Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 05. април 2013.

ОД СУБОТЕ, 6 АПРИЛА ДВОРСКИ КОМПЛЕКС ОТВОРЕН ЗА ОБИЛАСКЕКанцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Канцеларија Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра II у сарадњи са Туристичком Организацијом Београда (ТОБ) најавила је данас почетак туристичке сезоне 2013.  Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина имају задовољство да позову све заинтересоване грађане да посете Дворски комплекс. Организација редовних тура у сарадњи са Туристичком организацијом Београда се традиционално наставља и то сваког викенда од 6. априла до 26. октобра 2013.  Обиласци Краљевског и Белог Двора организовани су тако да се посетиоци уз пратњу професионалних туристичких водича упознају са историјом, уметношћу и културом у пријатној двочасовној шетњи Дворским комплексом. У тури се обилазе велелепна здања Краљевског и Белог Двора, као и Дворска капела посвећена Светом Андреју Првозваном, Крсној слави Краљевске Породице.  Сваке суботе и недеље од 6. априла до 26. октобра у два редовна термина, од 11 и од 14 часова, Дворски комплекс ће бити отворен за јавност. Такође постоји могућност организације групних посета током радних дана уз претходну најаву. Улазница укључује организован аутобуски превоз са Трга Николе Пашића. Постоји могућност организовања ванредних обилазака уз претходну најаву Канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра II на 011 306 4014 или канцеларија@двор.рс. За све информације и резервације посетиоци се могу обратити Туристичком информативном центру у Београду, Кнез Михаилова 5, 11000 Београд  Тел. 011 2635-622 анд 011 2635-343   Контакт особа: г-ђа Анђелка Вуковић   Ел.пошта: dvorskikompleks@tob.co.rs;  www.tob.co.rs   Број људи у групи је ограничен на 50.  Школе, студентске организације и пензионерска удружења заинтересована за посету Дворском комплексу могу се најавити директно Канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра на телефон 011/306-4014 или путем електронске поште kancelarija@dvor.rs 

Краљевски Двор
Краљевски Двор на Дедињу изграђен је у периоду 1924-1929. године личним средствима и по налогу Њ.В. Краља Александра I (деде Њ.К.В. Престолонаследника Александра II). Пројектанти су били арх. Живојин Николић и академик Николај Краснов са Краљевске академије. То је велика и репрезентативна вила од белог камена у српско-византијском стилу. У њеном саставу је и Дворска капела посвећена Св. Апостолу Андреју Првозваном, који је заштитник и Крсна Слава Краљевског Дома. Краљевски Двор је био дом Краља Александра I и Краља Петра II. Данас је то дом Њ.К.В. Престолонаследника Александра II и његове породице.

Бели Двор
Зграда Белог двора, који се налази у истом комплексу са Краљевским двором, зидана је по
жељи Краља Александра I као резиденција за његове синове Петра (будућег Краља Петра II), Томислава и Андреја. Краљ Александар је очекивао да ће његовим синовима бити потребан сопствени простор када одрасту, али га је мучко убиство отргло од породице, а судбина његових синова је кренула другим током. Малолетни Краљ Петар II је постао нови господар Краљевског Двора, а довршењем започете зграде Белог двора позабавио се његов рођак, Кнез-Намесник Павле. Зграду, која је грађена од 1934. до 1936. године, пројектовао је архитекта Александар Ђорђевић. Када је Двор завршен у њега се уселио Кнез-Намесник са својом породицом у очекивању Краљевог пунолетства. У приземљу ове класицистичке зграде налази се велики Свечани хол и низ салона опремљених у стилу Луја XV и Луја XVI са венецијанским лустерима. Ту је и Дворска библиотека која је имала око 35.000 књига и Свечана трпезарија намештена у стилу чипендејла.

Дворска капела Св. Андреја Првозваног 
У склопу Двора на јужној страни налази се породична црква, која је тремом са стубовима повезана са зградом. Храм је посвећен Св. Андрији Првозваном - Крсној Слави породице Карађорђевић. Узор за градњу је црква манастира Св. Андреја на Тресци у Македонији, коју је 1389. године саградио Андрија, син краља Вукашина. Црква је пројектована и грађена истовремено када и главни објекат.
Осликаваље цркве је урађено према картонима и цртежима које је припремила екипа уметника из Удружења уметника Београда. Ова група је по налогу Краља Александра I обишла већину српских средњовековних манастира са задатком да на картоне пренесу (копирају) фреске и животописе. Организатор је био академик Николај Краснов. После припреме зидова, извршено је слагање картона и цртежа а дефинитивну одлуку донео је Краљ Александар И Карађорђевић. За осликавање животописа у цркви изабрани су сликари: Борис Обрасков, Никола Мајендорф, Владимир Бичковски, Рејтлингер и Евгеније Варун-Секрат. Од ових сликара тражене су потврде о њиховим радовима на сличним пословима у средњовековним манастирима и храмовима. Радови у цркви су трајали око 36 месеци. Ово је само мали увод за све заинтересоване грађане, које позивамо да посете ово изузетно културно и историјско здање, које је током прошле године обишло више десетина хиљада домаћих и страних туриста и посетилаца.

Royal Compound open for 2013 Season from Saturday, 6 April

The Royal Palace together with the Tourist Organisation of Belgrade (TOB) announced beginning of the touristic season for 2013. Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess
Katherine are pleased to inform all interested citizens should they wish to visit the Royal Compound, that the organization of regular tours continues in cooperation with the Tourist Organization of Belgrade every weekend from 6 April through 26 October 2013.
Visiting the Royal and White Palaces is organised so that visitors with professional tour guides will get acquainted with the history, art and culture in a nice two-hour walk through the Royal Compound. The tour includes the magnificent Royal and White Palaces and the Royal Chapel dedicated to the patron Saint of the Royal Family - St. Andrew the First Called.
Every Saturday and Sunday from 6 April through 26 October at two regular times 11 am and 2 pm, the Royal Compound will be open to the public. The entry ticket includes a round trip transfer tourist bus starting from Nikola Pasic Square in Belgrade; the Royal Compound is only a few minutes from the city centre. There is also a possibility to organize group tours during work days by previous appointment. For all information and reservations, visitors must visit the Tourist Information Centre, Knez Mihailova 5, 11000 Beograd  Tel. 011 2635-622 and 011 2635-343
Email: dvorskikompleks@tob.co.rs;     www.tob.co.rs   Contact person: Mrs. Andjelka Vukovic
Email: dvorski_kompleks@yahoo.com  Website: www.tob.co.rs   The limit per group is up to 50 people.
Schools, students and pension associations interested in visiting the Royal Compound should call the Office of HRH Crown Prince Alexander directly at 011/306-4014 and or email: kancelarija@dvor.rs.

The Royal Palace

The Royal Palace was built between 1924 and 1929 with the private funds of His Majesty King Alexander I (the grandfather of HRH Crown Prince Alexander). The architects were Zivojin Nikolic and Nikolay Krassnoff of the Royal Academy. The palace is made of white stone in the Serbian-Byzantine style. Attached to The Royal Palace there is a Royal Chapel dedicated to Saint Apostle Andrew The First-Called, the Patron  Saint of The Royal Family. The Royal Palace was the home of King Alexander I and King Peter II. Today The Royal Palace is the home of Crown Prince Alexander II and his family.
The White Palace
The White Palace is located within the same complex as The Royal Palace and it was commissioned by command of His Majesty King Alexander I as the residence for his three sons HRH Crown Prince Peter (the future King Peter II), Prince Tomislav and Prince Andrej. King Alexander I envisaged that his three sons would require their own private accommodation when they became of age, but his assassination in Marseille caused the destiny of his sons to take a different turn.

The young King Peter II became the new master of the Dedinje Complex and the completion of The White Palace was supervised by King Peter II great uncle HRH Prince Regent Paul. It was built from 1934 until 1936, as the project of the architect Alexander Djordjevic. When completed it became the official residence on loan to HRH Prince Regent Paul and his family, until King Peter II came of age.
The ground floor of this classicistic palace houses a large hall and a number of drawing rooms furnished in the style of Louis XV and Louis XVI with large Venetian chandeliers. There is also a library which had more than 35 000 books and a formal Chippendale dining room.
The Royal Chapel of Saint Andrew the First Called
The Palace Church is attached to the south side of The Royal Palace and linked to the main building by a colonnade of stone pillars. The Church is dedicated to St. Andrew the First Called (the Royal Family’s Patron Saint). The Church is based on the model of the monastery Church of Saint Andrew on the River Treska in Macedonia, which was built by Andrew the son of the Serbian medieval King Vukasin. The
Church was designed and built at the same time as The Royal Palace.
The interior of the Church is covered with frescoes painted by a team of artists from the Belgrade Artist Association. Following King Alexander I instructions this group visited most of the Serbian medieval monasteries in order to copy their frescos. The group was led by academician Nikolai Kasnoff. After preparing the walls and cataloguing the drawings the final decision to go ahead was made by King Alexander I. The Russian painters Boris Obrascov, Nikolai Maiendorf, Vladimir Bickovski, Viktor Sevcov, and Reitlinger and Evgeny Varnu-Secret were chosen to paint the Church. All painters were requested to produce records of their previous work in medieval monasteries. The whole project for the completion of the Church took about 36 months.
This is only a brief introduction for all interested citizens, who we invite to visit this extraordinary cultural and historical place that tens of thousands domestic and foreign tourists and guests visited during the last year.

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар