Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 14. новембар 2017.

ФОНДАЦИЈА Њ.К.В. ПРИНЦЕЗЕ КАТАРИНЕ И ЛАЈФЛАЈН ЧИКАГО РЕНОВИРАЛИ ПСИХИЈАТРИЈСКУ БОЛНИЦУ КОВИН - HRH CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION AND LIFELINE CHICAGO REFURBISHED PSYCHIATRIC HOSPITAL KOVIN


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина званично је отворила реновирану Психијатријску болницу Ковин, након три месеца рада и донације у износу од 90.000 долара, коју је обезбедила хуманитарна организација Лајфлајн Чикаго, чији је покровитељ Њ.К.В. Принцеза Катарина. Спонзор овог вредног пројекта била је фондација Џон и Милдред Медић Вученић, чија је породица један од највећих индивидуалних донатора организације Лајфлајн Чикаго.
Поред осталих поправки, реновирана су 4 купатила, а улазна врата и 38 прозора замењени су новим, у приземљу и на спрату болнице.
„Повод за моју данашњу посету је велика донација у вредности од 90.000 долара, захваљујући којој су реновирана купатила у болници и купљена нова врата и прозори. Донација је обезбеђена преко организације Лајфлајн Чикаго, чији сам покровитељ, а добијена је од Фондације породице Вученић из Сједињених Америчких Држава. Ово је трећи пут да породица Вученић помаже нашим болницама кроз свој фонд. Срећна сам јер ћемо кроз ову донацију учинити лекарима њихов посао мало лакшим, а пацијентима свакако боравак у болници пријатнијим. Мој супруг Њ.К.В. Престолонаследник Александар и ја ћемо наставити да помажемо истим темпом. Желим да кажем да без наших пријатеља и људи из дијаспоре ова донација не би била могућа. Зато им искрено захваљујем на помоћи коју су пружили“, рекла је Њ.К.В. Принцеза Катарина.
Свих 6 чланова породице Вученић посетило је Ковин у јуну 2017. године током боравка мисије Лајфлајн Чикага у Србији.
„Купатила одражавају поштовање према пацијентима. Наша фондација има привилегију да допринесе основним потребама наших ближњих. Лајфлајн Чикаго посвећен је помагању  људима који су иначе невидљиви за многе, и то је отеловљење начела из Јеванђеља“, рекла је госпођа Данијела Вученић после посете Ковину.
Др Александра Гавриловић, директорка Психијатријске болнице Ковин топло је захвалила Њ.К.В. Принцези Катарини, Лајфлајну Чикаго и Фондацији Џона и Милдред Медић Вученић на њиховој великој помоћи.

HRH CROWN PRINCESS KATHERINE FOUNDATION AND LIFELINE CHICAGO REFURBISHED PSYCHIATRIC HOSPITAL KOVIN

Her Royal Highness Crown Princess Katherine officially opened the reconstructed Psychiatric hospital Kovin, after the three months works and donation of US $90,000 which were provided by Lifeline Chicago Humanitarian Organization whose patron is HRH Crown Princess Katherine. The sponsor of this valuable project was The John and Mildred Medic Wuchenich Foundation, whose families are one of the biggest individual donors to Lifeline Chicago.
Besides other reparations, 4 bathrooms were refurbished and 38 windows and entrance doors were replaced with new ones, on the ground floor and the first floor of the hospital.
“The occasion for my today’s visit is a great donation, in the value of 90,000 dollars, thanks to which the hospitals’ bathrooms were reconstructed and new doors and windows were purchased. The donation has been provided through the Lifeline Chicago office, whose patron I am, and provided as a grant from the Foundation of family Wuchenich from the United States of America. This is the third time that the Wuchenich family is helping our hospitals, through their fund. I am happy because through this donation we will make your work a little easier, and the patients’ stay in hospital a lot more comfortable. My husband HRH Crown Prince Alexander and I will continue to help at the same pace. I would like to say that without our friends and people from the diaspora this donation would not be possible. That is why I most sincerely thank them for the aid they provided”, said HRH Crown Princess Katherine.
All 6 family members of Wuchenich foundation visited Kovin on the June 2017 during the Lifeline Chicago mission trip to Serbia.
“The bathrooms reflected respect for the patients. Our foundation is privileged to contribute to the basic needs of our neighbours.  Lifeline Chicago’s commitment to people who are otherwise invisible to many, is the Gospel in work clothes”, said Mrs. Danielle Wuchenich after visiting Kovin.
Dr. Aleksandra Gavrilovic, the director of the Psychiatric hospital Kovin warmly thanked HRH Crown Princess Katherine, Lifeline Chicago and The John and Mildred Medic Wuchenich Foundation for their great help.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар