Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 10. октобар 2014.

ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА ОТВОРИЛА ЧЕТВРТИ ОНКОЛОШКИ СИМПОЗИЈУМ – PRINCESS KATHERINE OPENS FOURTH ONCOLOGIC SYMPOSIUM

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIЊено Краљевско Височанство Принцеза Катарина отворила је данас у хотелу Хајат, четврти онколошки симпозијум на коме су представљена најновија сазнања, искуства других земаља као и тренутна ситуација у Србији по питању превенције, дијагностике и лечења рака дојке и рака плућа. Организатори симпозијума су Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд и Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица уз подршку предавача из меморијалног Слоан Кетеринг центра за рак из Њујорка, САД и коорганизацију Фондације Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине.
На дводневном симпозијуму, на коме је пријављено преко 400 учесника, одржаће предавања истакнути стручњаци међу којима су проф. др Радан Џодић, директор Института за онкологију и радиологију Србије, проф. др Драгана Јовановић, специјални саветник министра здравља и директор Клинике за плућне болести клиничког центра Србије, проф. др Невена Сечен, заменик директора, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, проф. др Бранислав Перин, директор, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, др Срмена Крстев, председник Националног комитета за борбу против пушења, Министарства здравља Србије, Институт за окупационо здравље Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд, и многи други из наше земље и иностранства.
„Рак плућа и рак дојке су, поред рака грлића материце, три најчешћа малигна обољења у Србији и зато је од највеће важности да се развије и имплементира национална стратегија за спречавање ових опаких болести“, рекла је принцеза Катарина Карађорђевић.
Поздрављајући скуп у име Министарства здравља, које је његов покровитељ, државни секретар проф. др Владимир Ђукић је истакао „Скрининг програм ране превенције и дијагностике карцинома дојке, грлића материце и дебелог црева је врло добро утврђен у здравственом систему Србије, али нажалост и даље имамо све поодмаклије стадијуме болести, са све интензивнијом хирургијом и све компликованијим постоперативним током“, рекао је он.
Подсећајући да је рак плућа водећи узрок смртности од карцинома код мушкараца у Србији, специјална саветница министра здравља проф. др Драгана Јовановић је рекла да забрињава податак истраживача да се број пушача повећао у односу на 2006. и да сад достиже удео од 34 одсто.
Директор Института за онкологију и радиологију Србије проф. др Радан Џодић рекао је да ће се залагати да се у Србији примени модел превенције који је развила Француска, кад је борбу против малигних болести прогласила за национални приоритет.
Прве три конференциј одржане су 2008., 2009. и 2012. године и биле су посвећене скринингу и дијагностици рака дојке и у њима је учествовало преко 500 лекара из целе земље. Ове године теме су проширене и на област карцинома плућа. Симпозијум је намењен лекарима из клиничких центара, болница и домова здравља из целе Србије. Конференција је акредитована код Здравственог савета Републике Србије за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене сараднике.

PRINCESS KATHERINE OPENS FOURTH ONCOLOGIC SYMPOSIUM

Her Royal Highness Crown Prncess Katherine has officially opened today a Fourth Oncologic Symposium at Hotel Hyatt Regency in Belgrade, that will present latest knowledge, experience from other countries, as well as the current situation in Serbia regarding prevention, diagnostics and treatment of breast cancer and pulmonary cancer. Organizers of the Symposium are Institute for radiology and oncology of Serbia in Belgrade, Institute for pulmonary diseases of Vojvodina in Sremska Kamenica with support of experts from Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, while co-organizer is HRH Crown Princess Katherine Humanitarian Foundation.
This two-days Syposium has gathered 400 participants, and eminent lecturers Prof. Dr Radan Dzodic, director of the Institute for radiology and oncology of Serbia, Prof. Dr Dragana Jovanovic, special advisor to the Minister of health and director of Clinic for pulmonary diseases of Clinical center of Serbia, Prof. Dr Nevena Secen, deputy director of the Institute for pulmonary diseases of Vojvodina, Prof. Dr Branislav Perin, director of the Institute for pulmonary diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Dr Srmena Krstev, president of the National Committee against smoking, from the Ministry of health, and many pthers from serbia and abroad.
”Lungs cancer and breast cancer are, beside cervical cancer, the three most frequent malignancies in Serbia, and therefore it is of outmost importance to develop and implement National strategy for prevention of these diseases”, said in her address HRH Crown Princess Katherine.
State secretary at the Ministry of health, Prof. Dr Vladimir Djukic has emphasized: “Screening program of early diagnostics of breast cancer, cervical cancer and colon cancer is well established within the health care system of Serbia but unfortunately we still often diagnose these disease in late stage, with very intensive surgery required and very complicated post operation phases”.
Prof. Dr Dragana Jovanovic, special advisor to the Minister of health said that researchers have found that number of smokers in our country has increased to 34% comparing to data from 2006, while at the same time lung cancer in male populatiion is the leading cause of death.
Prof. Dr Radan Dzodic, director of the Institute for radiology and oncology of Serbia said that he will continue to advocate that model implemented in France that proclaimed fighting cancer as national priority should be implemented in Serbia as well.

The first three oncology conferences held in 2008, 2009 and 2012 were dedicated to screening and diagnostics of breast cancer, with over 500 doctors from Serbia participating. This year the scope has been widened to lung cancer. Participants came from Clinical centers, hospitals and primary health care from all over Serbia. This conference has been accredited by Health Council of the Republic of Serbia for medical doctors, pharmacists, biochemists and health workers.


  
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар