Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 18. јануар 2017.

ПОМОЋ ЗА УГРОЖЕНУ ПОРОДИЦУ ИЗ МОЈСИЊА - HELP FOR A DESPERATE FAMILY FROM MOJSINJE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Породица из села Мојсиње, у близини Ћићевца, живела је у кући која је била пред рушењем. Госпођа Даниела Челиковић, велики добротвор хуманитарне организације Лајфлајн и пријатељ Принцезе Катарине сазнала је за ово, и заједно са Фондацијом Принцезе Катарине почела да гради нови дом за ову сиромашну породицу. Данас, неколико месеци касније, на истом месту је нова, чиста и топла породична кућа.
„Хуманитарна организација Лајфлајн Њујорк чији сам покровитељ, већ годинама је дубоко посвећена помагању свима онима у Србији којима је помоћ потребна. Моја мисија је да наставим са ангажовањем људи у Сједињеним Америчким Државама на овим дивним пројектима и да их подстакнем да пронађу снагу и начине да помогну. Породици желим све најбоље у њиховом новом дому“, рекла је Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина.
Грађевински материјал обезбеђен је из донација (цемент, креч, шљунак, арматура, дрвна грађа, цигла, бетонски блокови, цреп, грађевински лепак и лепак за плочице, хидро и кровна изолација, керамичке плочице…). Пројекат куће донирао је архитекта проф. др Брана Митровић.
„Могу само да замислим кроз шта је ова породица пролазила, гледајући како снови постају стварност, а било је веома емотивно видети их како се усељавају у нову кућу. Сви би требало да смо веома поносни на оно што смо урадили за њих, а истовремено морамо да имамо на уму да постоји још много породица којима је очајнички потребна помоћ. Знам да само заједно можемо да наставимо да помажемо и враћамо осмех онима којима је помоћ потребна, а пројекти као што је овај гаранција су да свет чинимо бољим“, рекла је Даниела Челиковић.
Грађевински материјал донирале су следеће компаније: Бест енерџи, Микенд, Универзум Циглана, Пештан, Бас промет, Брамац, Бекамент, План пројект ММП, Јера комерц, Кармeус, ТРИ О, Техномаркет, Фасада, Баумит, ММП Станојчић, Патентинг и Сика. Још много других лица и фирми желели су да остану анонимни. Наравно, ово не би било могуће без помоћи Општине Ћићевац и председника Златана Кркића. Поред свега онога што је учинила, Данијела Челиковић је такође помогла у плаћању трошкова пореза, такси за дозволе, разних правних докумената и транспорта.
Нова кућа има две спаваће собе, кухињу, трпезарију и дневни боравак, ходник и купатило и потпуно је намештена. Опремљена је са електричним и шпоретом на дрва, фрижидером и машином за прање веша. На крају, донели смо пун гепек хране (уље, брашно, пиринач, тестенина) и друге потрепштине за домаћинство (сапун, паста за зубе, шампон, детерџент, итд) како бисмо били сигурни да породица има све што је неопходно у свом новом дому.

HELP FOR A DESPERATE FAMILY FROM MOJSINJE

A family from the remote village Mojsinje, near Cicevac, lived in a house which was about to collapse. Ms. Daniela Celikovic, a great Lifeline humanitarian and Princess Katherine’s friend found out about this, and together with Princess Katherine Foundation started building a new home for this poor family. Now, a few months later, at the same place where the old house was, there is a clean and warm family home.
“Lifeline New York Humanitarian Organization whose patron I am, is deeply dedicated to helping those in need in Serbia for years. My mission is to continue with engaging people in the United States with these wonderful projects and to encourage them to find the strength and ways to help. I wish a better life for family in their new home”, said Her Royal Highness Crown Princess Katherine.
The construction material was provided from donations (cement, limestone, gravel, armature, wood lumber, bricks, building cement blocks, roof tiles, construction glue and glue for ceramic tiles, hydro and roof insulation, ceramic tiles…). The house project was donated by the architect Prof. Dr. Brana Mitrovic.
“I can only imagine what the family was going through, watching how their dreams are becoming reality and it is very emotional to watch them moving into the new house. We all should feel very proud of what we have done for them, and at the same time we must remember that there are many more families who desperately need help. I know that only together we can continue bringing help and smiles to those in need and projects like this are assurance that we make world be a better place”, said Ms. Daniela Celikovic.
The construction material was donated by following companies: Best energy, Mikend, Univerzum Ciglana, Pestan, Bas Promet, Bramac, Bekament, Plan Project MMP, Jera commerce, Carmeuse, Tri O, Tehnomarket, Fasada, Baumit, MMP Stanojcic, Patenting and Sika. There are many other persons and companies who wish to stay anonymous. Of course, this would not be possible without help from Opstina Cicevac and their president Mr. Zlatan Krkic. In addition to all the work she has done, Ms. Daniela Celikovic also helped paying expenses for taxes for permits, various legal documents and transportation.
The new house has: two bedrooms, kitchen, dining and living room, hallway and bathroom and it is fully furnished. It is equipped with a wood and electrical stove, refrigerator and washing machine. Finally, we brought a full trunk of food (oil, flour, rice, pasta) and other household items (soap, toothpaste, shampoo, detergent, etc) to make sure they have essentials in their new home.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар