Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 24. фебруар 2016.

КРАЉЕВСКА ВИНАРИЈА НА ОПЛЕНЦУ ДОБИТНИК ШАМПИОНСКОГ ЗЛАТА НА 7. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА - ROYAL WINERY OPLENAC 7TH INTERNATIONAL WINE FAIR GOLD MEDAL WINNER


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар са великим задовољством примио је вест да су вина Краљевске винарије са Опленца добила две златне медаље на седмом Међународном сајму вина „BEOWINE FAIR „ у Београду. У конкуренцији од преко стотину вина, интернационални стручни жири, којим је председавао г-дин Владимир Пушкаш, шампионом у категорији белих вина проглашено је „Pinot blanc” вино Краљевске винарије са Опленца. Стручни жири наградио је златном медаљом и  „Chardonnay“ бело вино опленачке Краљевске винарије.
Поносан на успех Краљевске винарије са Опленца, Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар упутио је срдачне честитке г-дину Драгану Рељићу, управнику Задужбине Краља Петра I у оквиру које и послује Краљевска винарија: „Свим запосленима Задужбине Краља Петра I од срца честитам на овом значајном признању.
Поносан сам што Задужбина са великим успехом наставља славну традицију коју је започео мој прадеда и надам се да ће тим путем наставити и у будућности“ – истакао је Престолонаследник Александар.
У оквиру свог надалеко познатог иметка у Тополи, још је Карађорђе на падинама ближе врху Опленца засновао плодоносне винограде. Стари документи из времена устаничке Србије сведоче да су виногради у атарима Тополе тако добро рађали да се није имало где сместити обиље грожђа и вина. Карађорђев син, Кнез Александар се озбиљније посветио виноградарским засадима у Тополи, али ће прави процват опленачког виногорја отпочети тек доласком Краља Петра I у ове крајеве. Краљ Александар I наставио је подухват свог оца и деде засадивши на преко 50 хектара 150.000 чокота сорти Траминац, Шардоне, Гаме и Пино Ноар набављених у Француској, али и аутохтоне сорте које су давале одличне купаже. Временом су настала позната вина Тријумф, Опленка, Жилавка и Розе. Краљевски виноград је постао расадник квалитетних сорти које су потраживала огледна добра, пољопривредне школе и домаћинства. Вина која су се добијала са краљевских винограда су се служила приликом званичних посета европских владара али су нашла и свој пут до трпезе страних дворова. На Опленачкој падини,а у склопу Задужбинског имања на Опленцу, у сред краљевских винограда, 1931. године Краљ Александар је подигао  Краљевску винарију у стилу Француских подрума. Као  једна од најсавременијих винарија,  била је  пример осталим винаријама како треба да се узгајају и негују вино и виногради.
Данас Краљевска винарија на Опленцу производи вина у ограничиним количинама искључиво од грожђа из сопствених засада. Вина се производе од истоименог сортног грожђа сертификованог порекла и   налазе се  у поступку контроле географског порекла и квалитета. У винарији се производе бела вина „Sauvignon blanc“; „Pinot blanc“ и „Chardonnay“, а од црвених вина „Suveren“ (Cabernet sauvignon).
У музејском простору Краљевске винарије се чува и део опреме из 1931.године, пунилица, затварачица, филтер, ручна пумпа за претакања и хидраулична преса за грожђе, увезена из Француске. У витринама су боце различитих боја и величина са грбом, које су радили Италијани и Чеси, карактеристичне за период од 1931. до 1934. године. Чувају се и винске књиге, признанице и потврде о куповини земљишта, као и сорти грожђа. У музејском простору је и столица краља Александра, од ораховог дрвета, пренета из ловачког двора у Хан пијеску. У Краљевом подруму има архивских вина и то су сигурно најстарија домаћа вина која се у Србији чувају. Из 1931. године сачувана су вина Опленка, Жилавка и Бели брургундац, флаширана у јединственим боцама са утиснутим краљевским грбом, а из каснијих берби чувају се Прокупац, Хамбург, Племенка. У то доба на Опленцу је било засађено око 150 хиљада чокота, махом белих сорти грожђа. За црно вино грожђе је стизало са краљевског имања из Демир капије у Македонији.
У делу винарије који је преуређен у музеј, чувају се и нека од првих буради у којима је старило краљево вино. Међу њима су три бурета које је краљ Александар 1922. добио као свадбени поклон од представника три конститутивна народа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. На сваком је изрезбарен по стих химне тог народа.
Задужбина краља Петра I је 2004. године почела са ревитализацијом комплекса. Убрзо су засађени нови хектари винограда и прва комерцијална берба је била 2007. године када су произведена и прва вина са обновљених 11 хектара винограда. Та вина добила су висока признања на међународним такмичењима, а најбоље је оцењена ограничена серија совињон селекције.

ROYAL WINERY OPLENAC 7TH INTERNATIONAL WINE FAIR GOLD MEDAL WINNER

His Royal Highness Crown Prince Alexander received with great pleasure the news that the Royal Winery Oplenac won two gold medals at the Seventh International “BEOWINE FAIR” in Belgrade.  In the competition of over a hundred wines, an international jury, chaired by Mr. Vladimir Puskas, declared Pinot blanc from the Oplenac Royal Winery champion in the category of white wines. The expert jury also awarded a gold medal to the Oplenac Royal Winery Chardonnay white wine.
Proud of the Royal Winery Oplenac’s success, His Royal Highness Crown Prince Alexander sent his warm congratulations to Mr. Dragan Reljic, manager of the King Peter I Foundation, within which the Royal Winery operates: “To all employees of the King Peter I Foundation I warmly congratulate you on this significant recognition.
I am proud that the Foundation with great success continues the glorious tradition started by my great-grandfather King Peter I, and I hope it will continue that way in the future” – emphasized Crown Prince Alexander.
Within his famous estate in Topla, Karadjordje was the first to plant vineyards on the slopes near the peak of Oplenac hill. The old documents from the times of the First Uprising testify that the Topola vineyards yielded so well that there was not enough space to store the abundance of grapes and wine. Although Prince Alexander the great great grandfather of Crown Prince Alexander paid great attention to the vineyards in Topola, it was during the reign of his son, King Peter I, that the Oplenac region had its first boom. King Alexander I continued his father’s and grandfather’s enterprise by planting over 50 hectares of Traminac, Chardonnay, Gamut and Pinot Noir vines purchased in France, but also local sorts, which produced excellent coupages. In time, famous wines were created – Triumph, Oplenka, Žilavka and Rosé. The King’s vineyard became seedling nursery for quality grape sorts, wanted by experimental estates, agricultural schools and households. The wines from the King’s vineyards were served at the official visits by European heads of states and found their way to the dining tables of foreign courts. In 1931, the King’s Winery was built in the foot of Oplenac slope, on the French model. As one of the most modern wineries, it was an example to other wineries how to cultivate vineyards and produce wine.
Today the Royal Winery Oplenac produces wines in limited quantities exclusively from grapes from their own vineyards. The wines are produced from the same named varietal grapes of certified origin and are in the process of control of geographic origin and quality. The Winery produces white wines Sauvignon blanc; Pinot blanc and Chardonnay and red wine “Sovereign” (Cabernet Sauvignon).
The Royal Winery Museum keeps pieces of equipment from 1931, fillers, closers, filters, manual pump for refilling and hydraulic presses for grapes, imported from France. The cabinets contain bottles of different colors and sizes with the coat of arms, made by the Italians and Czechs, characteristic of the period from 1931 to 1934. There are also wine books, receipts and certificates of buying land and grape varieties. The museum also displays the chair of King Alexander made of walnut, brought from his hunting lodge in Han Pijesak, today in Bosnia and Herzegovina. The Royal Winery also contains archive wines, which are certainly the oldest national wines in Serbia. Among others, Oplenka, Žilavka and a White Burgundy from 1931, in uniquely shaped bottles with the Royal coat of arms, and Prokupac, Hamburg and Plemenka from later vintages. At that time, about 150 thousand vines were planted in Oplenac, mainly white grape varieties. For red wine, the grapes arrived from the Royal Estate in Demir Kapija, today in Macedonia.
The part of the Winery that was turned into a museum contains some of the first barrels in which the Royal wine aged. Among them are the three barrels that King Alexander received as a wedding gift in 1922 from the representatives of the three constituent peoples of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes. Each one is carved with verses of those people’s national anthems.
After World War Two, Oplenac vineyards were neglected until 2000. After their renovation, the first harvest took place in 2006, and from the following year on, wines from the King’s vineyards are once again served all over the world.Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар