Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 06. април 2013.

МЛАДЕ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ СЕ ТАКМИЧИЛЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ НА КРАЉЕВСКОМ ДВОРУКанцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Млади српски предузетници презентовали су своје идеје и предузећа европском водећем и најуспешнијем “сеед” инвеститору –“Seedcamp” на Краљевском Двору 5. априла 2013. године и такмичити се за инвестицију. Ова истакнута манифестација је организована од стране СЕЕ ИЦТ у партнерству са Фондацијом Престолонаследника Александра за образовање.
Презентацијама су присуствовали Њ. К. В. Престолонаследник Александар, Њ. К. В. Принцеза Катарина, ћерка краљевског пара Г-ђа Алисон Ендруз, Њ. Е. Г-дин Мајкл Девенпорт, амбасадор Велике Британије у Србији, Карлос Едуардо Еспинал партнер из Сеедцамп-а и многи успешни предузетници и инвеститори из Србије и иностранства.
Сеедцамп догађај је велики корак за нашу заједницу и подстаћи ће развој локалне стартап сцене и, надамо се, довести до придруживања локалних предузећа у Сеедцамп заједницу и сјајну мрежу коју имају широм света.
Сеедцамп инвестира у око 20 стартап програма годишње. Осим финансирања, одабрани стартапови добијају на 3 месеца коришћење канцеларија у Гугловом кампусу у Лондону, као и 150 000 € вредне услуге у њиховом Спонзорском пакету, неколико сати недељно са Сеедцамп тимом, едукацију и четворонедељни менторски програм у Сједињеним Америчким Државама.
Технолошко предузетништво је облик руководјења бизниса заснован на процесу препознавање технолошки интензивних пословних могућности са високим потенцијалом, улагања времена и знања и управљања брзим растом.
У Србији се још увек развија, мада већ постоје компаније које су ни од чега креирали млади ентузијасти и који су сада лидери у својим браншама, као што су Норудес, А51 и Преловац Медиа.
Један од циљева Фондације Престолонаследника Александра за образовање је побољшање могућности за предузентништво у Србији. Након веома успешног Стартап Викенда, који је окупио преко 150 стартап ентузијаста и који је углавном био фокусиран на привлачење нових младих предузетника, Краљевски Двор је сада домаћин онима који већ увелико раде на сопственим предузетничким искуствима. “Нећемо стати све док сви у Србији не буду имали посао или компанију”, казе Њ.К.В. Престолонаследник Александар. “Време је да се сви ујединимо и и остваримо то! Ја, лично, позивам све инвеститоре широм света да дођу у Србију и увере се у уносне прилике и брилијантне умове које имамо”.
СЕЕ ИЦТ је млада, непрофитна организација за подршку у иновацијама, са центром у Београду која доприноси стварању и развоју окружења за развој стартапова, стартап културе и друштва у Србији, као и целој југоисточној Европи. Организација је значајно допринела развоју локалног стартап екосистема током протекле три године организовањем едукативних и повезујућих догађаја на месечном нивоу, прве региналне стартап конференције и менторским односом са младим српским предузетницима.
Предузетништво је кичма сваке успешне економије. Поред тога што доприноси много државном бруто производу, мала и средња предузетћа су иновативнија и флексибилна и теже да запосле младе људе, што је веома важно за нашу земљу, с обзиром да млади чине трећину незапослених у Србији.Young Serbian Entrepreneurs Present their Ideas at The Royal Palace

Young Serbian entrepreneurs presented their ideas and companies to the Europe’s largest and most successful seed fund accelerator – Seedcamp - in The Royal Palace today and competed for the investment. Seedcamp first visit to Serbia was organised by SEE ICT in partnership with Crown Prince Alexander Foundation for Education.

Seedcamp event is a huge step for our community. This will help galvanise the local startup scene even further, and hopefully get some local companies in the Seedcamp family and the great network they have around the world.
Seedcamp invests in about 20 startups globally annually. Besides funding, the chosen startups receive 3 months of office space at Google Campus London, €150.000 (Euros) worth of services in our Founders' Pack (that startups would otherwise be spending money on), weekly office hours with the Seedcamp team, monthly learning days that keep them connected well beyond 3-months of co-location, and a 4-week mentoring tour of the United States.
Tech-entrepreneurship is a style of business leadership based on the process of identifying high-potential, technology-intensive business opportunities, investing time and knowledge and managing rapid growth using principled, real-time decision-making skills.
In Serbia the tech startup scene is rising fast, with companies that were built from nothing by young enthusiastic founders who are now global leaders in their own fields, such as foe example Nordeus, A51 and Prelovac Media.
One of Crown Prince Alexander Foundation for Education goals is to strengthen entrepreneurial opportunities in Serbia. After a successful Startup Weekend which gathered more than 150 startup enthusiasts and was focused mainly on attracting new people to become entrepreneurs, The Royal Palace is the host for those already working on their entrepreneurial experience. “Our dream is for people to have a job or own a company in Serbia," said HRH Crown Prince Alexander “It is time for all of us to unite and make this happen! I invite investors throughout the world to come to Serbia and see the lucrative opportunities and brilliant minds we have”.
SEE ICT is a young, Belgrade based innovation support non-profit that contributes to the creation and development of a vibrant environment for growth of startups, startup culture and community in Serbia and the whole South-East Europe region. The organization has contributed to the development of the local startup ecosystem in the past three years by organising educational and networking events on a monthly basis,
putting up the first regional startup conference in 2011 and mentoring young Serbian entrepreneurs.
Entrepreneurship is the backbone of every successful economy. Besides contributing highly to a country’s GDP, small and middle enterprises are more innovative and flexible and tend to employ more young people, which is very important for our country, since youth is 1/3 of the unemployed in Serbia.

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар