Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

понедељак, 10. новембар 2014.

Престолонаследник и Принцеза донирали апарате за домаћинство породицама погођеним поплавама у општини Кладово - Crown Prince and Crown Princess donate appliances to flood affected families in Kladovo municipality


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


 


 
 
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина посетили су данас општину Кладово, заједно са госпођом Бети Румелиотис, сестром Принцезе Катарине, и испоручили хуманитарну помоћ за 74 породице у Текији, Подвршкој и Грабовици. Апарати за домаћинство за породице у општини Кладово, чије су куће уништене током мајских поплава, обезбеђени су захваљујући хуманитарним организацијама Лајфлајн из Чикага и Торонта, које су под покровитељством Принцезе Катарине. Поред апарата за домаћинство Престолонаследник и Принцеза доставили су и пакете хране угроженим породицама, који су обезбеђени захваљујући великодушности и доброј вољи предузећа „Полимарк“, „Житопромет“ и „Веропулос“.
Председник општине Кладово г-дин Радован Арежина са његовим сарадницима поздравио је Краљевски пар и изразио захвалност за помоћ Престолонаследника и Принцезе становницима ове општине.
Принцеза Катарина је рекла да наши људи који живе у дијаспори увек помажу нашем народу. „Помоћ коју вам доносимо данас је донација организација Лајфлајн Канада и Лајфлајн Чикаго, чији сам ја покровитељ. Средства за апарате и храну прикупљена су на добротворној вечери у јуну у Торонту. Лајфлајн Канада и друге организације Лајфлајн годинама прикупљају помоћ за децу без родитеља, за болнице, за старе и болесне, а после великих поплава у мају и августу за породице које су погођене овом природном катастрофом“, истакла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
Њихова Краљевска Височанства посетили су Здравствени центар у Кладову, где су били информисани о стању у овој установи, о њиховим потребама у медицинској опреми.
После званичног дела, Престолонаследник и Принцеза разговарали са становницима општине Кладово и делили им помоћ која је обезбеђена за њих. Након испоруке помоћи, Краљевски пар је посетио домове угрожених породица да им испоручи помоћ и да се из прве руке упозна са проблемима са којима се становници ове општине суочавају сваког дана.
Crown Prince and Crown Princess donate appliances to flood affected families in Kladovo municipality
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine visited today Kladovo Municipality accompanied by Mrs. Betty Rumeliotis, sister of Crown Princess Katherine and delivered humanitarian aid to 74 families in Tekija, Podvrska and Grabovica. The humanitarian aid was collected thanks to a Lifeline Chicago and Lifeline Toronto Humanitarian Organizations under the patronage of Crown Princess Katherine, which provided household appliances for families in Kladovo municipality, whose homes were destroyed during the May floods. In addition to household appliances Crown Prince and Crown Princess also delivered food packages to vulnerable families, provided thanks to the generosity and goodwill of the companies “Polimark”, “Zitopromet” and “Veropulos”.
President of Municipality of Kladovo Mr Radovan Arezina and his associates welcomed the Royal Couple and expressed his gratitude for the assistance Crown Prince and Crown Princess provided for the municipality residents.
Princess Katherine said that our people who live in Diaspora always try to help our people. “The help that we bring you today is the donation from Lifeline Canada and Lifeline Chicago offices whose patron I am. The funds for the appliances and food were raised at a charity dinner in June in Toronto. Lifeline Canada and other Lifeline organizations are have been collecting help for years for children without parents, hospitals, elderly and sick, and after huge floods in May and August for families affected by this natural disaster.”
Their Royal Highnesses visited the Health Center in Kladovo, where they have been informed about situation in this institution, and their needs in equipment.
After the official part the Crown Prince and Crown Princess talked to the residents of Kladovo municipality and delivered them help they provided for them. After the delivery of aid, the Royal Couple visited the homes of vulnerable families to deliver help and to see first-hand the problems that the residents of this municipality are facing every day.
  
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар