Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 08. фебруар 2017.

ДОБРОТВОРНИ КОКТЕЛ И АУКЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КРАЉЕВСКЕ ПОРОДИЦЕ ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - THEIR ROYAL HIGHNESSES’ LONDON CHARITY COCKTAIL AND AUCTION RAISED FUNDS AND AWARENESS FOR SERBIAN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIЛајфлајн хуманитарна организација (www.pkfond.rs) на челу са покровитељком Њеним Краљевским Височанством Принцезом Катарином, уприличила је успешан добротоворни коктел и аукцију у Лондону у циљу прикупљања средстава и подизања свести о важности помоћи деци са инвалидитетом из Србије. Аукцијске предмете – уметничке слике и хаљине, донирали су српски сликар Циле Маринковић и позната дизајнерка Роксанда Илинчић.
Овај јединствени пројекат који представља спој уметности и хуманости замисао је Алисон, ћерке Њихових Краљевских Височанстава и Данице Маринковић, уметнице и ћерке Цилета Маринковића.
„На почетку желим да захвалим свим хуманим људима који су се одазвали позиву моје фондације и Лајфлајн хуманитарне организације да помогну овај величанствени пројекат. Захваљујем представницима Лајфлајн организације Патриши Фишер и Роберту Валентајну, Британско-српској привредној комори, члановима одбора Весни Петковић, Јадранки Дервишевић-Китарић, Лазару Вуковићу, Марији Анђелковић, Олги Микхајловој и Синди Христодулу, господину Бренту Сандлеру и супрузи, Сотеби и Вименс клубу, представницима медија, као и многим компанијама и волонтерима који су учинили овај догађај могућим. Захваљујући окупљању утицајних уметника као што су Циле Маринковић и Роксанда Илинчић, као и увезивању са значајним партнерима из Велике Британије организовали смо ову прелепу изложбу и аукцију како бисмо помогли нашој деци. Када се повежу уметност, доброта и љубав добије се формула за хуманост, формула за боље и лепше сутра“, рекла је Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина.
Аукцији су присуствовала и деца Њихових Краљевских Височанстава Принц Наследник Петар, Принц Филип и Алисон, дизајнерка Роксанда Илинчић са супругом Филипом Буеном де Мескитом, сликар Циле Маринковић са супругом и ћерком, Њ.Е. господин Огњен Прибићевић, амбасадор Србије у Великој Британији, Сир Пол Џаџ, са супругом, председник Британско-српске привредне коморе и патрон „Кембриџ Џаџ бизнис скул“, проф. Нади Хаким, један од најпознатијих хирурга на свету који је овом приликом Престолонаследнику Александру поклонио његову портрет скулптуру, Лејди Форте, Лорд Стивенс, као и бројне друге угледне личности из Србије и Велике Британије.
Хуманитарна организација Лајфлајн чији је покровитељ Принцеза Катарина, има канцеларије у САД – у Чикагу и Њујорку, Канади (Торонто), Великој Британији (Лондон) и Грчкој (Атина), а хуманитарне активности у Србији спроводи преко Фондације Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине.
Милан Маринковић – Циле један је од наших најпознатијих ликовних уметника са више од седамдесет самосталних и две стотине групних изложби у досадашњој каријери.
Роксанда Илинчић је светски позната модна креаторка позната по софистицираном и префињеном гламуру који прате многе познате личности из света музике, филма, политике.

THEIR ROYAL HIGHNESSES’ LONDON CHARITY COCKTAIL AND AUCTION RAISED FUNDS AND AWARENESS FOR SERBIAN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Lifeline Humanitarian Organization (www.lifelineaid.org) whose patron is Her Royal Highness Crown Princess Katherine, organized a successful charity cocktail and auction at the University Women’s Club in London in order to raise funds and awareness for the treatment of children with disabilities in Serbia. The auction pieces – paintings and dresses – were generously donated by the Serbian artist Cile Marinkovic and by the designer Roksanda Ilincic.
This unique project that combines art and humanness is the idea of Alison, the daughter of Their Royal Highnesses and Danica Marinkovic, an artist and the daughter of the famous painter Cile Marinkovic.
“I would like to thank all the good people who responded to the appeal of my Foundation and the Lifeline Humanitarian Organization to help this magnificent project. I thank everyone who worked so hard on this event including the Lifeline trustees Mrs. Patricia Fisher and Mr. Robert Valentine, British-Serbian Chamber of Commerce, members of committee: Vesna Petkovic, Jadranka Dervisevic-Kitaric, Lazar Vukovic, Maria Andjelkovic, Olga Mikhaylova and Cindy Christodoulou, Mr. and Mrs. Brent Sandler, Sotheby’s and the Women’s Club, as well as many companies and volunteers who made this event possible. I would also like to the thank the media present this evening. Thanks to the interest and support by bringing together influential artists such as Cile Marinkovic and Roksanda Ilincic, as well as linking with important partners from the United Kingdom, we organized this beautiful exhibition and auction to help children. When you connect art, kindness and love you get the formula for humaneness, the formula for a better and more beautiful tomorrow”, said Her Royal Highness Crown Princess Katherine.
The auction was attended by Their Royal Highnesses’ children Hereditary Prince Peter, Prince Philip and Alison, Roksanda Ilincic with husband Philip Bueno de Mesquita, Mr and Mrs Cile Marinkovic with their daughter Danica, Serbian Ambassador to the United Kingdom HE Mr Ognjen Pribicevic with spouse, Sir Paul Judge, Chairman of the British-Serbian Chamber of Commerce and the patron of the “Cambridge Judge Business School”, Professor Nadey Hakim, transplant surgeon and author who, on this occasion, presented him with Crown Prince’s portrait sculpture, Lord Stevens, Lady Forte and many other prominent public figures from Serbia and the United Kingdom.
• Lifeline Humanitarian Organization whose patron is Crown Princess Katherine, has offices in the United States (Chicago and New York), Canada (Toronto), the UK (London) and Greece (Athens), and humanitarian activities in Serbia are carried out through the Foundation of Her Royal Highness Crown Princess Katherine.• Roksanda Ilincic is a world famous fashion designer known for sophisticated and refined glamor that is followed by many famous personalities from the world of music, film, politics.• Milan Marinkovic – Cile is one of our most popular fine artists with more than seventy solo and two hundred group exhibitions in his career.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар