Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 09. мај 2017.

ЛАЈФЛАЈН ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ ЗА ПОМОЋ ДЕЧИЈИМ БОЛНИЦАМА У СРБИЈИ - LIFELINE CHARITY EVENT FOR HELPING CHILDREN’S HOSPITALS IN SERBIA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIЊихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са хуманитарном организацијом Лајфлајн Њујорк били су домаћини на добротворној манифестацији „Лас-Вегас Ревија“ у ресторану „Ле Сирк“, на којој су прикупљена средства за помоћ дечијим болницама у Србији.
У присуству бројних важних званица и уз веома занимљив наступ глумца и музичара Ђанија Русоа, донатори су имали прилику да се боље упознају са значајним хуманитарним радом Фондације Њ.К.В. Принцезе Катарине у Србији, као и са радом хуманитарне организације Лајфлајн, чији покровитељ је Њено Краљевско Височанство. Гостујући говорник на манифестацији био је доктор Даглас Џексон, директор пројекта Кјур који је донирао 4 нова стерилизатора за болнице у Србији у вредности од 3 милиона долара.
„Желела бих да захвалим свим добрим људима који су помогли и који су увек спремни да помогну нашој деци из Србије. Посебно захваљујем др Дагласу Џексону на веома великодушној донацији Кјур пројекта. Дечије болнице су веома важне и побољшање услова у њима једна је од главних мисија моје Фондације. Такође радимо и на унапређењу сарадње са дијаспором и лекарима из иностранства, да не бисмо само прикупљали средства за помоћ, него и да би се наши лекари додатно стручно усавршавали и информисали о најсавременијим медицинским темама и опреми“, рекла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
Њ.К.В. Принцеза Катарина је најавила и велики скуп лекара из дијаспоре на Конференцији медицинске дијаспоре Србије која ће бити одржана од 21. до 23. јуна 2017. године у Београду. Више информација на званичном сајту Конференције српске медицинске дијаспоре.
Лајфлајн Њујорк је непрофитна хуманитарна организација, која ради под покровитељством Њ.К.В. Принцезе Катарине. Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине пружа помоћ здравственим установама у виду лекова, медицинске опреме, медицинске обуке и пројеката обнове. Поред тога, Фондација се бави потребама деце са менталним и физичким инвалидитетом и деце без родитељског старања.

LIFELINE CHARITY EVENT FOR HELPING CHILDREN’S HOSPITALS IN SERBIA

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine together with Lifeline New York Humanitarian Organization hosted a charity event themed “Las Vegas Revue” at “Le Cirque” restaurant where they collected funds for the aim of helping children’s hospitals in Serbia.
In the presence of many important invitees and very interesting performance of the actor and musician Mr. Gianni Russo, donors had an opportunity to get more familiar with the significant humanitarian work of HRH Crown Princess Katherine’s Foundation in Serbia, as well as with work of Lifeline humanitarian organizations who’s patron is Her Royal Highness. The guest speaker at the event was Doctor Douglas Jackson, CEO of the Project C.U.R.E. who donated 4 new sterilizers valued 3 million US dollars for the hospitals in Serbia.
“I would like to thank all the good people who helped and who are always willing to help our children from Serbia. Special thanks to Doctor Douglas Jackson for the very important and generous donation of the Project C.U.R.E. Children’s hospitals are very important and making them better is one of the main missions of my Foundation. We also work a lot on improvement of cooperation with diaspora and doctors from abroad, in order not just collecting help funds but also to make Serbian doctors more educated and informed about the most modern medical topics and equipment”, said HRH Crown Princess Katherine.
HRH Crown Princess Katherine also announced the great gathering of doctors from diaspora at the Serbian Diaspora Medical Conference which will be held from 21 to 23 June 2017 in Belgrade. More information at the official website of Serbian Diaspora Medical Conference.
Lifeline New York is a non-profit humanitarian organization, which is operating under the patronage of HRH Crown Princess Katherine. HRH Crown Princess Katherine Foundation provides aid for medical institutions in the form of medicine, medical equipment, medical training and reconstruction projects. In addition, the Foundation addresses needs of children with mental and physical disabilities, children with special needs and orphans.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар