Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 04. август 2014.

Престолонаследник Александар II покровитељ пројекта ‘Албум сећања на наше претке из Првог светског рата’ - Crown Prince Alexander II patron of “Album in Memory of our Ancestors in the Great War”


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II објављује да је са задовољством прихватио покровитељство над пројектом ‘Албум сећања на наше претке из Првог светског рата’ који реализује Савез потомака ратника Србије 1912-1920.

„Веома сам срећан што је Савез потомака ратника Србије 1912-1920. покренуо један овакав пројекат у години када се навршава сто година од избијања рата који је у историји и људском сећању остао обележен као Велики рат, као први оружани сукоб који је понео назив Светски и који је оставио трагичне трагове широм земљиног шара! Историја нас обавезује да ово катарзично искуство не препустимо забораву, већ да се освестимо и покренемо обнову општих вредности: љубав, част, културу сећања, стваралаштво и надасве – хуманост. Историја нас позива да преузмемо личну одговорност за будућност наших потомака, а овај пројекат представља један велики корак на том путу. Као потомак Њ.В. Краља Петра I који је заједно са својим синовима и својим народом прошао сву голготу Великог рата, као потомак Њ.К.В. Регента Александра, (касније Краља Александра I) који је био врховни командант српске војске у Првом светском рату, имао сам обавезу да прихватим покровитељство над овим изузетно важним пројектом“ – истакао је Престолонаследник Александар.

Пројекат „Албум сећања на наше претке из Првог светског рата“ је настао са циљем да оствари промоцију, видљивост и одрживост историјског културног наслеђа српског народа као значајног дела културне баштине европских народа из периода Првог светског рата. Један од приоритетних задатака пројекта јесте и да кроз приказ релевантних писаних и материјалних историјских извора омогући грађанима да својим учешћем дају лични печат обележавању сто година од почетка Првог светског рата.

Стварање Албума сећања на наше претке из Првог светског рата пружа прилику грађанима да онлајн достављају скениране фотографије својих предака, аутобиографске списе, споменице, дневнике, ордење, разгледнице, писма војника и остали материјал из периода Првог светског рата, који је од изузетног значаја за српску и светску историју.

Фотографије и остала документа се могу послати преко сајта http://slavnim-precima.rs где се и може видети сав материјал који је до сада прикупљен.

Завршница пројекта подразумева да 100 одабраних фотографија пристиглих по јавном позиву буду штампане и изложене на отвореном простору у местима од историјског значаја за овај период.

Портал и база материјала остварена на пројекту остаје историчарима и осталој стручној јавности на даље коришћење и употребу у истраживачке и друге сврхе, а нама и генерацијама трајну успомену на наше претке који су се часно борили за слободу.

Општи циљ:

Преношење европске вредности помирења, сећања и посвећености у контексту комеморације Првог светског рата. Очување српског идентитета и културе као дела европске и светске културне баштине. Одрживост историјског и културног наслеђа.

Специфични циљеви:

* Обележавање сто година од почетка Првог светског рата кроз промовисање историје Србије, развој позитивне међународне слике, промовисање слободарске и емотивне вредности српског друштва, идентитета и осећаја припадности у европској породици народа;

* Помирење у процесу изградње поверења и сарадње у процесу интеграције у Европску унију;

* Јачање свести о пореклу, очување и неговање српског културног идетинтета;

* Повећање заинтересованости младих за српску историју;

* Подсећање на корене и јачање веза у српској породици

* Јачање моралних вредности српског друштва;

* Повезивање и умрежавање младих у Србији са младима из дијаспоре

* Стварање јединствене интернет базе фотографија из Првог светског рата.

Crown Prince Alexander II patron of “Album in Memory of our Ancestors in the Great War”

His Royal Highness Crown Prince Alexander II accepted with great pleasure to be the patron of the project “Album in Memory of our Ancestors in the Great War,” that has been realised by the Association of the Descendants of Serbian Warriors 1912 – 1920.

“I am very happy that the Association of descendants of Serbian Warriors 1912 – 1920 initiated such a project during year when we mark beginning of the war that was remembered as the Great War, as a first war that was titled a World War, and that left tragic marks all around the world. History obliges us not to forget this cathartic experience, but to come to sense and start the restitution of general values: love, honour, of historic culture, creativity and above all – humanity. History calls upon us to take personal responsibility for the future of our ancestors, and this project is a great step forward on that path. As the great grandson of His Majesty King Peter I who went through Golgotha of the Great War together with his sons and his people, as my grandfather of HRH Regent Alexander (later His Majesty King Alexander I) who was supreme commander of Serbian Army in World War I, I had the obligation and pleasure to accept to be patron of this very important project”, Crown Prince Alexander emphasised.

The project “Album in Memory of our Ancestors in the Great War” has the main goal to increase visibility and sustainability of Serbian cultural heritage as an important part of the cultural heritage of European

nations at the time of First World War. One of the primary goals is to empower citizens who chose to take part in it to give their personal touch by providing relevant documents and historic sources in marking the Centenary of the First World War.

The creation of this Album will give an opportunity for all to submit online scans of photographs of their ancestors, biographic texts, diaries, medals, letters of soldiers and other materials of importance for Serbian and world history. At the end of the project, 100 chosen photographs will be printed and exhibited at places of historic importance of this period.

Photos and other documents could be submitted via web site http://slavnim-precima.rs where all material collected so far could be seen.

A web portal and data base of materials will be put at the disposal of historians and other professionals for research and other purposes, and we will all have a lasting memory of our ancestors who fought honourably for their freedom.

General goal:

Promotion of European idea of conciliation, remembrance and devotion in the context of commemoration of the First World War. Preservation of Serbian culture and identity as part of European and World cultural heritage. Sustainability of historic and cultural heritage.

Specific goals:

Marking the centenary of the First World War through promotion of Serbian history, development of positive international image, promotion of freedom loving characteristics of Serbian people, and emphasising membership within the European family of nations;

Conciliation through trust building and cooperation with European Union accession process;

Raising awareness on national identity, tradition and Serbian cultural identity;

Encouraging interest among young people in Serbian history;

Promotion of family values;

Strengthening moral values in Serbia society;

Networking between young people in Serbia and their peers in the Diaspora;

Building an Internet data base of photos from the First World War;
 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар