Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 16. октобар 2014.

БЕОГРАД: Округли сто „Краљ Александар I Ујединитељ и његово време" у Краљевском Двору - “King Alexander I Unifier and his time” round table at the Royal Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њ.К.В. Престолонаследник Александар II био је домаћин округлог стола „Краљ Александар I и његово време", синоћ у Краљевском двору.

„У години када обележавамо стогодишњицу избијања Првог светског рата,  обележавамо такође и осамдесет година од трагичне смрти краља Александра I Ујединитеља. Срећан сам и поносан што се такав важан датум у српској историји не заборавља.
Српска историографија још увек није довољно осветлила период владавине мога деде, или је то погрешно и једнострано тумачила. Захвалан сам др Батаковићу и осталим говорницима вечерас, који ће додатно осветлити улогу и значај мог деде у српској историји ", рекао је Престолонаследник у свом поздраву гостима и учесницима округлог стола.

Душан Т. Батаковић, члан Крунског већа и директор Балканолошког института САНУ је истакао: „Краљ Александар је био одлучни модернизатор, важан чинилац регионалне стабилности и истрајни заговорник балканског помирења и мирнодопске сарадње. Краљ Александар  је настојао да створи једну нову нацију са циљем да предупреди растуће националне сукобе и верске поделе и да се, једновремено одупре продору бољшевизма и фашизма у југоисточну и централну Европу: Била је то, сасвим сигурно,  најнапреднија идеја тога времена. Допринос Краља Александра I српској и југословенској историји био  је много већи него што се мисли, и превредновање његове историјске улоге  је неопходно. Колико је Александар  I био вољен и поштован у безмало свим покрајинама Краљевине Југославије сведочи  чињеница да је на стотине хиљада људи данима клечало крај пруге од Сплита до Београда како би поздравили воз са посмртним остацима витешког краља, мучки убијеног у међународној завери фашиста, ултранационалиста и ревизиониста, а  под патронатом Мусолинија. Пуцњи у краља Александра и француског министра Луја Бартуа, били су пуцњи у мир и стабилност у Европи и злослутна најава надолазеће превласти екстремистичких идеологија, фашизма и нацизма”.

Истакнути историчари Станислав Сретеновић, Драган Бакић и Александар Маринковић учествовали су на округлом столу, док је Душан Т. Батаковић, члан Крунског већа, био уводничар и  модератор.

“King Alexander I Unifier and his time” round table at the Royal Palace

HRH Crown Prince Alexander II hosted a Round table “King Alexander I and his time” at the Royal Palace last night.

“In the year when we mark the centenary of the outbreak of the Great War, we are also marking the eighty years since the tragic death of King Alexander I the Unifier. I am happy and proud that such an important date in the Serbian history is not being forgotten.
Serbian historiography has not yet shed enough light on the period of my grandfather’s reign or it has misinterpreted it. I am grateful to Dr Batakovic and other speakers tonight, who will further illuminate the role and significance of my grandfather in Serbian history” said the Crown Prince in his greeting to the guests and the participants of the round table.

Dusan T. Batakovic, member of the Privy Council and director of the Institute for Balkan studies of the Serbian Academy of sciences and arts (SASA) has said: “King Alexander was determined modernizer, and important agent of regional stability and persistent advocate of reconciliation in the Balkans and peace time cooperation. King Alexander strived to create a new nation in order to prevent emerging national clashes and religious divisions, and at the same time to stop breakthrough of Bolshevism and Fascism in the South Eastern and Central Europe. It was for sure the most progressive idea of that time. His contribution to Serbian and Yugoslav history was much bigger than generally recognized, and review of his historical role is a necessity. Alexander I was deeply loved and respected in almost all regions of Kingdom of Yugoslavia, and hundreds of thousands of citizens who gathered near the railways from Split to Belgrade to pay respect to earthly remains of the King cowardly assassinated in the international conspiracy of fascists, ultra-nationalists and revisionists, organized under auspices of Mussolini. Bullets fired in King Alexander and French Minister Louis Barthou were actually bullets fired at peace and stability in Europe, and ominous announcement of rising tide of extremists ideologies, fascism and Nazism.”

Prominent historians Stanislav Sretenovic, Dragan Bakic and Aleksandar Marinkovic took part at the round table, while Dusan Batakovic, member of the Privy Council, was the moderator.


Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар