Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 24. новембар 2014.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК И ПРИНЦЕЗА НА КРАЉЕВСКОМ ДВОРУ УГОСТИЛИ ДЕЦУ ИЗ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧИЈА У ОПШТИНИ КЛАДОВО -CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS HOSTED CHILDREN FROM MUNICIPALITY OF KLADOVO FLOODED AREAS AT THE ROYAL PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина уприличили су данас у Краљевском Двору топао пријем за 120 деце из Текије, Подвршке и Брзе Паланке, поплављених подручија у општини Кладово. Пре самог обиласка Дворског комплекса, Краљевски пар је за своје госте приредио доручак у свечаној трпезарији Краљевског Двора, а након доручка и обиласка Двора, Престолонаследник и Принцеза уручили су деци поклоне које су им за ту прилику припремили захваљујући донацији коју је послала хуманитарна организација Лајфлајн Чикаго која је под патронатом Принцезе Катарине. Међу поклонима који су им уручени били су ранчеви, школски прибор, средства за личну хигијену… Пре тачно две недеље Краљевски пар посетио је општину Кладово када  су испоручили хуманитарну помоћ за 74 породице у Текији, Подвршкој и Грабовици, и том приликом су упутили позив деци из поплавама угрожених подручија да посете Краљевски двор. Данашња посета реализована је захваљујући ажурности председника општине Кладово г-дина Радована Арежине.
Ученици трију основних школа, ОШ. Светозар Радић из Текије, ОШ. Љубица Јовановић Радосављевић из Подвршке и ОШ. Стефанија Михајловић из Брзе Паланке приредили су дивне поклоне Краљевском пару. Престолонаследник и Принцеза посебно су били дирнути цртежима који су им поклонили ученици нижих разреда ових школа а који приказују њихова родна места током септембарских поплава, као и писмени задатак једне девојчице у коме је она пренела своја осећања у дану када су поплављени њен дом и њено село.
Престолонаследник Александар истакао је да је веома срећан што су се деца из општине Кладово окупила данас у његовом дому истакавши да Краљевски двор није само његова кућа, већ кућа целог српског народа. “Срећан сам што сте данас овде са нама и радују ме осмеси на Вашим лицима. Ми смо пре две недеље били ваши гости, посетили смо ваше домове и суочили се са штетом коју су Ваше породице претрпеле током септембарских поплава. Вашим породицама смо тада поклонили кућне апарате, храну, средства за хигијену, а за Вас смо данас припремили скромне поклоне у виду школског прибора, ранчева, играчака. Никада немојте заборавити да су моје и мисли моје породице стално са Вама, и ми ћемо се трудити да вам помогнемо увек када Вам наша помоћ буде била потребна“ – истакао је Престолонаследник.
Принцеза Катарина се захвалила председнику општине Кладово г-дину Радовану Арежини, директорима школа, као и наставницима што су реализовали данашњу посету и тиме испунили Краљевски Двор осмехом и дечијом радошћу. “Свакога дана у Двор долази пуно деце. Они ме стално питају где је моја круна, а ја им одговарам да је моја Круна у мом срцу, јер без љубави – нема ништа. Моја Фондација и ја улажемо велике напоре да помогнемо што већем броју људи који су претрпели велика оштећења током овогодишњих поплава, а у томе нам веома помажу моје Лајфлајн хуманитарне канцеларије у Лондону, Чикагу, Њујорку, Торонту и Атини. Срећна сам што сте данас овде, што видим радост на Вашим лицима и желела бих да Вам такви осмеси целог живота красе лице, јер то заслужују сва деца у Србији” – истакла је Принцеза.
Председник општине Кладово г-дин Радован Арежина истакао је велику захвалност Престолонаследнику и Принцези на свој помоћи коју су пружили његовој општини, посебно породицама које су директно угрожене овогодишњим поплавама. “Краљевски пар је показао спремност да помогне свом народу у тренуцима када је помоћ била најпотребнија. Веома смо задовољни међусобном сарадњом Краљевског дома и општине Кладово јер је та сарадња више него успешна и плодотворна, што доказује и данашња посета ученика основних школа из поплавама угрожених подручија општине Кладово Краљевском двору.“
Поред Престолонаследника и Принцезе пријему малишана присуствовала је и г-ђа Бети Румелиотис, сестра Принцезе Катарине која јој пуно помаже у хуманитарном раду, г-дин Радован Арежина, председник општине Кладово, као и г-дин Драган Мариновић, председник скупштине општине Кладово.

CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS HOSTED CHILDREN FROM MUNICIPALITY OF KLADOVO FLOODED AREAS AT THE ROYAL PALACE

Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine organized today at the Royal Palace a warm reception for 120 children from Tekija, Podvrska and Brza Palanka, flooded areas in the municipality of Kladovo. Before the tour of the Royal Compound, the Royal Couple prepared breakfast for their guests in the dining room of the Royal Palace, and after breakfast and the tour of the Palace, the Crown Prince and Crown Princess presented the gifts to the children that for the occasion were prepared thanks to the donation sent by the Lifeline humanitarian organization Chicago whose patron is Crown Princess Katherine. Among the gifts that the children were given there were backpacks, school supplies, personal hygiene… Exactly two weeks ago the Royal Couple visited the municipality of Kladovo where they delivered humanitarian aid to 74 families in Tekija, Podvrska and Grabovica, and invited the children from the flooded areas to visit the Royal Palace. Today’s visit was made possible thanks to the Mayor of Kladovo, Mr. Radovan Arezina.
Students of the three elementary schools, “Svetozar Radic” form Tekija, “Ljubica Jovanovic Radosavljevic” from Podvrska and “Stefanija Mihajlovic” from Brza Palanka prepared a wonderful gift for the Royal Couple. The Crown Prince and Crown Princess were especially touched by the schools’ lower grades students’ drawings, showing their villages and town during the September floods, as well as a literary composition by a girl, in which she conveyed her feelings on a day when her home and her village were flooded.
Crown Prince Alexander said he was very happy that the kids from the municipality of Kladovo gathered today at his home, pointing out that the Royal Palace was not only his house, but the house of the Serbian people. “I am happy that you are here with us today and I am happy to see the smiles on your faces. Two weeks ago we were your guests, we visited your homes and saw the damage your families faced during the September floods. We donated household appliances, food, hygiene products to your families, and for you we prepared modest gifts in the form of school supplies, backpacks, toys. Never forget that my family and my thoughts are constantly with you, and we will try to help you whenever our help is needed” – said the Crown Prince.
Crown Princess Katherine thanked the Mayor of Kladovo Mr. Radovan Arezina, the school principals and teachers for organizing today’s visit, which filled the Royal Palace with smiles and children’s joy. “Many children come to the Palace almost every day. They keep asking me where my crown is, and I tell them that my crown is in my heart, because without love – there is nothing. My Foundation and I work hard to help as many people who have suffered severe damage during this year’s flood as we can, and in doing so we are helped by my Lifeline Humanitarian offices in London, Chicago, New York, Toronto and Athens. I am happy that you are here today, I see the joy on your faces and I would like such smiles to adorn your faces all your life, because that is what all children in Serbia deserve” – said the Crown Princess.
The Mayor of Kladovo Mr. Radovan Arezina expressed gratitude to the Crown Prince and Crown Princess for all the aid provided for his municipality, especially for the families who were directly affected by this year’s floods. “The Royal Couple has demonstrated willingness to help their people in the times when help was most needed. We are very satisfied with the cooperation between the Royal House and Kladovo municipality, because it is more than just successful and fruitful, as evidenced by today’s visit of the Kladovo municipality elementary schools’ students from flooded areas to the Royal Palace”.

Beside the Crown Prince and Crown Princess the reception for the children was attended by Mrs. Betty Rumeliotis, the sister of Crown Princess Katherine, who helps a lot in her humanitarian work, Mr. Radovan Arezina, the Mayor of Kladovo, as well as by Mr. Dragan Marinovic, president of the Municipal Assembly Kladovo.
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар