Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 01. август 2014.

ПОТПИСАНА КОНВЕНЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА II И AМБАСАДЕ ФРАНЦУСКЕ У СРБИЈИ У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА МОГУЋНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ У ФРАНЦУСКОЈ - CROWN PRINCE ALEXANDER II FOUNDATION FOR EDUCATION AND FRENCH EMBASSY IN SERBIA SIGN CONVENTION ON OPPORTUNITIES FOR STUDENTS TO STUDY IN FRANCE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


– Г-дин Душан Бабац, директор Фондације за образовање Престолонаследника Александра II и Њ.Е. г-дин Франсоа Гзавије Денио, амбасадор Француске у Србији потписали су данас у француској амбасади, конвенцију о сарадњи између амбасаде Француске у Србији и Фондације за образовање Престолонаследника Александра II, у циљу проширења могућности студирања у Француској за студенте из Србије.
Потписана конвенција са Фондацијом предвиђа да Амбасада Француске медју кандидатима за стипендију Фондације одабере по одређеним критеријумима (успех на студијама, студије мастер нивоа из области егзактних, инжењерских и природних наука, као и из области права и политичких наука) оне студенте који ће добити и допунску стипендију француске владе која покрива трошкове обавезних осигурања у Француској и даје статус стипендисте француске владе који омогућава коришћење других разних погодности током студија.
Овај нови програм суфинансираних стипендија придружује се постојећим програмима стипендија Амбасаде Француске у Србији, захваљујући којима ће преко 50 студената из Србије у 2014/15 студирати као стипендисти француске владе у Француској. Мобилност српских студената која спада у приоритете амбасаде Француске у Србији, омогућава Србији да се ослони на франкофону елиту на свом путу ка Европској Унији.
Основни циљ Фондације за образовање Престолонаследника Александра II је да омогући најбољим студентима српских универзитета да наставе своје образовање на престижним иностраним високошколским установама, да би по повратку у земљу стечена знања употребили у најбољем интересу земље. Ради остваривања циљева Фондација првенствено ради на повезивању српских високо образовних институција са угледним европским и америчким установама иницирајући и стварајући платформе за дугорочну сарадњу. На тај начин Фондација се труди да младим академцима из Србије отвори врата према свету.

CROWN PRINCE ALEXANDER II FOUNDATION FOR EDUCATION AND FRENCH EMBASSY IN SERBIA SIGN CONVENTION ON OPPORTUNITIES FOR STUDENTS TO STUDY IN FRANCE

Mr. Dusan Babac, director of the HRH Crown Prince Alexander II Foundation for Education and HE Mr. Francois Xavier Deniau, French Ambassador to Serbia signed today at the French Embassy the Convention on cooperation between the French Embassy in Serbia and the HRH Crown Prince Alexander II Foundation for Education, in order to expand the possibilities of studying in France to students from Serbia.
The signed Convention with the Foundation predicts that the Embassy of France, among the Foundation candidates for the scholarship, select according to certain criteria (success in studies, master level in the field of exact, natural and engineering professions, as well as in law and political science) those students who will receive an additional scholarship from the French government that covers the cost of compulsory insurance in France and gives the status of a French government grant that allows the use of other various benefits during the study.
This new program of co-financed scholarships joins the existing scholarship programmes of the French Embassy in Serbia, thanks to which more than 50 students from Serbia in 2014/15 will study as grantees of the French government in France. Mobility of the Serbian students who belong to the priorities of the French Embassy in Serbia, allows Serbia to rely on the Francophone elite in its path towards the European Union.
The main objective of the HRH Crown Prince Alexander II Foundation for Education is to enable to the best students of Serbian universities to continue their education at prestigious foreign institutions of higher education, in order to use acquired knowledge upon the return to the homeland in the best interest of the country. In order to achieve the objectives, the Foundation primarily works on connecting Serbian higher education institutions with prominent European and American institutions initiating and creating a platform for long-term cooperation. In this way, the Foundation strives to open the door to the world to young academics from Serbia.
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар