Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 26. мај 2015.

ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА УРУЧИЛА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ СЕКВЕНАТОР ЗА ТЕСТИРАЊЕ ГЕНА РАКА -CROWN PRINCESS KATHERINE DELIVERS A SEQUENCER FOR TESTING CANCER GENES TO THE INSTITUTE FOR ONCOLOGY AND RADIOLOGY OF SERBIA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Институт за онкологију и радиологију Србије данас је добио вредан секвенатор најновије генерације који до сада није имала ни једна здравствена установа у нашој земљи. Реч је о апарату који има могућност тестирања гена рака. Фондација Принцезе Катарине за ову донацију је издвојила 60.000 долара, Астра Зенеkа 30.000 долара, Хемофарм Фондација 25.000 долара. Овај апарат за секвенцирање омогућава истовремену анализу више гена и више узорака пацијената што омогућава ефикасније тестирање наследне предиспозиције за карцином дојке и јајника и значајно краће време за анализе.
Чину примопредаје овог важног и вредног апарата који је Институту за онкологију и радиологију званично уручила Њ.К.В. Принцеза Катарина, присуствовали су и г-ђа Катарина Kонрад, г-ђа Биљана Латиновић, директорка Фондације Принцезе Катарине, г-ђа Сузана Ђорђевић, директорка Хемофарм Фондације, г-ђа Биљана Наумовић, директорка Астра Зенике, као и професор Радан Џодић, директор Института за онкологију и радиологију Србије који је у име института и званично преузео апарат.
Том приликом професор Радан Џодић је истакао да је Министарство здравља кренуло у озбиљну акцију да поправи технички део медицине у Србији, а данашња донација у томе много помазе, у наставку обраћања профессор Џодиц је изјавио: “Ово је велики дан за Српску медицине, посебно за онкологију јер је Фондација Принцезе Катарине уз помоћ Астра Зенека И Хемофарм Фондације успела да подари Институту за онкологију и радиологију Србије апарат за генетско тестирање рака”
Обраћајући се присутнима Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина је изјавила: “Веома сам поносна  што смо данас били у могућности да поклонимо овакву машину. Надам се да ће што већи број жена бити прегледано овим апаратом и да ће многи животи бити спашени. Потрудићемо се да у времену које је пред нама обезбедимо што више неопходног материјала за преглед, и да на тај начин омогућимо да рад ове машине, које је јединствена у Србији, траје што дуже. Сарадња Хемофарм Фондације и АстраЗенике са мојом хуманитарном Фондацијом у Београду и хуманитарном организацијом Лајфлајн Њујорк чији сам покровитељ су пример јединства и добре сарадње који треба да следе све хуманитарне организације како би брже и ефикасније помогали развој нашег здравственог система и како би свим грађанима Србије дали шансу за ефикаснијим и квалитетнијим лечењем” – истакла је Принцеза Катарина.
Фондација Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине је такође обезбедила  обуку два лекара у Немачкој код професора Рајса са клинике Тибинген, за рад на овој машини, тако да ће функционисање бити лаксе.
Директорка Хемофарм Фондације, г-ђа Сузана Ђорђевић, изјавила је: “Хвала партнерима који су подржали иницијативу Института у овој донацији. Сигирна сам да ће овај апарат помоћи великом броју пацијената, некима као олакшање да не носе генско оптерећење, а некима као упозорење да учине све да до болести не дође. Желимо да се неславна статистика броја оболелих од тумора поготову код жена смањи, а први корак је управо  повећање свести о превенцији, брзим прегледима и адекватној медицинској нези”.
Г-ђа Биљана Наумовић, директорка Астра Зенеkа је истакла: ”Велика нам је част и задовољство да будемо део овагвог почетка јер омогућавањем једног оваквог апарата за институт – борба против рака тек почиње. Мислим да је овај апарат један корак ка успешном лечењу жена у србији јер ће им управо он омогућити да се на време тестирају”
Институт за онкологију и радиологију Србије (ИОРС) је највећи центар за лечење и истраживање рака у Србији са око 6 хиљада новодијагностикованих пацијената оболелих од канцера годишње. На Институту су тренутно доступни сви дијагностички и терапијски модалитети за карцином дојке. Годишње у Србији од карцинома дојке оболи око 4600 жена, од чега се на Институту за онкологију и радиологију Србије открије око 1200.

CROWN PRINCESS KATHERINE DELIVERS A SEQUENCER FOR TESTING CANCER GENES TO THE INSTITUTE FOR ONCOLOGY AND RADIOLOGY OF SERBIA

The Institute for Oncology and Radiology of Serbia today received a valuable sequencer of the latest generation, which until now no health institution in our country had. It is a device which has the ability to test cancer genes. To purchase this machine the Foundation of Her Royal Highness Crown Princess Katherine allocated $60,000, Astra Zeneka $30,000 and Hemofarm Foundation $25,000 dollars. This sequencer allows simultaneous analysis of multiple genes and multiple samples of patients, which enables efficient testing of hereditary predisposition to breast and ovarian cancer and significantly shortens the time of analysis.
The delivery of this important and valuable machine to the Institute for Oncology and Radiology, officially made by HRH Crown Princess Katherine, was attended by Ms. Katarina Conrad, Ms. Biljana Latinovic, director of the Crown Princess Katherine Foundation, Mrs. Biljana Naumovic  director of Astra Zeneca Mrs. Suzana Djordjevic director of Hemofarm Foundation and Professor Radan Dzodic, director of the Institute for Oncology and Radiology of Serbia who officially accepted the machine on behalf of the Institute.
Professor Radan Dzodic pointed out that the Ministry of Health took comprehensive action to upgrade the technical part of health institutions in Serbia, and today’s donation is very helpful. In addition, professor Džodić said: “This is a great day for Serbian medicine, especially for oncology, because the Foundation of Crown Princess Katherine, with the assistance of Astra Zeneca and Hemofarm Foundation, has managed to donate to the Institute for Oncology and Radiology of Serbia the machine for testing cancer”.
Her Royal Highness Crown Princess Katherine said: “I am very proud today that we are able to donate such a machine. I hope that many women are going to be examined using this machine and that many lives will be saved. We are going to make sure to provide as much necessary material for the check-ups, and thus to enable this machine, which is unique in Serbia, to work and last longer. The cooperation between Hemofarm Foundation and Astra Zeneca with my humanitarian foundation in Belgrade and Lifeline New York Humanitarian Organization whose patron I am, is an example of unity and good practice which should be followed by all humanitarian organizations to quickly and efficiently assist the improvement of our health care system so that all the citizens of Serbia have a chance for more efficient and better treatment “- said Crown Princess Katherine.
The Foundation of HRH Crown Princess Katherine has also provided training for two doctors in Germany with Professor Reiss from Tubingen Clinic, to work with this machine, so that it’s functioning will be easier.
Ms. Suzana Djordjevic director of Hemofarm Foundation said: “I thank the partners who have initiated and participated in this donation. I am sure that this machine is going to help a large numbers of patients, to some as a relief, knowing they do not carry the genetic load, and to some as a warning to do everything to prevent illness. We want to decrease the infamous statistics of cancer incidence, especially in women, and the first step is just increasing awareness of prevention, through accessible examinations and adequate medical care”.
Ms. Biljana Naumovic director of Astra Zeneca said: “It is a great honor and pleasure to be part of such great beginning, because the Institute is thanks to this machine beginning the fight against cancer. I think this machine is a step forward towards the successful treatment of women in Serbia, because it will allow timely testing”.
The Institute for Oncology and Radiology of Serbia (IORS) is the largest centre for the treatment and research of cancer in Serbia with about six thousand  newly diagnosed cancer patients annually. The Institute currently has all diagnostic and therapeutic modalities for breast cancer. In one year, breast cancer is diagnosed in about 4,600 women, out of which about 1,200 are detected at the Institute for Oncology and Radiology of Serbia.Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар