Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 18. новембар 2016.

ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА У УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНСК ПРЕДУЗЕТНИШТВА - CROWN PRINCESS KATHERINE AT UNITED NATIONS WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP DAY IN NEW YORK


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIПотребно је да се подигне свест о значају женског предузетништва за привреду и социјалну стабилност у свету
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина била је гостујући говорник на конференцији „Подршка женском економском оснаживању кроз политике и програме влада и Уједињених нација“ у Уједињеним нацијама.
Као особа која је инспирисала многе жене покровитељством хуманитарних организација, укључујући организације Лајфлајн широм света, и радом на побољшању животних услова жена и деце, Принцеза Катарина је позвана да буде гост на конференцији „Подршка женском економском оснаживању кроз политике и програме влада и Уједињених нација“ на Дан женског предузетништва, 18. новембра 2016. у Уједињеним нацијама у Њујорку.
„У Србији је стопа запослености мушкараца још увек знатно виша од стопе запослености жена. Само 15% власништва над кућама регистровано је на жене. Учешће жена у политици и власти, упркос значајном напретку у домену женских права, остаје ограничено. Потребно је да подигнемо свест о значају женског предузетништва за привреду и социјалну стабилност у свету“, рекла је Принцеза у свом обраћању. Она је такође додала:
„Поносна сам што хуманитарну организацију Лајфлајн чине жене у највећој мери, а које су такође инспирисале многе друге жене кроз хуманитарни рад и трајно побољшање животних услова жена и деце. Шта треба да урадимо у међувремену? Треба да утичемо на наше владе, наше пословне партнере, наше кћерке, наше пријатеље. Сви знамо да смо равноправне са мушкарцима, али то треба и да се примењује. Постоји толико успешних женских предузећа која би требало да буду мотивација за све остале жене. Надам се да ћемо следеће године бити овде поново, али са бољим статистикама“.
Њено Краљевско Височанство такође је захвалила Уједињеним нацијама на признању њених достигнућа и глобалном утицају у хуманитарним активностима.
Конференцији и ручку на највишем нивоу присуствовале су утицајне званице, укључујући предузетнике, филантропе, директоре водећих предузећа, високе функционере УН, шефове међународних организација, амбасадоре у УН, лидере цивилног друштва, јавне личности и представнике великих медија.

CROWN PRINCESS KATHERINE AT UNITED NATIONS WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP DAY IN NEW YORK


We need to raise awareness on the women’s entrepreneurship importance for the worldwide economy and social stability

Her Royal Highness Crown Princess Katherine is a guest speaker at the conference “Government and United Nations Policies and Programs to Support Female Economic Empowerment” in the United Nations.
As a person who inspired many women through her patronage of charitable and humanitarian organizations, including Lifeline organizations worldwide, and her work in improving the lives of women and children, Princess Katherine was invited to be a guest at the “Government and United Nations Policies and Programs to Support Female Economic Empowerment” conference at the Women’s Entrepreneurship Day (WED) event on Friday, November 18, 2016 at the United Nations in New York.
“In Serbia, the employment rate for men is still significantly higher than the employment rate of women. Only 15% of housing is registered in women’s names. Women’s participation in politics and government, despite significant progress made for women’s rights, remains limited. We need to raise awareness about women’s entrepreneurship importance for the worldwide economy and social stability”, the Crown Princess said in her address. She also added:
“I am proud that Lifeline Humanitarian Foundation consists mainly of women who also have inspired so many other women through their charitable and humanitarian work and by improving the lives of women and children. What we need to do in a meantime? We need to make an impact on our governments, on our business partners, on our daughters, on our friends. We all know that we are capable as men are, but let’s make this applicable. There are so many successful women’s businesses that should be the motivation for all other women. I hope by this time next year we will be here again, but with better statistics”.
Her Royal Highness also thanked the United Nations for recognizing her achievements and the global impact in humanitarian activities.
The high-level conference and luncheon was attended by an influential audience, including Change Makers, Social Entrepreneurs, Philanthropists, Major Fortune 500 C-Suite Executives, UN Senior Officials, Heads of International Organizations, Ambassadors to the UN, Civil Society Leaders, CEOs, Celebrities, and Representatives of Major Media Outlets.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар