Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

недеља, 07. април 2013.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ''Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са Њ.Е. г-дином Братиславом Петковићем, министром културе и информисања, г-дином Драгољубом Којчићем, директором Завода за уџбенике и г-дином Душаном Бабцем директором Фонда Краљевски двор представили су монографију „Дворски комплекс на Дедињу” у издању Завода за уџбенике.
Представљању у Краљевском Двору присуствовало је много угледних званица, међу којима су били Његово Преосвештенство Владика хвостански Г. Атанасије, г-дин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета, чланови Крунског савета проф. др Драгољуб Кавран и г-дин Предраг Марковић, чланови Крунског кабинета г-дин Ђорђе Ђуришић и г-дин Ђурђе Нинковић, г-дин Владимир Божовић, државни секретар у министарству унутрашњих послова, г-дин Владимир Цвијан, народни посланик, Њ.Е. г-дин Владимир Чушев, амбасадор Белорусије, Њ.Е. г-ђа Нафсика Кроусти, амбасадор Кипра, Њ.Е. г-дин Абделах Загоур, амбасадор Марока, Њ.Е. г-дин Маџид Хамлуи, амбасадор Туниса, и многи други уважени гости.
Монографија „Дворски комплекс на Дедињу“ приказују настанак и архитектуру дворских палата на Дедињу, обликовање уметничке збирке и капелу св. Андреја Првозваног и дворски комплекс као позорницу многобројних историјских догађаја. Књига је илустрована великим бројем фотографија екстеријера и ентеријера дедињских дворова, као и приказа богатства уметничке збирке која се налази у палатама. Она представља резултат дугогодишњих истраживања и жеље да се овај јединствени споменик културе приближи јавности.
Први сегмент књиге под насловом „Неми сведок епохе'' описује историјске околности и значај објекта у политичком и историјском смислу, представљајући га као позорницу важних историјских догађаја, и место посета важних историјских личности из света политике, од настанка до данас. На тај начин указује се на функцију објеката која, упркос различитим историјским околностима, остаје дуги низ деценија непромењена.

Други део под насловом „Архитектура Дворског комплекса'', ауторке Тијане Борић открива првобитне идеје о градњи и изгледу Дворског комплекса, стилске утицаје и карактеристике архитектонског обликовања Краљевског и Белог Двора, као и њихов концепт просторног уређења који је подређен функцији објеката. Указујући на жеље поручилаца открива се и детаљан архитектонски изглед палата истичући архитекте према чијим идејама настају здања, као и концепт уређења парковског простора са павиљонима, низом тераса и скулпторалним представама најзначајнијих југословенских скулптора.
Део књиге који носи наслов „Уметничка збирка'' ауторки Јелене Тодоровић и Биљане Црвенковић указује на начин формирања јединствене уметничке колекције која се налази у оквиру палата Дворског комплекса. Истичући репрезентативност у начину одабира предмета, указује се на слојеве уметничке збирке, као и промене које је трпела током готово осам деценија, посебно у време ратова и разарања. Ауторке дају и кратак преглед појединих уметничких дела са описима и историјатом.
Последњи део књиге односи се на изградњу и уређење придворне капеле Св. Андреја Првозваног, ауторке Ане Радовановић. Дајући детаљан опис како архитектуре, живописа и мобилијара, ауторка указује и на значајне уметнике и архитекте на основу чијих пројеката настаје капела. Посебна пажња посвећена је реликвијама које су се до Другог светског рата чувале у овом објекту Дворског комплекса.
Аутори текстова су : Душан Бабац, Тијана Борић, Јелена Тодоровић, Ана Радовановић и Биљана Црвенковић. Уредник и одговорни уредник је Слободан Г. Марковић, за издавача уредник је Милољуб Албијанић, ликовни уредник Тијана Ранчић, графички уредник Александар Радовановић. Дизајн и прелом књиге радио је Бојан Ћуковић и студио ДТП ентер.

Book Promotion “Royal Palaces Complex in Dedinje”

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine together with H.E. Mr. Bratislav Petkovic Minister of Culture and Information, Mr. Dragoljub Kojcic head of the Bureau of Textbooks and Mr. Dusan Babac director of The Royal Palace Fund launched the book “The Royal Palaces Complex in Dedinje” published by Zavod za udzbenike at The Royal Palace in Belgrade this evening.
The book promotion at the Royal Palace gathered many distingusihed guests, among them His Grace Bishop Atanasije of Hvosno, Mr. Dragomir Acovic, Chairman of the Crown Council, Prof. Dr. Dragoljub Kavran and Mr Predrag Markovic, members of the Crown Council, Mr Djordje Djurisic and Mr Djurdje Ninkovic, members of the Crown Cabinet, Mr Vladimir Bozovic, state secretary at the Ministry of the Interior, Mr Vladimir Cvijan, Member of the Parliament, H.E. Mr Vladimir Chushev, ambassador of Belarussia, H.E. Mrs Nafsika Krousti, ambassador of Cyprus, H.E. Mr Abdellah Zagour, ambassador of Morocco, H.E. Mr Majid Hamlaoui, ambassador of Tunisia, and many others.
The book “The Royal Palaces Complex in Dedinje” illustrates the founding and architecture, forming of the art collection and the Chapel of St. Andrew The Firstcalled as stage of multitude of historic events. Exteriors and interiors, as well as rich art collection of the Palaces are illustrated with many of color photographs. It is a result of extensive research and wish to bring closer this unique cultural monument to the public.

The first section of the book "Silent witness of an epoch" describes circumstances and significance of the object in historic and political sense as a place of visits of important historic figures and the stage of important decisions demonstrating the function of the object that despite all historic changes remains decades later unchanged.
The second section is dedicated to the architectural characteristics “The Architecture of the Royal Complex” written by Ms Tijana Boric. It reveals the initial ideas of landscape and architectural modeling of both The Royal Palace and The White Palace. The desires of the owners and architects are implemented in terraces, sculptures and art work of great importance created by the most influential artist of the time in Yugoslavia


Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар