Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 12. децембар 2017.

ФОНДАЦИЈА ПРИНЦЕЗЕ КАТАРИНЕ ДОНИРАЛА УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ВРЕДНОСТИ 37.000 ЕВРА ДЕЧИЈОЈ КЛИНИЦИ У ТИРШОВОЈ -CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION DELIVERS ULTRASOUND MACHINE WORTH EUROS 37,000 TO CHILDREN’S HOSPITAL IN TIRSOVA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина испоручила је нови ултразвучни апарат вредности 37.000 евра Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој. Апарат је донација госпође Ребеке МекДоналд из Торонта, Канада, која је остварена у сарадњи са Фондацијом Принцезе Катарине и хуманитарном организацијом Лајфлајн Канада чији је Принцеза Катарина покровитељ.
“Повод ове посете је донација ултразвука за децу, који је преко потребан у вашем раду. Овај апарат је донација госпође Ребеке МекДоналд, Српкиње која живи у Канади. Вредност ове донације је 37.000 евра. Драго ми је да у дијаспори постоје људи великог срца који на сваки начин желе да помогну својој земљи и који нису заборавили своју домовину. Биће ми драго да оваквих пројеката буде што више. Мој супруг Престолонаследник Александар и ја ћемо наставити да помажемо колико год можемо. Хвала свим људима добре воље који нам помажу и позивам их да заједно наставимо даље. Ја се надам да ћемо поново доћи у вашу болницу и наставити да вам помажемо као што то радимо већ 16 година. Желим вам сваки успех у даљем раду”, рекла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
У име особља и пацијената, професор Зоран Радојичић, директор болнице, захвалио је Принцези Катарини, њеним фондацијама и Ребеки МекДоналд на помоћи.
Госпођа Ребека МекДоналд је рођена у Сарајеву, а већ више од 40 година живи и ради у Торонту, где је на челу компаније која тргује гасом и електричном енергијом. Ребека МекДоналд је велики добротвор и хуманитарац, а за допринос развоју српске колоније у Канади добила је Орден Светог Саве.
Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине недавно је остварила један од најуспешнијих периода од свог оснивања пре 25 година. У последњих неколико месеци, укупна вредност дониране нове медицинске опреме достигла је чак 1.731.000 долара. Највећи део ових средстава, 1,4 милиона долара, односи се на вредну стерилизациону опрему за болнице у Београду, Новом Саду и Краљеву, коју је Принцеза Катарина обезбедила у сарадњи са Пројектом Ц.У.Р.Е. из Денвера у Колораду.
У јулу ове године Клинички центар Ниш добио је нови дигитални мамограф са вођеном биопсијом, вредан 300.000 долара, коју је у сарадњи са компанијом Холоџик из Масачусетса обезбедила Фондација Принцезе Катарине.
Том приликом, Принцеза је Центру за дечију хирургију и ортопедију у истом Клиничком центру испоручила пацијент-монитор у вредности од 10.000 долара, донацију хуманитарне организације Лајфлајн Њујорк. Почетком августа, Принцеза Катарина испоручила је два пацијент-монитора вредности 21.000 долара, одељењу за дечију онкологију Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије.

CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION DELIVERS ULTRASOUND MACHINE WORTH EUROS 37,000 TO CHILDREN’S HOSPITAL IN TIRSOVA

Her Royal Highness Crown Princess Katherine delivered a new ultrasound machine worth Euros 37,000 to the University Children’s Clinic in Tirsova. The appliance was donated by Ms. Rebecca MacDonald from Toronto Canada, in cooperation with the Crown Princess Katherine Foundation and the Lifeline Canada Humanitarian Organization, whose patron is Crown Princess Katherine.
“The occasion for our today’s visit is the donation of an ultrasound machine for the children that is required in your work. This is the donation of Mrs. Rebecca MacDonald, a Serb who lives in Canada. The value of this donation is 37,000 euros. I am glad the diaspora has people of great heart, who wish to help our country and who did not forget their homeland. I will be glad to see more of such projects. My husband Crown Prince Alexander and I will continue to help as much as we can. I thank all the people of good will who support our activities and i invite them to join us in the future, too. I hope to return to your hospital and continue to help you,  just as we have been doing for over 16 years. I wish you every success in your further work”, said Crown Princess Katherine.
On behalf of the staff and patients, professor Zoran Radojicic, hospital director, thanked Crown Princess Katherine, her Foundation, and Ms. Rebecca MacDonald for their help.
Ms. Rebecca MacDonald was born in Sarajevo and has been living and working for over 40 years in Toronto Canada, where she headed a gas and electricity company. Ms Rebecca MacDonald is a great benefactor and humanitarian, and for her contribution to the development of the Serbian community in Canada, she received the Order of St. Sava.
The Foundation of Crown Princess Katherine has recently achieved one of the most successful periods since its establishment 25 years ago. In the past few months, the total value of donated new medical equipment reached $ 1,731,000. The largest part of these funds, $ 1.4 million, refers to valuable sterilization equipment for hospitals in Belgrade, Novi Sad and Kraljevo, which Crown Princess Katherine provided in cooperation with the Project C.U.R.E from Denver Colorado.
In July this year, the Clinical Centre Nis received a new digital mammography with biopsy, worth $ 300,000, which was provided by the Crown Princess Katherine Foundation in cooperation with the Hologic Company from Marlborough Massachusetts.
On that occasion, the Crown Princess delivered a $ 10,000 worth patient-monitor to the Centre for Children’s Surgery and Orthopaedics at the same Clinical Centre, donated by the Lifeline New York Humanitarian Organization. Early in August, Crown Princess Katherine delivered two $ 21,000 worth patient monitors to the Children’s Oncology Department at the Neurosurgery Clinic at the Clinical Centre of Serbia.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар