Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 06. октобар 2016.

ГОДИШЊИ ДОБРОТВОРНИ РУЧАК ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛАЈФЛАЈН ЊУЈОРК - LIFELINE NEW YORK HOSTS ANNUAL BENEFIT LUNCHEON


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са Њ.К.В. Принцем Димитријем и хуманитарном организацијом Лајфлајн Њујорку, били су домаћини 6. Годишњем добротворном ручку на ком су прикупљана средстава за педијатријску негу деце оболеле од рака у Србији,  у ресторану Ле Сирк. Међу гостима на ручку били су и генерални конзул Србије г-ђа Мирјана Живковић, Лејди Лули Гибонс, амбасадорка Ненси Бринкер, Кери Кенеди, Ивана Трамп, Кели Бенсимон, др Рут, грофица Луан де Лесепс, Жан Шафиров, Кејми Лајтбурн, Дејл Ноел, Консуело Вандербилт Костин, Томас Џејмс „Томи“ Тјун и Луција Хвонг-Гордон.
Члан управног одбора Дејвид Хричак поздравио је госте и представио водитељку и председавајућу догађаја Чери Кауфман, која је потом најавила Њ.К.В. Престолонаследника Александра, Принцезу Катарину и садржај програма. Градоначелник Мајкл Блумберг, који је ручао у Ле Сирку честитао је Чери Кауфман и Лајфлајну Њујорк на успеху догађаја.
Њ.К.В. Престолонаследник Александар емотивно се осврнуо и на сарадњу коју Лајфлајн Њујорк има са Фондацијом Њ.К.В. Принцезе Катарине. Хуманитарна помоћ и медицинска опрема које испоручује Лајфлајн Њујорк долази у критичном тренутку: „Можемо да искористимо ову прилику да се побољша здравље и добробит наших будућих генерација. Опрема, стручност и обука лекара које Фондација моје супруге обезбеђује српској медицинској заједници, помогли су многим породицама. Лајфлајн Њујорк не дискриминише на основу различитих култура и религија, него помаже свима који не могу да приуште квалитетну медицинску негу“.
Њ.К.В. Принцеза Катарина обратила се гостима на ручку и захвалила свом супругу и свима који сарађују са организацијом Лајфлајн. Она је рекла, „Људи који су овде данас дају ми снагу и енергију да наставим. Нема довољно људи у свету који су ‘добри примери’, али сви људи који су овде одличан су пример јер су могли да буду било где другде, али су изабрали да буду са мном и Лајфлајном, да помогнемо деци и свима којима је помоћ потребна. Подршка од наших пријатеља и српске дијаспоре је од кључног значаја. Благословени смо њиховом великодушношћу“.
Др Хедвига Хричак, начелница одељења за радиологију у центру за рак „Мемориал Слоан Кетеринг“, добила је награду за хуманитарни рад и допринос унапређењу здравствене заштите у Србији. Др Хричак је светски лидер у области онколошког и молекуларног снимања. Она је посвећена здравственим проблемима жена и радила је на безброј глобалних програма током своје каријере. Др Хричак је бивша председница хуманитарне организације Лајфлајн кроз чији рад су она и њен супруг др Александар Маргулис подржали Принцезу Катарину и Лајфлајн Њујорк у безброј здравствених пројеката помоћи грађанима Србије, укључујући: развој националног програма рака дојке, осмишљавање и вођење програма обуке за радиологе и технологе, развој онколошких конференција и пружање експертизе за побољшање здравственог система. Она је говорила о томе како је она посветила свој живот лечењу рака у земљи у којој је стопа дијагностикованог рака дојке била три пута већа него што је данас.
Невена Павловић, стални главни солиста у Опери Српског народног позоришта, извела је арију „Донде лиета усци“, из Пучинијеве опере Ла Бохеме, што је било поздрављено громким аплаузом.
Др Лесли Леман – директорка Глобалне иницијатива за здравље (ГХИ), говорила је о свом раду са дечијим болницама и колико су здравствени радници посвећени деци. Наставила је рекавши колико Лајфлајн Њујорк помаже да се обезбеди нова опрема која може драстично да утиче на стопу преживљавања деце.
Лајфлајн Њујорк директно сарађује са Фондацијом Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине у Београду у пружању преко потребне хуманитарне помоћи најугроженијим људима у Србији, без обзира на верску или етничку припадност, са фокусом на помагање физички и ментално хендикепираној деци, сирочадима, као и раду са здравственим установама на побољшању здравствене заштите широм земље.
Током година, Лајфлајн је обезбеђивао опрему као што су неонатални ултразвучни уређаји, мобилни мамографи, организовао радиолошку обуку медицинског особља, обезбеђивао електричне болничке кревете за одељења интензивне неге, уређаје за децу са оштећеним слухом, и рачунаре за сирочад. Србија интензивно настоји да побољша животне услове својих грађана. Међутим, десетинама хиљада људи, посебно деци без родитеља, одојчадима, деци и особама са инвалидитетом, потребна је помоћ. Постоји огромна потреба за медицинском опремом и материјалима. Лајфлајн Њујорк је непрофитна хуманитарна организација која не добија средства од владе, чији рад је могућ кроз донације људи који брину о другим људима.
Ако желите да сазнате више, посетите www.lifelineny.org или контактирајте 212-867-5050, office@lifelineny.org

LIFELINE NEW YORK HOSTS ANNUAL BENEFIT LUNCHEON

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine accompanied by HRH Prince Dimitri of Yugoslavia, and along with Lifeline New York, hosted the 6th Annual Benefit Luncheon to raise funds for pediatric cancer care in Serbia at Le Cirque on Wednesday October 5 with guests including Consul General of Serbia Mrs Mirjana Zivkovic, Lady Lully Gibbons, Ambassador Nancy Brinker, Kerry Kennedy, Ivana Trump, Kelly Bensimon, Dr. Ruth, Countess LuAnn de Lesseps, Jean Shafiroff, Kamie Lightburn, Dale Noelle, Consuelo Vanderbilt Costin, Thomas James “Tommy” Tune, and Lucia Hwong-Gordon.
The president of board Mr David Hryck welcomed guests and introduced the Event Emcee and Event Chair Cheri Kaufman, who introduced TRH Crown Prince Prince Alexander, Crown Princes Katherine and the balance of the program. Former Mayor of New York Michael Bloomberg who was lunching at Le Cirque congratulated Cheri Kaufman and Lifeline New York on the events success.
HRH Crown Prince Alexander passionately commented on the work that Lifeline New York does in connection with the HRH Crown Princess Katherine Foundation. The emergency aid and medical equipment supplied by Lifeline New York comes at a critical and pressing time. “We can take this opportunity to improve the health and wellness of our future generation. The equipment, expertise and doctor training that my wife’s foundation provides to the Serbian medical community have helped so many families. Lifeline New York does not discriminate against cultures or religions but helps all who cannot afford quality medical care.”
HRH Crown Princess Katherine addressed guests at the luncheon, and thanked her husband and everyone involved with the Lifeline Foundation. She said, “The people here today give me the strength and energy to carry on. There aren’t enough people in the world who are ‘good examples’ but all the people here are great examples as you could have been anywhere else, but chose to be with me and Lifeline to help save the children and those in need. The support from our community of friends and the Serbian diaspora is so critical. We are so blessed to have their continuous generosity.”
Dr. Hedvig Hricak, the chair of the department of Radiology at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, was honored for her humanitarian work and contributions to improving health care in Serbia.
Dr. Hedvig Hricak is an international leader in the fields of oncologic imaging and molecular imaging. She is devoted to women’s health issues and has worked on countless global programs during her career. Dr. Hricak is a former President of Lifeline Humanitarian Organization where she and her husband Professor Alexander Margulis have supported Princess Katherine and Lifeline New York in countless healthcare projects for the people of Serbia, including: the development of a national Breast Cancer Screening Program, designing and leading training programs for radiologists and technologists, developing oncology conferences and providing expertise to improve the health care system. She spoke about how she has devoted her life to curing cancer in a country where breast cancer rates of diagnosis were three times higher than they are now.
Nevena Pavlovic, the permanent principal soloist at the Serbian National Opera Theater, performed the aria, Donde Lieta Usci, from Puccini’s La Boheme, to rapturous applause.
Dr. Leslie Lehmann – Global Health Initiative (GHI) Director, spoke about how her, “work with children’s hospitals and how dedicated medical professionals are to children. She continued to say, “how much Lifeline New York helps to provide new equipment that can drastically effect the survival rate of children.”
Lifeline New York works directly with the HRH Crown Princess Katherine Foundation in Belgrade to provide critically needed humanitarian aid to the people of Serbia regardless of religion or ethnic origin, with a focus on aiding physically and mentally handicapped children, orphans and working with medical institutions to improve health care throughout the country.
Over the years, Lifeline has provided items such as neonatal ultrasound machines, mobile mammography unit, radiology training of medical staff, electric hospital beds for intensive care units, devices for children with impaired hearing, and computers for orphans.  Serbia is working hard to improve the lives of its citizens. However, tens of thousands of people, especially orphans, infants, children and people with disabilities, are in need of help. There is a desperate requirement for medical equipment and other supplies. Lifeline New York is a non-profit humanitarian organization that receives no government funding, whose work is made possible through donations from caring people. To learn more visit www.lifelineny.org or contact 212-867-5050, office@lifelineny.org.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар