Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 10. март 2018.

КРАЉЕВСКИ ПАР НА ДОБРОТВОРНОМ КОНЦЕРТУ У НОРТВУДУ ЗА ПОМОЋ СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ОЗРЕН У СОКОБАЊИ - THE ROYAL COUPLE ATTEND CHARITY IN NORTHWOOD UNITED KINGDOM TO RAISE FUNDS FOR THE SPECIAL HOSPITAL OZREN IN SOKOBANJA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали су традиционалном хуманитарном концерту у Ферфилд цркви у Нортвуд Хилсу у близини Лондона где су успешно прикупили средства за ново амбулантно возило за Специјалну болницу Озрен у Сокобањи.
Др Елејн Лејкок, медицински саветник хуманитарне организације Лајфлајн Велика Британија чији је покровитељ Принцеза Катарина, отворила је хуманитарни догађај и пожелела добродошлицу Њиховим Каљевским Височанствима. У музичком делу наступили су Ана Вилкокс, Ник Астон, Гарет Џонс, Чен Ванг, Хоуп Кнелер, Мајк Кнелер и Холи Џоес.
Пре хуманитарног концерта, Краљевски пар је присуствовао и чајанци у Мур Парк голф клубу, заједно са музичарима и породицама које су укључене у реализацију концерта, и том приликом им свима захвалио на подршци која траје већ 25 година.
Специјална болница Озрен у Сокобањи бави се лечењем плућних и очних обољења. Болница је стара 90 година и оскудева у многим стварима. Лајфлајн Чикаго хуманитарна организација чији је покровитељ Принцеза Катарина, већ је претходно обезбедила нове кревете и постељину, а овогодишњи добротворни догађај у Нортвуду представља наставак овог пројекта. Др Елејн Лејкок изразила је наду да ће испоручити амбулантно возило и нови бронхоскоп болници у априлу када ће посетити Србију заједно са др Џулијом Палмер.
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок сарађују од 2001. године и успешно су оствариле многе пројекте укључујући и Дом „Кулина“ где је направљена породична јединица како би се деца са сметњама у развоју припремила да напусте болницу. Такође, у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“ урађено је много тога – стоматолошка ординација, ново геријатријаско одељење, а набављена су и два амбулантна возила. Уз помоћ др Лејкок, Принцеза Катарина отворила је и три обданишта – у Топоници, Горњем Матејевцу и Белој Паланци.
Њ.К.В. Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок такође су веома ангажоване у увођењу палијативне неге у установе у Србији, па је тако први центар под именом „Центар за палијативну негу Принцеза Катарина“ отворен 2013. године у Кнез селу.
Прошле године, 2017, Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина посетили су Лондон како би захвалили донаторима на подршци, а том приликом на традиционалном концерту прикупљена су средства за амбулантно возило за болницу у Топоници, као и за опрему, клима уређаје и заштитну ограду за игралиште за обданиште у Белој Паланци. Краљевски пар је увек дочекан веома лепо, а цркву том приликом увек посети много људи. Црква у Нортвуд Вудсу је преуређена, а витраже је дизајнирао г-дин Стјуарт Лејкок.

THE ROYAL COUPLE ATTEND CHARITY IN NORTHWOOD UNITED KINGDOM TO RAISE FUNDS FOR THE SPECIAL HOSPITAL OZREN IN SOKOBANJA

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attend the traditional humanitarian concert at Fairfield Evangelical Church in Northwood Hills near London where funds were successfully raised for a new ambulance for the Special Hospital Ozren in Sokobanja.
Dr. Elaine Laycock who is the Medical Advisor to Lifeline Humanitarian Organization United Kingdom (whose patron is HRH Crown Princess Katherine) opened the charity concert and welcomed Their Royal Highnesses. Musical programme that followed included Anna Wilcox, Nick Aston, Gareth Jones, Chen Wang, Hope Kneller, Mike Kneller and Holy Joes.
Before the charity concert, the Royal couple also has tea at Moor Park Golf Club with the musicians and families involved in a concert and thank them for the twenty-five years of support.
Special Hospital Ozren in Sokobanja deals with the treatment of lung and eye diseases. The hospital is ninety years old and in dire need of many things. Lifeline Chicago Humanitarian Organization whose patron is HRH Crown Princess Katherine, already provided new beds and bedding, and this charity is the continuation of the humanitarian project. Dr. Elaine Laycock expressed her hope to deliver the ambulance and a new bronchoscope to the hospital in April 2018 when she will visit Serbia, together with Dr. Julia Palmer.
HRH Crown Princess Katherine and Dr. Elaine Laycock have been working together since 2001 on many projects including Kulina Institute where a Family Unit was established to prepare handicapped children to be trained to leave hospital, for the first time. Also, Toponica Special Psychiatric Hospital projects included a new dental surgery, new geriatric ward, new acute medical ward, and two ambulances. There have been three kindergartens opened by HRH Crown Princess Katherine in Toponica, Matejevac and Bela Palanka with the equipment provided by Dr Laycock.
HRH Crown Princess Katherine and Dr. Laycock have also been heavily involved in introducing palliative care to Serbia, the first in-patient unit “The Princess Katherine Palliative Care Centre” was opened by Her Royal Highness at Knez Selo in 2013.
Last year, in 2017, TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine visited London to thank donors for their support and the traditional concert raised money for an ambulance for Toponica Hospital, equipment, air conditioners and a protective fence round the playground at Bela Palanka. Their visit was warmly welcomed by a full church on each occasion. The Church in Northwood Hills was reconsecrated and the stained glass windows designed by Stuart Laycock were provided.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

Нема коментара:

Постави коментар