заједно и представницима Инситута за нуклеарне науке „Винча“, Института за биолошка истраживања и Биолошког факултета, као и током посете Лабараторије за нано технологију Машинског факултета Универзитета у Београду и Медицинских центара у Неготину и Зајечару.

Уз сер Тима у посети је била и проф. др Гордана Поповић, научница српског порекла, која је директор научног програма у оквиру Европског истраживачког савета и која је домаћим научницима додатно приближила могућности унутар овог програма и са великим задовољством понудила своју подршку.

У недељу, 14. септембра на Краљевском двору, Њ.К.В. престолонаследник Александар и принцеза Катарина организовали су свечану вечеру у част проф.др Тима Ханта којој су присуствовали високи представници научне заједнице у Србији.

Nobel Laureate Sir Tim Hunt assisted national research projects development through European Commission funds in his seven day visit to Serbia

At the invitation of the Crown Prince Alexander Foundation for Education professor Sir Timothy Hunt, Nobel Prize Laureate for Medicine in 2001, spent seven days in Serbia. From 9 to 15 September 2014 Prof. Hunt visited scientific institutions in Belgrade, Novi Sad, Negotin and Zajecar and presented the program of the European Research Council, which allocates significant resources for the development of science in Europe and Serbia.

The aim of the visit was to strengthen support for local scientists and help them, by pointing out opportunities for funding research projects through the European Commission. Crown Prince Alexander said on that occasion: “I am very proud that Professor Sir Tim Hunt accepted my invitation to come to Serbia. Our country has a lot of young and talented scientists, and it is very important for them to be informed how to get funding for their scientific projects. Our country is in very difficult financial situation and it cannot fully support realisation of new scientific projects, so it is important that our scientists know that European funds are open for their projects as well, and is there really better way to know that than from one of greatest scientists of our time, Professor Sir Tim Hunt? I am sure that ,any scientists and students in our country will find visit of Professor Sir Tim Hunt very useful”.

Professor Sir Timothy Hunt received the Nobel Prize in 2001 for his discovery of the basic mechanisms of cell cycle control, and five years later he was appointed Knight Bachelor (Kt).

Sir Timothy is a member of the European Research Council scientific team, which defines the strategy and methodology of funding research projects, and came to Serbia with the support of the European Commission, with the aim to help our scientists to network and learn more about the funding opportunities within the programme Horizon 2020 and specifically the European Research Council.

During his visit Sir Timothy delivered three lectures in Belgrade and Novi Sad, where he talked not only about ERC and the ways Serbian scientists can take part in it, but also engaged in direct conversations with our scientists.

At The Faculty of Medicine in Belgrade he received a diploma of Visiting Professor and held very motivating lecture “Futile Cycles, Switches, and the Control of Mitosis”. The lecture was not only attended by scientists and professors, but also by a significant number of youth and students who very carefully listened about the research that brought him the prestigious award.

During his lectures at The Universities of Belgrade and Novi Sad Sir Timothy motivated many Serbian scientists to apply for the Calls for proposal of ERC and thereby get financial aid not only for their research, but also for support of his fellow researchers and home institutions.

In addition to lectures, Sir Timothy discussed the opportunities within the European Research Council during his visit to the Institute of Molecular Genetics and Genetic Research, where he also met with representatives of the Institute of Nuclear Sciences “Vinca”, the Institute of Biological Research and the Faculty of Biology, as well as during his visit to the University of Belgrade’s Faculty of Mechanical Engineering Nano Technology Laboratory, and the medical centres in Negotin and Zajecar.

Accompanying Sir Timothy during his visit was Professor Gordana Popovic, a scientist of Serbian origin and the European Research Council scientific programme director, who further introduced the possibilities of this programme to local scientists.

TRH Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine organised a dinner in honour of Professor Sir Tim Hunt at the Royal Palace on Sunday, September 14, attended by His Excellency the British Ambassador and Mrs Keefe, and prominent members of the scientific community of Serbia.


 
 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар