Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 26. јун 2017.

ИЗЛОЖБА „75 ГОДИНА ОД ПОСЕТЕ КРАЉА ПЕТРА II СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА И КАНАДИ“ ОТВОРЕНА НА БЕЛОМ ДВОРУ - “75TH ANNIVERSARY OF THE VISIT OF KING PETER II TO THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA” EXHIBITION OPENS AT THE WHITE PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Изложба „75 година од посете краља Петра II Сједињеним Америчким Државама и Канади” свечано је отворена на Белом двору на Дедињу.
Изложбу је отворио Његово Краљевско Височанство Престолонасленик Александар, а свечаном догађају присуствовали су и Њ.К.В. Принцеза Катарина, господин Душан Бабац, аутор изложбе, г-дин Циле Маринковић са супругом, чланови саветодавних тела Круне, амбасадори Сједињених Америчких Држава, Аустралије, Чилеа, Бугарске, Мексика, Хрватске, други представници дипломатског кора и бројне друге угледне личности из света културе и уметности.
„Када је 1942. године мој отац, Краљ Петар II, на позив председника Рузвелта посетио Сједињене Америчке Државе и Канаду, свет је био на врхунцу Другог светског рата. Окупација Краљевине Југославије трајала је више од једне године. Терор, масовни злочини, прогони и страдања захватили су већи део планете, а Сједињене Америчке Државе биле су у почетној фази ратних операција против Јапана. Све савезничке земље – Велика Британија, Сједињене Америчке Државе и Совјетски Савез, у потпуности су подржавале краљевску југословенску владу у избеглиштву. Мој отац је говорио пред америчким конгресом као најмлађи шеф државе у историји. Покушао је да добије подршку и помоћ за југословенску војску у отаџбини под командом генерала Михаиловића. Амерички медији писали су опширно и повољно о овој посети. Краљ Петар био је представљен као савезник, представник једне од земаља које су се бориле против сила осовине”, рекао је Престолонасленик Александар у свом обраћању.
Занимљива поставка представља историјску „шетњу“ кроз градове које је краљ Петар II обишао током посете Сједињеним Америчким Државама и Канади, затим размењене поруке са тадашњим председником САД Френклином Рузвелтом, потписане акте, фотографије и бројне друге важне догађаје.
„Историјска посета краља Петра II Сједињеним Америчким Државама и Канади 1942. године дуго је била препуштена забораву. Зато је њена 75. годишњица одлична прилика да се јавност подсети о њеном значају у историјском контексту, као важној прекретници у историјским односима између наше две земље. За Сједињене Америчке Државе и Канаду посета краља Петра II била је веома значајна, а краљ Петар II био је најмлађи шеф државе који је говорио у америчком конгресу, први страни шеф државе који је био у канадском парламенту, а приликом посете сусрео се и са многим значајним личностима политичког и јавног живота САД и Канаде“, рекао је Душан Бабац, аутор изложбе.
Изложба ће бити отворена за јавност од 27. јуна до 7. јула, радним данима, у терминима посете од 11 и од 14 часова, уз претходну најаву канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра.

“75TH ANNIVERSARY OF THE VISIT OF KING PETER II TO THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA” EXHIBITION OPENS AT THE WHITE PALACE

The exhibition “75th anniversary of the visit of King Peter II to the United States of America and Canada” was officially opened at the White Palace in Dedinje.
The exhibition was opened by His Royal Highness Crown Prince Alexander, and the event was attended by HRH Crown Princess Katherine, the author of the exhibition Mr. Dusan Babac, famous Serbian painter Mr Cile Marinkovic with wife, members of the Advisory Bodies of the Crown, Ambassadors of the United States of America, Australia, Chile, Bulgaria, Mexico, Croatia, other representatives of the diplomatic corps and many other prominent figures from the world of culture and art. The guests had a chance to enjoy refreshments from “Bean and Leaf” company.
„When in 1942 my father, King Peter II, at the invitation from president Roosevelt, visited the United States of America and Canada, the world was on the peak of the Second World War. The Kingdom of Yugoslavia had been occupied for more than one year. Terror, mass crimes, persecutions and suffering engulfed a great part of the planet, and the United States of America were in the initial stage of the war operations against Japan. All allied countries – Great Britain, United States of America and the Soviet Union, fully supported the Royal Yugoslav government in exile. My father spoke at the American Congress as the youngest head of state in history. He tried to secure support and aid for the Yugoslav army in fatherland under General Mihailovic’s command. The American media wrote at length and favourably about this visit. King Peter II was presented as an ally, a representative of a country that fought against the axis forces“, said Crown Prince Alexander in his address.
An interesting setting is a historic “walk” through the cities that King Peter II visited during his 1942 stay in the United States of America, then exchanged messages with the then United States President Franklin Roosevelt, acts signed, photos and numerous other important events.
“The historic visit of King Peter II to the United States of America in 1942 at the height of the Second World War has long been left to oblivion. That is why its 75th anniversary is a great opportunity for the public to recall its significance in a historical context, as an important milestone in the historical relations between our two countries. For the United States and Canada, the visit of King Peter II was very significant, and King Peter II was the youngest head of state who spoke in the United States Congress, the first foreign head of state in the Canadian Parliament, and during his visit he also met with many significant figures of political and public life of the United States of America and Canada”, said Dusan Babac, the author of the exhibition.
The exhibition will be open to the public from 27 June to 7 July, on working days, at 11:00 am or 2:00 pm.
Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар