Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 15. новембар 2017.

ФОНДАЦИЈА ПРИНЦЕЗЕ КАТАРИНЕ И ЛАЈФЛАЈН ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ДОНИРАЛИ МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ВРЕДНУ 6.300 ЕУР ИНСТИТУТУ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ - CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION AND LIFELINE UNITED KINGDOM DONATE MEDICAL EQUIPMENT WORTH 6,300 EUR TO INSTITUTE FOR MOTHER AND CHILD


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина званично је испоручила електрокардиограф (ЕКГ) и пумпу за инфузију Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ у Београду. Ова опрема вредна је 6.300 ЕУР, а средства је обезбедила хуманитарна организација Лајфлајн Велика Британија чији је покровитељ Њ.К.В. Принцеза Катарина.
„Драго ми је што сам поново овде с вама, поводом донације овог ЕКГ апарата и пумпе за инфузију за децу, који су неопходни за ваш рад. Ова донација је резултат хуманитарног рада који је организовала моја фондација Лајфлајн у Великој Британији. Мој супруг, Њ.К.В. Престолонаследник Александар и ја ћемо наставити да помажемо колико год можемо. Желим да се захвалим свим људима добре воље у иностранству који су нам помогли у реализацији ових пројеката. Надам се да ће овај уређај у многоме олакшати ваш рад. Још једном хвала свима и унапред се радујем нашем сусрету на божићним пријемиме за децу у Белом Двору, као и сваке године“, рекла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
Принцезу Катарину је дочекао доцент др Радоје Симић, директор Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, који јој је овом приликом захвалио на помоћи коју Институту пружа већ годинама. Током испоруке, Њ.К.В. Принцези Катарини придружила са госпођа Даниела Челиковић, велики добротвор хуманитарне организације Лајфлајн.
Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине недавно је остварила један од најуспешнијих периода од свог оснивања пре 25 година. У последњих неколико месеци, укупна вредност дониране нове медицинске опреме достигла је чак 1.731.000 долара. Највећи део ових средстава, 1,4 милиона долара, односи се на вредну стерилизациону опрему за болнице у Београду, Новом Саду и Краљеву, коју је Принцеза Катарина обезбедила у сарадњи са Пројектом Ц.У.Р.Е.
У јулу ове године Клинички центар Ниш добио је нови дигитални мамограф са вођеном биопсијом, вредан 300.000 долара, коју је у сарадњи са компанијом Хологиц обезбедила Фондација Принцезе Катарине. Том приликом, Принцеза је Центру за дечију хирургију и ортопедију у истом Клиничком центру испоручила пацијент-монитор у вредности од 10.000 долара, донацију хуманитарне организације Лајфлајн Њујорк. На почетку августа, Принцеза Катарина испоручила је два пацијент-монитора у вредности од 21.000 долара,  одељењу за дечију онкологију Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије.

CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION AND LIFELINE UNITED KINGDOM DONATE MEDICAL EQUIPMENT WORTH 6,300 EUR TO INSTITUTE FOR MOTHER AND CHILD

Her Royal Highness Crown Princess Katherine officially delivered an electrocardiography (ECG) machine and an infusion pump to the Institute for Health Protection of Mother and Child of Serbia “Dr. Vukan Cupic” in Belgrade. This valuable equipment is worth 6,300 EUR and these funds were provided by Lifeline United Kingdom Humanitarian Organization whose patron is HRH Crown Princess Katherine.
“I am glad to be here with you again, on the occasion of a donation of this ECG machine and infusion pump for the children, which are much needed for your work. This donation is the result of humanitarian work organized by my Foundation Lifeline in the United Kingdom. My husband HRH Crown Prince Alexander and I will continue to help as much we can. I wish to thank all the people of good will abroad who have helped us in carrying out these projects. I hope that this machine will make your work much easier. Thank you all once again and I am looking forward to seeing you at Christmas for the children receptions at the White palace, like every year”, said HRH Crown Princess Katherine.
Doc Dr Radoje Simic, director of the Institute for Health Protection of Mother and Child of Serbia “Dr. Vukan Cupic” welcomed Princess Katherine and thanked her for her help to the Institute for years now. During this delivery, HRH Crown Princess Katherine was accompanied by Mrs. Daniela Celikovic, a great benefactor of the Lifeline Humanitarian Organization.
HRH Crown Princess Katherine Foundation recently has achieved one of the most successful periods since its founding, 25 years ago. In the last couple of months, the total amount of donated new medical equipment reached as much as $ 1,731,000. The largest part of these funds, $ 1.4 million, relates to valuable sterilization equipment for hospitals in Belgrade, Novi Sad and Kraljevo, which Crown Princess Katherine provided in cooperation with the Project C.U.R.E.
In July of this year, the Clinical Centre Nis received a new digital mammography machine with guided biopsy worth 300,000 dollars, which the Crown Princess Katherine Foundation provided in cooperation with the company Hologic. On that occasion, the Crown Princess also delivered a patient monitor worth $ 10,000 to the Children’s Surgery and Orthopaedics Clinic at the same Clinical Centre, a donation from Lifeline New York Humanitarian Organization. In early August, Crown Princess Katherine delivered two patient monitors worth $ 21,000 to the children’s oncology department of the Neurosurgery Clinic at the Clinical Centre of Serbia.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар