Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 24. јануар 2015.

УДРУЖЕЊЕ КРАЉЕВИНА СРБИЈА ОБЕЛЕЖИЛО ПЕТОГОДИШЊИЦУ ПОСТОЈАЊА - KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION MARKS ITS FIFTH ANNIVERSARY


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIУдружење Краљевина Србија које ради под покровитељством Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра обележило је вечерас петогодишњицу постојања. Свечаном пријему у Влајковићевој 4, у просторијама Удружења поред Њихових Краљевских Височанстава Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине, присуствовали су и чланови Саветодавних тела Круне Краљевског дома Карађорђевић, црквени великодостојници, представници дипломатског кора, као и велики број представника културног и јавног живота Србије.
Свечани програм отворен је интонирањем оригиналне верзије химне „Боже правде“ у интерпретацији г-дина Александра Пантелића, оперског певача, а затим је приказан филм о активностима и раду Удружења Краљевина Србија у протеклих пет година. Званицама су се у оквиру свечаног дела програма обратили Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар, који је покровитељ овог монархистичког Удружења, г-дин Драгомир Ацовић, председавајуће Саветодавних тела Круне и г-дин Марио Мајсторовић, председник Удружења Краљевина Србија.
Престолонаследник Александар је у свом обраћању пожелео члановима Удружења да остану сложни и уједињени, и да истрају у својим напорима да покрену и унапреде идеју монархије у Србији. „Користим прилику да позовем све људе заинтересоване за идеју монархије, да се придруже Удружењу Краљевина Србија и помогну његов даљи рад“ – истакао је Престолонаследник.
Председник Удружења Краљевина Србија, г-дин Марио Мајсторовић, изјавио је да чланови овог Удружења нису ни сањали да једна мала група студената може учинити будућност у Краљевини Србији извеснијом, али су веровали и још увек верују у свој циљ и свој пут. „Тај пут се показао веома тешким, са бројним препрекама, али оно што смо научили јесте да не користимо заобилазнице. Потпуно сигурни у исправност својих уверења, користећи модеран приступ и начин рада, ми настављамо напред без обзира шта стоји пред нама“ – изјавио је Мајсторовић.
Удружење Краљевина Србија је највеће монархистичко Удружење у Србији, и броји преко 18.000 чланова распоређених у преко 70 одбора широм земље. Удружење је основала група студената Београдског Универзитета 2008. године под именом Краљева омладина, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење, под покровитељством Њ.К.В. Престолонаследника Александра, са примарним циљем обнове монархије у Србији. Ова група младих људи, уверена да успостављање монархије може помоћи Србији, успела је да својим активностима подстакне како млађу тако и старију популацију грађана да им се придружи. Управо због жеље великог броја људи старијих од 26 година да се укључе у рад за обнову монархије, Краљева омладина од јануара 2010. наставља да делује као подмладак веће организације – Удружења Краљевина Србија. Од оснивања до данас, ово Удружење је постало највеће монархистичко удружење у Србији са сталним порастом броја чланова. Више о активностима самог Удружења можете сазнати путем vеб сајта: www.kraljevinasrbija.com

KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION MARKS ITS FIFTH ANNIVERSARY

The Kingdom of Serbia Association, which is under the patronage of His Royal Highness Crown Prince Alexander marked its fifth anniversary tonight. The reception at Vlajkoviceva 4, the Association’s new premises, was attended, beside Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, by the members of the Advisory Bodies of the Crown, church dignitaries, representatives of the diplomatic corps, as well as a large number of the representatives of cultural and public life in Serbia.
The official program was opened by the original version of the anthem “God of Justice”, sung by Mr. Alexander Pantelic, opera singer of the National Theatre in Belgrade, and then a film was shown on the activities and work of the Kingdom of Serbia Association during the past five years. Within the formal part of the program the guests were addressed by His Royal Highness Crown Prince Alexander, who is the patron of this monarchical association, Mr. Dragomir Acovic, Chairperson of the Advisory Bodies of the Crown and Mr. Mario Majstorovic, the president of the Kingdom of Serbia Association.
In his address to members of the Association Crown Prince Alexander wished them to remain united and to persevere in their efforts to launch and promote the idea of monarchy in Serbia. “Let me take this opportunity to invite all people interested in the idea of monarchy, to join the Kingdom of Serbia Association and help its further activities” – said the Crown Prince.
The president of the Kingdom of Serbia Association, Mr. Mario Majstorovic, said that the members of this association have not even dreamed that a small group of students can make the future of living in the Kingdom of Serbia more certain, but they believed and still believe in their goals and their time to come. “Our path has proven to be very difficult, with many obstacles, but what we have learned is to use the bypasses. Fully confident in the correctness of our beliefs, using a modern approach and way of working, we continue forward no matter what stands before us” – said Majstorovic.
The Kingdom of Serbia Association is the largest monarchist association in Serbia, with over 18,000 members distributed in over 70 committees all over the country. The Association was founded by a group of Belgrade University students in 2008 under the name of the King’s Youth, as a non-partisan, non-profit organisation, under the patronage of HRH Crown Prince Alexander, with the primary objective of restoring monarchy in Serbia. This group of young people, convinced that monarchy reestablishment can help Serbia, managed to by their activities to motivate both younger and adult citizens to join them.
It was because of the desire of many people over the age of 26 to engage in the workfor the restoration of monarchy, that since January 2010 the King’s Youth has continued to act as the offspring of a larger organization – the Kingdom of Serbia Association. Since its foundation, this Association has become the largest monarchist associations in Serbia with increasing number of members. More about the activities of the Association can be found at: www.kraljevinasrbija.com

Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар