Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 20. април 2018.

НОВА ХУМАНИТАРНА ИСПОРУКА ВРЕДНОСТИ ВИШЕ ОД 100.000 ЕВРА ЗА БОЛНИЦУ „ОЗРЕН“ У СОКОБАЊИ - NEW HUMANITARIAN DELIVERY WORTH MORE THAN 100,000 EUROS FOR “OZREN” HOSPITAL IN SOKOBANJA


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок, медицински саветник хуманитарне организације Лајфлајн Велика Британија и дугогодишња сарадница и пријатељ Краљевске породице и Фондације Принцезе Катарине, у пратњи Принцезине сестре г-ђе Бети Румелиотис, свечано су испоручиле помоћ у виду медицинске опреме Специјалној болници за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи.

Донација вредности више од 100.000 евра, која обухвата 92 болничка кревета и душека, потпуно опремљено санитетско возило, апарат фиброскоп, рачунаре и компјутерску опрему, остварена је захваљујући др Елејн Лејкок, као и сарадњи са Лајфлајн организацијом из Чикага, чији је Принцеза Катарина покровитељ. Средства за амбулатно возило прикупљена су у марту ове године када су Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали традиционалном хуманитарном концерту који је докторка Лејкок организовала у Ферфилд цркви у Нортвуд Хилсу у близини Лондона.

Свечаном уручењу у „Озрен“ болници присуствовали су и господин Исидор Крстић, председник општине Сокобања, др Михајло Јовановић, директор болнице „Озрен“, г-ђа Снежана Филиповић, заменица директора болнице, г-ђа Драгана Сотировски, начелница Нишавског округа, г-ђа Рада Милићевић, директорка Сектора осигурања Републичког фонда за здравстено осигурање, г-ђа Марија Милић, директорка Сектора за контролу РФЗО, г-ђа Светлана Милијић, директорка нишке филијале РФЗО, као и бројни други пријатељи и партнери који подржавају хуманитарни рад др Елејн Лејкок и Њ.К.В. Принцезе Катарине.

Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок сарађују од 2001. године и успешно су оствариле многе пројекте укључујући и Дом „Кулина“ где је направљена породична јединица како би се деца са сметњама у развоју припремила да напусте болницу. Такође, у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“ урађено је много тога – стоматолошка ординација, ново геријатријаско одељење, а набављена су и два амбулантна возила. Уз помоћ др Лејкок, Принцеза Катарина отворила је и три обданишта – у Топоници, Горњем Матејевцу и Белој Паланци. Њ.К.В. Принцеза Катарина и др Елејн Лејкок такође су веома ангажоване у увођењу палијативне неге у установе у Србији, па је тако први центар под именом „Центар за палијативну негу Принцеза Катарина“ отворен 2013. године у Кнез селу.

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ најстарија је здравствена установа у Сокобањи, а специјализована је у лечењу опструктивних болести плућа, кардио васкуларних и очних обољења.

NEW HUMANITARIAN DELIVERY WORTH MORE THAN 100,000 EUROS FOR “OZREN” HOSPITAL IN SOKOBANJA

Her Royal Highness Crown Princess Katherine and Dr. Elaine Laycock, Medical Advisor to Lifeline Humanitarian Organization United Kingdom (whose patron is HRH Crown Princess Katherine) and for many years’ great supporter of our country and friend of the Royal family, accompanied with Mrs. Betty Roumeliotis, Crown Princess Katherine’s sister, officially delivered medical help for the Special Hospital for Lung Diseases “Ozren” in Sokobanja.

The donation worth more than 100,000 EUR which includes 92 hospital beds with mattresses, fully equipped ambulance car, fiberscope and computers, have been achieved thank to Dr. Laycock and Lifeline Chicago whose patron is HRH Crown Princess Katherine. Funds for the ambulance car were collected previously in March this year when TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended the traditional humanitarian concert organized by Dr. Laycock at Fairfield Evangelical Church in Northwood Hills near London, United Kingdom.

Ceremony of delivery was attended by Mr. Isidor Krstic, the president of Sokobanja municipality, Dr. Mihajlo Jovanovic, the director of “Ozren“ hospital, Mrs. Snezana Filipovic, deputy hospital director, Mrs. Dragana Sotirovski, the head of Nisava district, Mrs. Sladjana Djukic, the assistant of the Minister of health of Republic of Serbia and many others friends who support the humanitarian work of Dr. Elaine Laycock and Her Royal Highness Crown Princess Katherine.

HRH Crown Princess Katherine and Dr. Elaine Laycock have been working together since 2001 on many projects including Kulina Institute where a Family Unit was established to prepare handicapped children to be trained to leave hospital, for the first time. Also, Toponica Special Psychiatric Hospital projects included a new dental surgery, new geriatric ward, new acute medical ward, and two ambulances. There have been three kindergartens opened by HRH Crown Princess Katherine in Toponica, Matejevac and Bela Palanka with the equipment provided by Dr Laycock. HRH Crown Princess Katherine and Dr. Laycock have also been heavily involved in introducing palliative care to Serbia, the first in-patient unit “The Princess Katherine Palliative Care Centre” was opened by Her Royal Highness at Knez Selo in 2013.

Special Hospital for Lung Diseases “Ozren” is the oldest healthcare institution in Sokobanja, and it is specialized in the treatments of obstructive lung diseases, cardio vascular and eye diseases.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

Нема коментара:

Постави коментар