Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 10. април 2014.

САУЧЕШЋЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА II И ЧЛАНОВА САВЕТОДАВНИХ ТЕЛА КРУНЕ ПОВОДОМ СМРТИ АКАДЕМИКА СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ -CONDOLENCES OF CROWN PRINCE ALEXANDER II AND THE MEMBERS OF THE ADVISORY BODIES OF THE CROWN ON THE DEATH OF ACADEMICIAN SVETLANA VELMAR JANKOVIC


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II и чланови Саветодавних тела Круне са тугом саопштавају да се упокојила Светлана Велмар Јанковић, члан Крунског савета, академик и носилац белог орла првог степена. Светлана Велмар Јанковић ће остати стално присутна у култури и историји српског народа као књижевник, као сведок времена, посматрач и учесник догађаја који су обележили 20. век.
Светлана Велмар-Јанковић рођена је у Београду, 1. фебруар 1933. године. Била је српска књижевница и академик САНУ. Кћерка је Владимира Велмар-Јанковића, српског писца и члана Недићеве Владе народног спаса у Другом светском рату.
После рата похађала је Четврту женску гимназију. Француску књижевност студирала је код др Миодрага Ибровца и др Николе Банашевића, а латински језик је изучавала под надзором др Мише Ђурића. Прво је радила као новинар y „Дечјој штампи“ па после као секретар и уредник часописа „Књижевност“. Затим је уређивала библиотеке за прозу и есеје домаћих писаца y „Просвети“.Дипломирала француки језик и француску књижевност. Била је и уредник Издавачке куће Просвета.
За дописног члана Српске академије наука и уметности изабрана је на изборној Скупштини 2. новембра 2006. а за редовног члана на изборној Скупштини 5. новембра 2009. Добитница је бројних књижевних награда: Награда Исидора Секулић (1969), Награда Иво Андрић (1982), Награда Меша Селимовић (1991), Награда Народне библиотеке за најчитанију књигу (1992), Награда Ђорђе Јовановић (1994),  Награда Бора Станковић (1995), НИН-ова награда за најбољи роман (1996) итд.
Аутор је више објављених дела међу којима романи: Ожиљак (1956), Лагум (1990), Бездно (1995), Дорћолске приче (1981) и Врачар (1994), есеји Савременици (1968), Уклетници (1993) и многих других.


CONDOLENCES OF CROWN PRINCE ALEXANDER II AND THE MEMBERS OF THE ADVISORY BODIES OF THE CROWN ON THE DEATH OF ACADEMICIAN SVETLANA VELMAR JANKOVIC

His Royal Highness Crown Prince Alexander II and the members of the Advisory bodies of the Crown sadly announce that Svetlana Velmar Jankovic, a member of the Crown Council, academician and holder of the order of the White Eagle of the first degree, passed away. Svetlana Velmar Jankovic will remain ever-present in the culture and history of the Serbian people as a writer, as a witness of time, observer and participant in the events that marked the 20th century.
Svetlana Velmar-Jankovic was born in Belgrade, February 1, 1933. She was a Serbian writer and SASA academician. She was the daughter of Vladimir Velmar-Jankovic, Serbian writer and a member of the Nedic government of national salvation in World War II.
After the war, she attended the fourth women’s high school. She studied French literature with Dr Miodrag Ibrovac and Dr Nikola Banasevic and Latin under the supervision of Dr Misa Djuric. She first worked as a journalist at “Children’s Press” and later as secretary and editor of the “Literature” magazine. Later on she edited the contemporary Yugoslav prose and essays at the Prosveta Publishing House. She graduated French language and literature. She was also the editor of the Prosveta Publishing House.
She was elected Corresponding member of the SerbianAcademy of Sciences and Arts November 2, 2006, and a regular member on November 5, 2009.
She has received numerous awards and prizes for her work, including the Isidora Sekulić (1969), Ivo Andrić (1982), Meša Selimović (1991). She won the National Library of Serbia award for most read book of 1992, award Đorđe Jovanović (1994), Bora Stanković (1995) and the NIN Prize for novel of the year for Bezdno (1996).

Her publications include the novels: Ožiljak (1956, second revised edition 1999), Lagum (1990), Bezdno (1995) and Nigdina (2000); an autobiographical novel, Prozraci (2003); two collections of essays Savremenici (1968) and Ukletnici (1993); three collections of short stories Dorćol (1981), Vračar (1994) and Glasovi (1997); the play Knez Mihailo (1994) and book of plays Žezlo (2001); the children’s book Knjiga za Marka (1998); and the prayer book Svetilnik (1998).

Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар