Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 27. април 2016.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК И ПРИНЦЕЗА ПРИРЕДИЛИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ВАСКРШЊЕ ПРИЈЕМЕ ЗА ДЕЦУ У БЕЛОМ ДВОРУ – CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS ORGANIZE TRADITIONAL EASTER RECEPTIONS FOR CHILDREN AT WHITE PALACE


Више од 1.200 малишана били су гости Њихових Краљевских Височанстава Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине данас у Белом Двору, на традиционалном Васкршњем пријему који Краљевски пар већ 15 година организује пред Васкрс за децу из социјално угрожених категорија. Као и претходних година и данашњем пријему за малишане присуствовао је Његово Преосвештенство Епископ топлички Г. Арсеније, викарни Епископ Патријарха Иринеја, о. Небојша Тополић, из храма Св. Василија острошког на Бежанијској коси, као и бројни представници дипломатског кора и друштвено одговорних компанија које су подржале организацију ових веома значајних пријема за децу.
Деца са сметњама у развоју, деца без родитељског старања и ромска деца уживала су данас у поклонима које је Краљевски пар припремио за њих заједно са својим сарадницима из Фондације Принцезе Катарине и хуманитарних организација Лајфлајн Чикаго и Лајфлајн Канада чији је покровитељ Принцеза Катарина, као и фондација Наши Срби из Чикага са председницом г-ђом Кети Фенслоу. Као и сваке године, велику радост међу малишанима изазвала је потрага за шареним јајима у Дворском парку испред Белог Двора. Након потраге за јајима уследила је и подела поклона. Престолонаследник и Принцеза су малишанима поклањали играчке, дечије књиге и неизоставне пакетиће са слаткишима и сланишима. Његово Преосвештенство Епископ топлички Г. Арсеније је малишане даривао иконицама које илуструју Васкрсење Господа Исуса Христа.
Престолонаследник Александар је рекао да је веома срећан што данас у Белом Двору види насмејана и радосна дечија лица, и поручио им да сваки долазак у Бели Двор треба да доживљавају као долазак у своју кућу, јер Бели Двор и Краљевски Двор то и јесу – кућа за сву нашу децу, и кућа за све наше људе.
Принцеза Катарина је додала да су Божић и Васкрс за њу наши најважнији празници, не само због симболике коју ови празници доносе, већ и због тога што се већ 15 година пред ова два велика празника Бели Двор испуни дечијим осмесима, радошћу и весељем, и да за њу нема веће среће од среће коју јој доносу радосна дечија лица и дечији осмеси.
„Као и сваке године ми смо за вас припремили пуно поклона. Али ви знате да је највећи поклон који Престолонаследник и ја можемо да вам дамо – наша љубав! Знајте да никада нисте сами, да смо ми увек били и увек ћемо бити са вама и уз вас“ – поручила је Принцеза Катарина малишанима.
Његово Преосвештенство Епископ топлички г-дин Арсеније је малишанима говорио о симболици и значају празника Васкрсења Господа Исуса Христа и поручио им да је веома важно да се труде да буду добри и послушни, и да израстају у вредне, поштене и честите људе.
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина захваљују се на подршци друштвено одговорним компанијама, амбасадама и школама које су подржале организацију данашњег пријема а међу њима су: ОРБИЦО, Кока Кола ХБЦ Србија д.о.о, модна кућа „Балашевић“, Мега Пласт, Свит чојс, Нестле Адриатик, Балон Центар, Бема д.о.о., Лавиринт, Рено Сава д.о.о., Евро Бук, Пекара „30“, Хор „Чаролоја“, Хор Дечијег Културног Центра, амбасада Кувајта, Делегација Европске Уније у Србији, амбасада Финске, амбасада Аустралије, амбасада Мијанмара, Руска школа у Београду, Немачка школа Београд, школа „Руђер Бошковић“ и г-ђа Кети Фенслоу и организација „Наши Срби“ из Чикага.

CROWN PRINCE AND CROWN PRINCESS ORGANIZE TRADITIONAL EASTER RECEPTIONS FOR CHILDREN AT WHITE PALACE

Over 1,200 children were guests of Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine at the White Palace today, for the traditional Easter receptions that the Royal Couple have been organizing for 15 years in a row for socially vulnerable children. As in previous years, today’s reception for the children was attended by His Grace Bishop Arsenije of Toplica, vicar Bishop of Patriarch Irinej, father Nebojsa Topolic, from the church of St. Vasilije of Ostrog in Bezanijska kosa, as well as by numerous representatives of the diplomatic corps and socially responsible companies that have supported the organization of this very important reception for children.
Children with disabilities, children without parental care and Roma children enjoyed today with gifts given by the Royal Couple prepared for them with their associates from the Foundation of Crown Princess Katherine and Lifeline Chicago and Lifeline Canada Humanitarian Organizations who’s Patron is Crown Princess Katherine, as well as Our Serbs Foundation from Chicago and their director Mrs Kathy Fanslow. As every year, great joy among the children sparked the egg hunt in the Royal Park in front of the White Palace. After the search followed the handout of gifts. The Crown Prince and Crown Princess handed out toys, children’s books and packets of sweets and snacks. His Grace Bishop Arsenije of Toplica gave icons that illustrate the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Crown Prince Alexander said he was very happy that he saw smiles and joyful children’s faces at the White Palace, and told them that their every visit should be seen as coming to their home, because the White Palace and the Royal Palace are the home for all our children, and a house for all our people.
Crown Princess Katherine added that Christmas and Easter are the most important holidays for her, not only because of the symbolism that they bring, but also because for 15 years now before the two big holidays the White Palace is filled with children’s smiles and joy, and for her there is no greater happiness than the happiness that is brought by joyful children’s faces and their smiles.
“Like every year, we have prepared a lot of gifts. Do you know that the greatest gift that the Crown Prince and I can give you – is our love! Be sure that you are never alone, that we have always been and will always be there for you and with you” – said Crown Princess Katherine.
His Grace Bishop Arsenije of Toplica talked to the kids about the symbolism and significance of the feast of the Resurrection of the Lord Jesus Christ and told them it was very important that they try to be good and obedient, and to grow into hardworking, honest and honorable people.
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine thank the socially responsible companies and organizations that have supported the organization of today’s reception. Among them the company ORBIKO that donated MATEL brand toys, the fashion house BALASEVIC, COCA COLA HELLENIC HBC SERBIA, Mega Plast, Nestle Adriatic, “Carolija” Choir, Balloon center, Bema d.o.o., Labyrinth, Reno Sava d.o.o., Evro Book, Bakery 30, Choir of Children Cultural Center,  Embassy of Kuwait, Delegation of European Union in Serbia, Embassy of Finland, Australian Embassy in Serbia, Russian Embassy in Serbia, German School in Belgrade, Rudjer Boskovic School and Mrs Kathy Fanslow and organization “Our Serbs” from Chicago.Извор: http://www.royalfamily.org/

Нема коментара:

Постави коментар