Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 03. август 2017.

ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА УРУЧИЛА ДВА ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРА ВРЕДНОСТИ 21.000 ДОЛАРА КЛИНИЦИ ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ КЦ СРБИЈЕ - CROWN PRINCESS KATHERINE DELIVERS TWO PATIENT MONITORS WORTH 21,000 DOLLARS TO THE CLINIC FOR NEUROSURGERY AT THE CLINICAL CENTER OF SERBIA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина свечано је уручила два пацијент монитора вредности 21.000 америчких долара дечијем одељењу Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије, као и „ЛГ“ телевизор како би боравак малишана у болници био макар мало угоднији.
Ова вредна медицинска опрема донација је хуманитарне организације Лајфлајн Њујорк која послује под покровитељством Њ.К.В. Принцезе Катарине. Значајна средства за реализацију донације прикупљена су на хуманитарном догађају у Бостону захваљујући тамошњим српским породицама, као и медицинском особљу из Института за рак Дана Фарбер из Бостона, дечије болнице Шрајнерс из Бостона и Опште болнице Масачусетса. Телевизор је великодушан поклон компаније „ЛГ“.
„Повод моје данашње посете Клиници за неурохиругију Клиничког центра Србије је донација  два пацијент монитора и једног телевизора за дечије одељење. Вредност ове донације је 21.000 долара. Ова донација је резултат хуманитарне вечери у Бостону која је организована уз велику помоћ Дана Фарбер дечијег центра за карциноме из Бостона. Велико хвала за ову донацију нашим људима који живе у Бостону и Лајфлајн хуманитарној организацији из Њујорка чији сам покровитељ. Надам се да ће ова донација помоћи деци која бораве на одељењу. Мој супруг Престолонаследник Александар и ја ћемо се трудити да и у будућности помогнемо што је више могуће, поготово дечија одељења и дечије болнице. Недавно смо уручили и 3Д мамограф вредности 300.000 долара Центру за радиологију Клиничког центра Ниш, а ова донација је остварена у сарадњи са америчком компанијом Холоџик“, рекла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
Принцеза Катарина овом приликом захвалила је свима који су помогли да ова значајна донација буде реализована и најавила нове испоруке медицинске опреме за стерилизацију у вредности од 1.400.000 америчких долара, широм Србије, у наредном периоду.
Хуманитарној испоруци у Клиничком центру присуствовао је проф. др Милош Јоковић, директор Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије који је овом приликом захвалио Принцези Катарини и изразио жељу за наставком сарадње и помоћи деци оболелој од рака.

CROWN PRINCESS KATHERINE DELIVERS TWO PATIENT MONITORS WORTH 21,000 DOLLARS TO THE CLINIC FOR NEUROSURGERY AT THE CLINICAL CENTER OF SERBIA

Her Royal Highness Crown Princess Katherine officially handed over two patient monitors worth US $ 21,000 to the children’s department of the Clinic for Neurosurgery at the Clinical Center of Serbia, as well as the LG television to make the stay of the kids at the hospital more pleasant.
This valuable medical equipment is a donation from the Lifeline New York Humanitarian Organization, whose patron is HRH Crown Princess Katherine. The funds were raised at a humanitarian event in Boston thanks to the Serb families there, as well as the medical staff from the Dana Farber Institute of Boston, the Shriners Hospitals for Children Boston and the Massachusetts General Hospital. The LG television is a generous gift from LG.
“The reason of my visit to the Clinic of Neurosurgery at the Clinical Center of Serbia today, is a donation of two patient monitors and one television for the children’s department. This valuable donation is worth us $ 21,000. This donation is a result of fundraising at the charity dinner in Boston, which was organized with a great help of Dana Farber Children’s Cancer Institute from Boston. I thank very much for this donation to our people who live in Boston, as well as to Lifeline humanitarian organization who’s patron I am. I hope that this donation will help the children from this department. My husband Crown Prince Alexander and I will do our best to help as much as possible in the future too, especially children’s departments and children’s hospitals. Recently we delivered 3D mammography machine worth $300,000 to the Centre for Radiology at the Clinical Centre Nis, and this donation was provided in cooperation with the United States company Hologic Inc”, said HRH Crown Princess Katherine.
Crown Princess Katherine thanked everyone who helped this significant donation and announced new deliveries of sterilization medical equipment worth US $ 1,400,000 in the upcoming period, all over Serbia.
The humanitarian delivery at the Clinical Center was also attended by Professor Dr. Milos Jokovic, director of the Clinic for Neurosurgery at the Clinical Center of Serbia, who thanked Crown Princess Katherine and expressed their wish to continue cooperation and helping the children with cancer.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар