Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 20. фебруар 2015.

САОПШТЕЊЕ Г-ДИНА ДРАГОМИРА АЦОВИЋА, ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ САВЕТОДАВНИХ ТЕЛА КРУНЕ - STATEMENT BY MR. DRAGOMIR ACOVIĆ, CHAIRMAN OF THE ADVISORY BODIES OF THE CROWN


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Председавајући Саветодавних тела Круне, г-дин Драгомир Ацовић, поводом текста објављеног у дневном листу „Информер“ 18. фебруара  2015. године, издаје следеће саопштење:
Наслов „Увреда за државу“ под којим је уредништво листа објавило фрагмент моје изјаве о мотивима који неку државу покрећу да одликује држављане друге државе потпуно мења и искривљује суштину онога што сам заиста рекао.
Смисао моје изјаве, коју новинар није могао схватити другачије него онако како је изречена, био је да свака држава одликујући туђе држављане поступа по критеријумима сопствене политике и интереса. Услед тога, понекад се одликују они који су неспорно заслужни, а по некада они који су изразито непопуларне у односу на актуелну власт своје земље. И један и други повод резултирају актом који држави чији су одликовани држављани шаље одређени сигнал. То јесте елемент државне политике, и то је чињеница. У конкретном случају, моја изјава се ни на који начин није могла и не може повезивати са личностима Њ.К.В. Престолонаследника Александра, Омбудсмана или новинарке Оље Бећковић. Две од наведених личност лично познајем и ценим; трећу лично не познајем, али то није разлог да је не ценим.
Драгомир Ацовић,
Председавајући саветодавних тела Круне

STATEMENT BY MR. DRAGOMIR ACOVIĆ, CHAIRMAN OF THE ADVISORY BODIES OF THE CROWN

Chairman of the Advisory Bodies of the Crown, Mr. Dragomir Acović, issued the following statement about the article published in the daily newspaper “Informer” on February 18, 2015:
The title “An insult to the state” under which the editorial published a fragment of my statement about the motives of one state to decorate the citizens of another, completely changes and distorts the essence of what I actually said. The meaning of my statement, which the journalist could not have understood differently than the way it had been said, was that each state, by awarding foreign citizens, acts according to the criteria of its own policies and interests. As a result, sometimes are awarded those who are undeniably deserving, and sometimes those who are extremely unpopular in relation to the current government of their country. Both reasons results in the act which sends a certain signal to the country whose nationals are honoured. It is an element of state policy, and that is a fact. In this case, my statement could not and can not in any way be connected with the personalities of HRH Crown Prince Alexander, the Ombudsman or journalist Olja Beckovic. Two of these people I know personally and highly appreciate; the third person I do not know, but that is no reason not to appreciate him.
Dragomir Acović, Privy Council


Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

3 коментара: